آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بر روی خدمات حمل‌ونقل دریایی (کشتیرانی)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

سازمان جهانی تجارت بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی با موضوع و هدف آزادسازی تجارت بین‌الملل است که درحال‌ِحاضر شمار اعضای آن به 164 عضو می‌رسد. کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از سال‌های زیادی که از تأسیس این سازمان می‌گذرد، اکنون در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد. الحاق به این سازمان مستلزم پذیرش تعهدات آزادسازی در بخش‌هایی است که طی مذاکرات از کشورهای متقاضی الحاق خواسته می‌شود. علاوه‌بر بخش کالا و حقوق مالکیت فکری، بخش خدمات ازجمله بخش‌هایی است که کشورها در راستای عضویت به سازمان، مذاکرات و چانه‌زنی‌های زیادی جهت آزادسازی در این بخش دارند. خدمات حمل‌ونقل دریایی که نقش مهمی در تجارت خدمات و تجارت بین‌الملل دارد، اهمیت ویژه‌ای در چانه‌زنی‌های کشورها یافته است و به همین جهت مذاکرات گسترده‌ای جهت آزادسازی در این بخش انجام شده است و لازم است ایران نیز در این بخش، مذاکرات، تعهدات و آزادسازی‌هایی داشته باشد. در این تحقیق مقررات تجارت خدمات ازجمله موافقت‌نامه تجارت خدمات موردبررسی قرار گرفته و پس از آن تجربه الحاق بیش از ده کشور که در بخش خدمات حمل‌ونقل دریایی تعهد آزادسازی داده‌اند، موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. درنهایت پس از بررسی تجربه الحاق این کشورها و آشنایی با آزادسازی‌ها و تعهدات آنها در حوزه خدمات حمل‌ونقل دریایی، این نتیجه حاصل شد که تعهدات کشورها بر بخش‌های خاصی از خدمات حمل‌ونقل دریایی متمرکز است و تعهد آزادسازی این بخش‌های خدماتی را تقریباً بیشتر کشورها سپرده‌اند؛ بنابراین انتظار می‌رود تعهد آزادسازی همین بخش‌های خدماتی نیز در زمان مذاکرات از ایران خواسته شود و خدمات این بخش‌ها پس از تعهد و الحاق ایران در شرایط آزادسازی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Accession of Islamic Republic of Iran to the World Trade Organization on Maritime Transportation Services (Shipping)

نویسندگان [English]

  • Amirhoushang Fathizadeh, 1
  • Aghil Esmaeili Ataabadi 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of the Institute for Business Studies and Research, Tehran, Iran
2 M.A. in Private Law, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Islamic Republic of Iran is in process of accession to the World Trade Organization. Accession to the WTO requires a long time and complicated negotiations with the members of the Working Party to give commitments in the several sections which the Working Party is interested in. Negotiations on the Services are one of the most important aspects of negotiation in terms of wideness, complexity and influency. It is one of the sections that needs lots of consultation and discussions. The working party is negotiating to open up and liberalize the services sector of the acceding country as much as they can. As maritime transportation services has an important role in business, this study concentrates on the experiences of some of the acceding countries such as, Peoples Republic of Korea, United Kingdom (European Union), Indonesia, Malaysia, Ukraine, Russian Federation, Montenegro, Peoples Republic of China, Cambodia, Oman, Kyrgyz Republic, Kingdom of Saudi Arabia etc. to clarify the essence of commitments in the maritime services. The services such as transportation of cargo and passengers, vessels chartering with crew, maintenance and repair of vessels, pushing and towing services, maritime cargo handling, storage and warehousing, Customs clearance, Container station and depot, Maritime Agency, Forwarding Services, Brokerage Services (Shipping - Customs - Freight) and other additional commitments are the relevant services that these countries have given commitments and it is expected that the same commitments will be requested from I.R.Iran. In the other words these are the commitments that I.R.Iran will open up in the process of accession to the WTO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Trade Organization
  • Liberalization
  • Services
  • Maritime Transportation
  • Shipping

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان. دسترسی 25 مهر 1393. http://anzaliport.pmo.irfahome.
امیدبخش، اسفندیار، وحید بزرگی، ابوالقاسم بینات، غزاله دژم‌خوی، حامد روحانی، محمدحسن زارع، علی زاهدطلبان، میرهادی سیدی، دکتر علی صباغیان، ماندانا فاضل، امیرهوشنگ فتحی‌زاده، مسعود کمالی اردکانی، فرزاد مرادپور، موسی موسوی­زنور، دکتر سیّد حسین میرجلیلی، سیّد مهدی ناصری و میترا نصیری. سازمان جهانی تجارت؛ ساختار، قواعد و موافقت‌نامه­ها. چاپ اول. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، 1385.
ایروانی، محمدجواد. تجارت در آینده: درآمدی بر سازمان تجارت جهانی. چاپ اول. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، 1381.
بندر امام خمینی (اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان). دسترسی 25 مهر 1393. http://bikport.pmo.irfahome.
سازمان بنادر و دریانوردی. دسترسی 25 مهر 1393. http://www.pmo.irfahome.
کمالی اردکانی، مسعود، میترا نصیری. تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت. چاپ اول. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1383.
مجتمع بندری شهید رجایی (اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان). دسترسی 25 مهر 1393. https://shahidrajaeeport.pmo.ir/fa/specialpage/homepage.
ب) منابع خارجی
World Trade Orgnisation. 2014. accessed April 15, 2014. wto.orgfahome.
WT/ACC/IRAN/1.
wtacccgr38add.2 _wtmin (11)7add.2.
WTACCKGZ26ADD.2.
Wtacckhm21add.2.
wtaccomn26add.2.
WTACCRUS70ADD.2 - WTMTN (11)2ADD.2.
WTACCRUS70ADD.2-WTMTN (11)2ADD.2.
Wtaccrus70-WTMIN (11)2.
wtaccsau61add.2.
WTMIN (01)3Add.2.
WTMIN (01)3Add.2.
WTO Document WT/ACC/1.
WTO Document WT/GC/95.
WTO Document WT/L/197.
WTO Document WT/L/78.