اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفری بین‌المللی؛ با تأکید بر دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه تهران

چکیده

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدین‌معناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهم‌سازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ می‌دهد. سؤال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تأسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت می‌کند درحالی‌که منع خوداتهامی، دامنه وسیع‌تری داشته و از متهم درمقابل دیگر روزنه‌هایِ «خودمتهم‌سازنده» ازجمله ارائه ادلّه و مستندات نیز حمایت می‌کند. نظر اخیر قابل‌ِدفاع‌تر است.
در برخی اسناد بین‌المللی نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک به برقرار بودن این حق برای متهم، تصریح شده است. متن اساسنامه و سایر مقررات دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (شامل دیوان کیفری بین‌المللی، دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا)، میعادگاه تجلی حداکثری حقوق دفاعی متهمان می‌باشد. حق سکوت و مصونیت در برابر خوداتهامی، در رویه قضایی و مجموعه مقررات این دادگاه‌ها، جایگاه شایسته‌ای دارند به‌نحوی‌که علاوه‌بر تأکید بر مستقر بودن این حقوق برای متهمین در نصوص قانونی، دیگر ابعاد و زوایای این حقوق ـ ازجمله عدم‌ِامکان استنباط خلاف از سکوت متهم ـ نیز تعیین و به‌تصریح بیان شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Privilege against Self-Incrimination in International Courts; (ICC, ICTY, ICTR)

نویسنده [English]

  • alireza gharaghani
graduated from university of tehran faculty of law
چکیده [English]

The privilege against self-incrimination means that in criminal procedure an accused shall not put himself in position that its result is his conviction; he shall not be compelled to contribute actively in proceedings which will lead to his conviction; whether he was ordered by inspectors to declare facts or produce documents.
Self-incrimination often occurs within accused's speaking; the question is that, are the privilege against self-incrimination & right to silence the same or not? There are different ideas but it is defendable to say that; the privilege against self-incrimination has wider spread & in addition to acoustic communications, it covers other types of self-incrimination such as produce documents.
This right has been pointed in several international documents such as; “The Universal Declaration of Human Right” & “International Covenant on Civil & Political Rights” & “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”.
Statutes & other regulations of international courts (i.e ICC, ICTY, ICTR) has the best standard of accused's defense rights. The privilege against self-incrimination & other aspects of this right (such as adverse inference) expressly has been anticipated in case law & all provisions of these courts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Privilege against Self-Incrimination
  • Adverse Inference
  • ICC
  • ICTY
  • ICTR

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی.
قرقانی، علیرضا. «حق سکوت متهم؛ در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق ایران». پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه تهران، 1393.
کنوانسیون حقوق کودک.
محمد نسل، غلامرضا. مترجم. مجموعه مقررات دیوان بین‌المللی کیفری. چاپ دوم. تهران: نشر دادگستر، 1391.
مدی، بهنام. «بازتاب فرض برائت در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر». پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1390.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
یکرنگی، محمد. «حق سکوت؛ حق متهم در سیستم عدالت کیفری مدرن» در مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی، چاپ اول، 289-263. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1386.
ب) منابع انگلیسی
Berger, Mark. “The Right to Silence in the Hague International Criminal Courts.” University of San Francisco Law Review 47(1) (2012): 1-54.
Trechsel, Stefan. Human Rights in Criminal Proceedings. London: Oxford University, 2005.