دوره و شماره: دوره 18، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 1-544 
تحلیل علت‌شناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روان‌شناسی

صفحه 297-326

10.48300/jlr.2020.104237

نبی‌اله غلامی؛ مهرداد ره‌نورد واقف؛ سکینه سلطانی