رویکردهای نوین در تعیین دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مالکیت فکری در حقوق بین‌الملل خصوصی ‬‬‬

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

در دنیای امروز ثمره فکری افراد اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. برخلاف گذشته‫ها که قواعد حقوقی اهتمام بیشتر خود را برای حمایت از اموال فیزیکی افراد می‌ورزیدند، دستاوردها و اموال فکری افراد اهمیت روزافزونی یافته است. دعاوی مطرح‌شده درمورد این موضوع به‌ویژه اگر دارای عنصر خارجی باشد، وارد بحث حقوق بین‌الملل خصوصی می‌شود که بسیار محل بحث دکترین حقوقی قرار گرفته است. دکترین‌های جمعی بین‌المللی دراین‌زمینه در سال‌های اخیر به این موضوع پرداخته‌اند. این مقاله سعی بر آن دارد که به رویکردهای مختلف مطرح‌شده در این اسناد بپردازد. یک رویکرد به دادگاه‌ها توصیه می‌کند که درمواردی به‌دلیل نامناسب بودن دادگاه و عدم‌ارتباط کافی صلاحیت خود را در پرونده رد نمایند. درحالی‌که رویکرد جدیدتر حاکی از آن است که باید اختلاف در صلاحیت بین دولت‌ها با همکاری بین‌المللی و توجه به دادگاه‌های دیگر کشورها حل‌وفصل گردد. با کمتر شدن نقش حاکمیت دولت‌ها در حوزه مالکیت فکری در طول تاریخ، به‌نظر می‌رسد که رویکرد دوم با توجه بیشتر به بحث فردگرایی و شیوه حقوقی (درمقابل شیوه اصولی) در تدوین مقررات صلاحیت دادگاه در حوزه مالکیت فکری، اهمیت افزون‌تری پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The New Approaches to Determine Competent Courts in Relation to the Intellectual Property Claims in the Private International Law

نویسنده [English]

  • Niloufar Nazaryani
Ph.D. Student of International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Intellectual achievements of humans have been found important place in today world. In early times, law tried to protect the tangible properties but, human’s intangible properties have been increasing high place todays. If these filed claims have foreign factors, it includes in the private international law field and it had been discussed in the legal doctrines so much. International doctrines study this matter in the recent years. This article tries to study different approaches proposed in these documents. One of the approaches proposes that in the certain situations court should refuse the jurisdiction to the claim because of forum non convenience and lack of sufficient connecting factor. However the latest approach recommends that jurisdiction disputes between states should settle with international cooperation and considering other state courts. Role of the sovereignty has been less historically. So, it seems that the second approach is more desiring to the individualism and legal method (contrast to the dogmatic method) has obtained increasing place in the codification of regulation of court’s jurisdiction in the sphere of intellectual property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property Law
  • Competence Court
  • Dispute
  • WIPO
  • Doctrine

فهرست منابع

Dreyfuss. “The American Law Institute Project on Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes.” In Intellectual Property and Private International Law, edited by S Leible, A Ohly. Tribingen: Mohr, 2009.
Executive Summary of the Draft Guide on the Intersection between Intellectual Property Law and Private International Law, to be published by the Hague Conference on Private International Law (HCCH) and the World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO/ACE/12/7 REV. The draft Guide is available (in English) at http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=382036.
Gulf Oil Coip v Gilbeit, 330 US 501 (1947).
Hague Conference on Private International Law. Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, drafts at http://www.hcch.net/e/conventions/draft36e.html (Oct. 30, 1999).
International Law Association Sofia Conference. “Intellectual and Private International Law.” Sofia, 2012.
International Law Association Washington Conference. “Intellectual Property and Private International Law.” Washington, 2014.
International Law Association, Johannesburg Conference. “Intellectual Property and Private International Law.” Johannesburg, 2016.
Kono, Toshiyukio (ed). Intellectual Propertyand Private International Law:Comparative Perspectives. Oxford: Hart, 2012.
The American Law Institute. Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes, Chestnut. ALI Publishers, 2008.
The European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP). “Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property.” March 25, 2011. https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/clip/the_draft-clip-principles-25-03-20117.pdf.
The Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights Finalized Jointly by Private International Law Scholars in Korea and Japan on October 14th (The Joint Japanese-Korean Proposal, Waseda Principles), 2010.
The Principles on International Intellectual Property Litigation approved by Korea Private International Law Association (‘KOPILA Principles’) on March 26th, 2010.
'Transparency of Japanese Law Project', with the Intention of Drafting a Proposal of Special Rules Dealing with Private International Law Aspects of IP Transparency of Japanese Law Project, 2009.