دوره و شماره: دوره 18، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 1-276 
پلیس مسئله‌محور و ترس از جرم

صفحه 79-106

10.48300/jlr.2019.93340

سعید کرمانی؛ سیّد مهدی سیّدزاده ثانی