دوره و شماره: دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 1-538 
2. قتل ناشی از تحریک بزه‌دیده در الگوواره حقوق کیفری ایران

صفحه 33-56

حسن پوربافرانی؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی


20. عملیات اجرایی حقوق دریایی و جمع‌آوری اطلاعات در عصر امنیت دریایی

صفحه 471-509

حسین صادقی؛ زهرا علی همتی؛ مهدی ناصر؛ داگلاس گیلفویل