اصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گسترش حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین انعقاد قراردادهای بین‌المللی را به‌دنبال‌ داشته است؛ از مهم‌ترین مباحث در چنین قراردادهایی موضوع قانون حاکم بر قرارداد است. به‌علاوه گسترش حجم مبادلات تجاری موجب گردیده تا اتباع چین در ایران و اتباع ایران در چین سکونت داشته باشند؛ این به‌معنای افزایش احتمال طرح دعاوی درزمینه‌های مسئولیت مدنی، خانوادگی، اموال، وصیت و ارث می‌باشد. ازاین‌رو مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض نظام حقوقی ایران و چین درخصوص این مسائل ضروری می‌باشد. در این نوشتار نظام حقوقی چین درزمینة تعارض قوانین بررسی گردیده و مهم‌ترین مسائل تعارض قوانین در نظام حقوقی چین و ایران بررسی شده است. تحقیق انجام‌شده نشان می‌دهد که نظام حقوقی چین درخصوص تعارض قوانین دارای قواعد کامل‌تر و روزآمد می‌باشد. به‌علاوه حقوق این کشور در تعارض قوانین، برای اصل حاکمیت اراده نقش قابل‌ِتوجهی قائل است؛ درحالی‌که نظام حقوقی ایران درخصوص بسیاری از مسائل فاقد حکم صریح بوده و اصل حاکمیت اراده را نیز آن‌چنان‌که لازم است به رسمیت نمی‌شناسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sovereignty of the Wills and its Advent in the Rules of Conflict of Laws in the Iranian and Chinese Legal Systems

نویسندگان [English]

  • Vahid Yeganeh
  • Rouholamin Hojjati Kermani
Ph.D. Candidate of Oil and Gas Law, Law Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The growth of commercial transactions between Iran and China has resulted in conclusion of numerous international contracts. From the main concerns of such contracts, the “Governing Law” can be alluded. Furthermore, the mentioned growth has led the nationals of the two countries to reside in the other country. Given, there will be a considerable expectance of different kinds of claim in the fields of tort, family law, etc. Therefore, it is necessary to comparatively study the rules of conflict of laws regarding the foresaid issues in Iranian and Chinese legal systems. Here, the Chinese legal system on the conflict of laws is discussed and its most distinguishing issues are focused in the two legal systems. It can be arisen from this article that china has a perfect legal system with respect to the conflict of laws. Besides, the “Autonomy of the Parties” plays an important role in connection with the conflict of laws in China. Meanwhile, the Iranian legal system is not comprehensive enough to cover all the above matters. Moreover the autonomy of the Parties is not widely been accepted here.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private International Law
  • Conflict of Laws
  • Applicable Law
  • Lex Fori
  • Sovereignty of the Wills

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت: شرکت‌های تجاری. جلد اول. ویرایش دهم. تهران: سمت، 1385.
الماسی، نجادعلی. «تعارض چند قانون ملی درمورد ازدواج و طلاق». نامه مفید 26 (1390): 30-4.
الماسی، نجادعلی. تعارض قوانین. ویرایش سیزدهم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1385.
الماسی، نجادعلی. حقوق بین‌الملل خصوصی. ویرایش سیزدهم. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1393.
پژوهشگاه قوه قضائیه. مجموع آرای قضایی: دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران. تهران: اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1392.
خلعتبری، ارسلان. حقوق بین‌الملل خصوصی، تعارض قوانین. ویرایش اول. تهران: چاپخانه روشنایی، 1316.
صالحی ذهابی، جمال. «مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین». پژوهشنامه بیمه 67 (1381): 130-101.
صفایی، سید حسین. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. ویرایش اول. تهران: نشر آگاه، 1370.
صفایی، سید حسین، مرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی: اشخاص و محجورین. ویرایش یازدهم. تهران: سمت، 1384.
قانون تجارت مصوب 1311 (با اصلاحات بعدی).
قانون دریایی چین.
قانون مدنی مصوب 1313 و 1314.
کاتوزیان، ناصر. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. ویرایش پانزدهم. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1386.
کاتوزیان، ناصر. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. ویرایش پنجاه و یکم. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385.
نصیری، محمد. حقوق بین‌الملل خصوصی. ویرایش ششم. تهران: نشر آگاه، 1378.
نیکبخت، حمیدرضا، علی‌اصغر عیوض‌پور، «اصل حاکمیت (آزادی) اراده به‌عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»». مجله حقوقی بین‌المللی 44 (1390): 54-13.
نیکبخت، حمیدرضا. «ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران». مجله تحقیقات حقوقی 31 و 32 (1379): 148-125.
ب) منابع لاتین
Chinese Gazette of the Supreme People’s Court. Vol. 3. 2002.
Depi, Han. Private International Law. 1st Ed. Beijing: China Higher Education Press, 2000.
Huang, Jin, and Huanfang Du. “Chinese Judicial Practice in Private International Law 2002.” Chinese Journal of International Law 4(2) (2005): 647-676. 30/3/2015. https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmi027.
Huang, Jin, and Huanfang DU. “Chinese Judicial Practice in Private International Law: 2003.” Chinese Journal of International Law 7(1) (2008): 227-256. 15/4/2015. https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmn003,http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/7/1/227.full.
Hui, Wang. “A Review of Chaina’s Private International Law during the 30-year Period of Reform and Opening-Up.” May, 2009. https://law.nus.edu.sg/asli/pdf/WPS002.pdf (12/3/2015).
Nonet, Philippe, and Philip Selznick. Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. 1st Ed. New York: Octagon Books, 1978.
Reese, Willis L. M. “Dépeçage: a Common Phenomenon in Choice of Law.” Columbia Law Review 73(1) (1973): 58-75.
Rules of the Supreme People’s Court on Related Issues Concerning the Application of Law in Hearing Foreign-Related Contractual Dispute Cases Related to Civil and Commercial Matters (promulgated on 23 July 2007 and came into effect as of August 2007).Rules of the Supreme People’s Court on Related Issues Concerning the Application of Law in Hearing Foreign-Related Contractual Dispute Cases Related to Civil and Commercial Matters (promulgated on 23 July 2007 and came into effect as of August 2007).
Sommers, Amy L., and Kara L Phillips. “The P.R.C.’S Negotiable Instrument Law: An Instrument for Facilitating Private Economic Activity or Monetary Control?.” Houston Journal of International Law 20(2) (1998): 317-349.
The Convention on the Conflict of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions at the Hague Conference (concluded October 5, 1961, entered into force January 5, 1964).
The Negotiable Instruments Law of the People’s Republic of China, 2004 Revision (adopted at the 13th Session of the Standing Committee of the 8th National People’s Congress on 10 May 1995; revised at the Standing Committee of the 10th National People’s Congress of the People’s Republic of China on 28 August 2004).
Xiao, Yongping, and Zhengxin Huo. “Family Issues in China’s Private International Law.” Journal of Cambridge Studies 4 (2009): 56-71.