حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت‬‬‬‬‬

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی، دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.

چکیده

شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت‌ها می‎‫‎تواند در توسعه و تسهیل کسب‌وکار و رصد فعالان ‏تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی ‏برای فعّالان تجاری، بنگاه‎‫‎های اقتصادی و حاکمیت به‌وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها در ایران دارای ‏نظام حقوقی مشخص و معینی نمی‎‫‎باشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت‌ها و عدم‌ِتطابق آن با شرایط موجود ‏موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت‌ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط ‏مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیت‎‫‎های تجاری، موردِاهمیت واقع گردید، اما عدم‌ِاصلاحات و به‌روزرسانی و ‏همچنین عدم‌ِبومی‎‫‎سازی مناسب قوانین و پیش‎‫‎بینی‎‫‎های لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت‌ها ‏چندگانه و به‌نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزه‎‫‎ها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تأسی از فضای ‏حاکم در فرایند ثبتی تسرّی پیدا کند. ‏‎‎

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudence and Study on the Legal System of Company Registration

نویسنده [English]

  • bahram Hassan zadeh
Head of the Office for Determining the Names of Legal Entities and Commercial ‎Registration, Ph.D. in Private Law, Edalat University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Identification and transparency of the legal system of official registration of any ‎kind of companies can be important in development and facilitation of business and ‎monitoring of business activists. In Iran laws because of Inefficient regulations due to ‎the antiquity of commercial laws lots of problems have arisen for business activists and ‎business corporations. Laws and regulations of company registration in Iran do not ‎have any specified system. The vague existence of laws and regulations of company’s ‎registration and its inconformity with the recent situation caused the confusion of ‎analytic laws and basic elements of company’s registration.
However after constitutional revolution the situation of trading activities and procedure ‎of formalizing the business activities have been find out so important but the lack of ‎reform and updating, as well as the lack of proper localization of the necessary ‎oversight and regulatory forecasts in business matters, have led to the incorporation of ‎multiple corporate registration structures into some other registries, and some of the ‎substantive laws and regulations have taxis also extend the dominant space in the ‎registration process.‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal System
  • Pathology
  • Company Registration
  • Official Registration
  • Business Law
  • ‎Conflict
  • Business.‎

فهرست منابع

اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت. جلد دوم، شرکت‌های تجارتی. ویرایش چهاردهم. تهران: انتشارات سمت، 1388.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. ویرایش هشتم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1392.
حسن‫زاده، بهرام. حقوق تحلیلی اراضی و املاک. ویرایش سوم. تهران: انتشارات جنگل، 1392.
حسن‌زاده، بهرام. حقوق تحلیلی ثبت شرکت‌ها. تهران: انتشارات جنگل، 1395.
حمیتی واقف، احمدعلی. حقوق ثبت. چاپ اول. تهران: نشر حقوقدان و دانش نگار، 1382.
شهری، غلامرضا. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ سی و هفتم. تهران: جهاد دانشگاهی، 1391.
طوسی، عباس. تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393.
عابدی فیروزجانی، ابراهیم. «گفتاری در فلسفه حقوق شرکت‌های تجاری، شرکت‌های تجاری مخلوق نظمی خودجوش یا نظمی تصنعی». فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 49(1) (بهار 1398).
عیسائی تفرشی، محمد. مباحث تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری. جلد دوم. چاپ اول. تهران: انتشارات آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، 1386.
کاویانی، کوروش. حقوق شرکت‌های تجارتی. چاپ اول. تهران: انتشارات میزان، 1390.
نانکلی، شراره، بهرام حسن‌زاده و فاطمه تازه محله‏. اقدامات و تحولات و دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک. تهران: انتشارات اراده، 1397.
وحیدی، فریده. رژیم حقوقی حاکم بر ثبت شرکت‌های تجارتی. تهران: انتشارات میزان، 1392.