ماهیت گروه‌های سازمان‌یافته جرایم سایبری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق بین‌الملل، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، خراسان رضوی، ایران.

چکیده

اگر از بحث‌های کلیشه‌ای و تکراری درخصوص جرایم سایبری و اهمیت آن در هزاره سوم چشم‌پوشی کنیم، مسئله بررسی ماهیت گروه‌های دخیل در جرایم سایبری ازجمله مشکلات حائز اهمیت و کمتر بحث‌شده در حوزه جرایم سایبری است. بررسی ماهیت گروه‌های دخیل در جرایم سایبری، چالش‌های نظری و تجربی درخصوص مجرمان سایبری، نقش گروه‌های سازمان‌یافته در جرایم سایبری، ارائه مصادیق و نمونه‌های شناخته‌شده‌ای که بیانگر رفتارهای فردی و اجتماعی می‌باشد و نیز بررسی انگیزه‌های مجرمان سایبری من‌جمله مسئولین دولتی را می‌توان به‌عنوان اهداف پژوهش حاضر برشمرد.
در این مقاله سعی در توصیف انواع مختلف جرایم سایبری و گونه‌های متفاوت تشکیلات سازمان‌یافته مجرمان بر اساس نوع‌شناختی‌های مختلف ازجمله تیپولوژی ارائه‌شده توسط مک‌گایر و چابینسکی داریم. روشن است که طیف وسیعی از تشکیلات و سازمان‌ها در جرایم سایبری دخیل هستند. درزمینة مشارکت‌ها و فعالیت‌های سودآور، به‌ویژه جرایم سایبری ارتکاب‌یافته توسط مقامات دولتی ظاهراً به رهبری، سازمان‌دهی و تخصص بیشتری نیازمند است. این درحالی است که به‌نظر می‌رسد در عمل اقداماتی با رهبری و سازمان‌دهی بسیار ضعیف دراین‌زمینه انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Organized Cybercrime Groups

نویسندگان [English]

  • Soheyla Mohammadi 1
  • Eisa Mouneskhah 2
1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Master of Arts in International Law, Razavi University of Islamic Sciences, Razavi Khorasan, Iran.
چکیده [English]

If, we ignore the stereotype and repetitive discussions, regarding to cybercrimes and their importance in the third millennium, the issue of checking the matter of involved groups in cybercrimes, including important problems and less discussed cybercrimes field. Checking the matter of involved groups in cybercrimes, theoretical and experimental challenges regarding to cyber criminals, the role of organized groups in cybercrimes, presentation of known evidences and samples which represents individual and social manner, and also checking the motivation of cyber criminals. For instance we can enumerate official government as research objective. In this article trying to describe different Kinds of cybercrimes and different species of organized formations of criminals according to different typological like typology presented by Mack Gayre and Chabinski. It's obvious that wide range of formations and organizations are involved in cybercrimes. In the field of Partnerships and profitable activities, specially committed cyber Crimes by government officials, is need more leadership organization and expertise. However it seems that actions in practice with weak leadership and organization are done in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cybercrimes
  • Cyber Criminals
  • Organized Crimes
  • Organized Groups

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
الوانی، سیّد مهدی. مدیریت عمومی. چاپ سی و یکم. تهران: نشر نی، 1386.
بیابانی، غلامحسین. «جرایم سازمان‌یافته ملّی و فراملّی». نشریه کارآگاه 6(24) (1392): 46-31.
جام‌نیوز. «ایران هیچ حمله سایبری را بی‌پاسخ نمی‌گذارد». 25 اسفند 1392. http://www.jamnews.ir/detail/News/330781 (27/06/1395).
جلیلی، میترا. «پسر تروریست اندونزیایی، عامل قتل 202 نفر در سوریه کشته شد». 24 مهر 1394. خبرگزاری جمهوری اسلامی. http://www.irna.ir/fa/News/81801228/ (13/07/1395).
جلیلی، میترا. «جبهه‌ای که با دستور مستقیم اوباما گشوده شد، جنجالی‌ترین طرح آمریکا برای مبارزه با هکرها». مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، http://iran-newspaper.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=58281 (13/07/1395).
جلیلی، میترا. «جرایمی که صرفاً سازمان‌یافته نیستند».پلیس فتا. http://www.cyberpolice.ir/cyberspace/48991 (01/07/1395).
جلیلی، میترا. «دزدی دولت چین، آمریکایی‌ها را بسیار عصبانی کرده است». 22 اسفند 1392. جام‌نیوز. http://www.jamnews.ir/detail/News/329849.
رحمان‌سرشت، حسین. «پیچیدگی در سازمان». فصلنامه مطالعات مدیریت 49 (1385): 24-1.
رضائیان، علی. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم. تهران: سمت، 1383.
شمس ناتری، محمدابراهیم. «آمریکا بزرگ‌ترین هکر و عامل جرایم سایبری جهان». 29 اردیبهشت 1392. http://www.yjc.ir/fa/news/4389396 (01/07/1395).
شمس ناتری، محمدابراهیم. «بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان‌یافته با رویکردی به حقوق جزای بین‌الملل». رساله دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1380.
شمس ناتری، محمدابراهیم. «جرایم سازمان‌یافته». نشریه فقه و حقوق 1 (1383): 130-109.
ب) منابع انگلیسی
Broadhurst, R., & Y. C. Chang. Cybercrime in Asia: Trends and Challenges. Asian Handbook of Criminology. NewYork: Springer, 2013.
Chang, Y. C. Cybercrime in the Greater China Region: Regulatory Responses and Crime Prevention across the Taiwan Strait. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2012.
Cohen, A. Was Aaron Swartz Really “Killed by the Government”? Time Ideas. http://ideas.time.com/2013/01/18/was-aaron-swartz-really-killed-by-thegovernment.
Cubby, B., & A. McNeilage. “Police Investigate Rioters’ Text Messages.” Sydney Morning Herald. http://www.smh.com.au/nsw/police-investigate-rioters-text-messages-20120916-260mk.html (Accessed September 5, 2016).
Docket Alarm. United States of America v Aaron Swartz, Superseding Indictment (US District Court, District of Massachusetts September 12, 2012). Retrieved on 5th October, 2013 from https://www.docketalarm.com/cases/Massachusetts_District_Court/1--11-cr- 10260/USA_v._Swartz/53/.
International Computing Science Institute. United States of America v Ross William Ulbricht (2013) Sealed Complaint, Southern District of New York 27 September. Retrieved on 5th October, 2013. http://www1.icsi.berkeley.edu/~nweaver/UlbrichtCriminalComplaint.pdf.
Kshetri, N. Cyber-Victimization and Cyber-Security in China. New York, NY, United States: Communications of the ACM, 2013.
McGuire, M. Organised Crime in the Digital Age. London: John Grieve Centre for Policing and Security, 2012.
Moura, G. C. Internet Bad Neighborhoods. Enschede, The Netherlands: Centre for Telematics and Information Technology, 2013.
Pauli, D. “China is the “World’s Biggest Cybercrime Victim.” SC Magazine (2012). http://www.scmagazine.com.au/News/294653china-is-the-worlds-biggestcybercrime-victim.aspx (Accessed September 15, 2016).
Richmond, R. “Web Gang Operating in the Open.” New York Times (2012). http://www.nytimes.com/2012/01/17/technology/koobface-gang-that-usedfacebook-to-spread-worm-operates-in-the-open.html?pagewanted=all&_r=0  (Accessed September 14, 2016).
Sanger, D. E., D. Barboza & N. Perlroth. “China’s Army Is Seen as Tied to Hacking against U.S.” The New York Times (2013). http://www.nytimes.com/2013/02/19/technology/chinas-army-is-seenas-tied-to-hacking-against-us.html (Accessed September 18, 2016).
Stohl, M. “Strange Web: Or How They Stopped Worrying and Learned to Love Cyber War.” In Cyberterrorism: A Multidisciplinary Approach, edited by T. Chen, L. Jarvis, S. Macdonald. New York: Springer, 2014.
United States Attorney, Eastern District of New York (2003) Press Release Massive Internet and Credit Card Fraud Bilks Consumers out of $230 Million in Bogus “Free Tours” of Adult Entertainment Websites - Gambino Soldier, Two Executives and 5 Companies Indicted. Retrieved on 5th October, 2013. http://ebookbrowsee.net/cr-03-304-pressrelease-us-v-salvatore-locascio-pdfd19910473.
US Securities and Exchange Commission. In the Matter of Jonathan G. Lebed (2000). Retrieved on 5th October, 2013 http://www.sec.gov/litigation/admin/33-7891.htm; http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/juvenilepld.htm (Accessed September 17, 2016); http://cbc.ca/cgi-bin/templates/view.cgi?/news/2001/01/18/mafiaboy010118.