تأثیر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق مالکیت ادبی و هنری، دانشکده هنر و معماری اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد مقدس، خراسان رضوی، ایران.

2 دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی (مؤسسه حقوق تطبیقی)، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

باتوجه‌به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در شکوفایی، پیشرفت و توسعه کشور و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نظر به جنگ اقتصادی دشمن و تشدید فشارها و تحریم‌های دشمنان علیه ایران طی سال‌های متمادی، بررسی راهکارهای تحقق این سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مقاله تلاش می‌کند با روش تحلیلی ـ توصیفی و به‌صورت کتابخانه‌ای و مطالعه قوانین مربوط، به بررسی نقش حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده است که در ‌هر یک از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی باتوجه‌به اوضاع داخلی کشور به‌نوعی می‌توان به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد. نقایصی هم در این خصوص وجود دارد که عدم‌ِپیش‌بینی حمایت از نمونه اشیاء مفید مثال بارز آن است. ضمن اینکه حمایت از نمونه اشیاء مفید و عضویت ایران در موافقت‌نامه تریپس درصورت فراهم شدن سایر شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت و رفع عملی تحریم‌ها به‌عنوان یک راهکار پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Protecting Industrial Property Rights in the Realization of Resistance Economy

نویسندگان [English]

 • Meysam Esmaeili Yadaki 1
 • Zahra Shakeri 2
1 M.A. in Literary and Artistic Property Law, Faculty of Islamic Art and Architecture, Imam Reza International University, Razavi Khorasan, Holy Mashhad, Iran.
2 Ph.D. in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, and Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science (Institute of Comparative Law),University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Given the importance of protecting industrial property rights in prosperity, progress and development of the country, and the repeated emphasis of the supreme leader on the realization of resistance economy policies and the economic warfare of the enemy, and the intensification of the pressure and sanctions of the enemies against Iran over the years, it is important to examine the realization strategies of these policies in different areas. This article attempts to examine the role of protecting industrial property rights in realizing the resistance economy by analytical-descriptive method and in the library form and study of the relevant laws. Finally, it has come to the conclusion that the realization of resistance economy can be somehow achieved in each of the examples of industrial property rights, given the internal situation in the country. There are some shortcomings in this regard that the lack of anticipation of supporting utility model is obvious. At the same time, supporting a utility model and Iran's membership in the TRIPS Agreement, if other terms of membership of the world trade organization are provided and the sanctioning of the sanctions imposed, is proposed as a solution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistance Economy
 • Knowledge Base
 • Competition
 • Industrial Property
 • Invention
 • Utility Model
 • Geographical Indications
 • Trademarks
 • Industrial Design

فهرست منابع

امامی، اسدالله. حقوق مالکیت صنعتی. تهران: نشر میزان، 1390.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری (سیّد علی خامنه‌ای). «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری». بازدیدشده در 23/07/1395. http://www.leader.ir/fa/content/11480.
پیرمرادی، محمدجواد. «راهبرد نظام تربیتی اسلام برای همگانی‫سازی تولید علم چیست؟». پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 14(1391): 54-23.
توحیدی احمدرضا، مریم فروتن. «استراتژی اثر تقویتی نظام حقوق مالکیت فکری بر اقتصاد مقاومتی». مقاله ارائه‌شده در اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، تهران، 21/02/1394.
حبیبا سعید، حمیدرضا شاه‌بابای. «حمایت از نمونه اشیاء مفید به‌منظور تکمیل نظام حق اختراع». مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی 7 (1391): 74-51.
حبیبا، سعید. جزوه درس حقوق مالکیت صنعتی. مقطع کارشناسی‌ارشد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1392-1391،
حبیبا، سعید، زهرا شاکری. «ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تأکید بر مطالعه تطبیقی». فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 1 (1390): 201-185.
حکمت‫نیا، محمود، عباس عیادتی وایقان و مهدی معلی. «تحوّلات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی». مجله حقوق اسلامی 27 (1389): 82-57.
حیدری خالص، ابوالحسن، «الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت. سود یا ضرر؟». مجله مطالعات آینده‌پژوهی و سیاستگذاری 2 (1395): 97-91.
زاهدی، مهدی و عمید محمدی. «نقش مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری». فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی 13 (1394): 118-87.
ستوده‌فر، علی، پروفسور هوانگ ویپینگ. «مطالعه مزیت نسبی ایران در تولید زعفران». مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری 2 (1395): 184-173.
سلیمانی، حسن. «نظام حقوق بین‌المللی مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی». مجله پژوهش حقوق عمومی 26 (1388): 260-243.
سیف، اله‌مراد. «مقدمه‌ای بر نقشه راه پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج (1392): 93.
سیفلو، سجاد. «مفهوم‌شناسی اقتصاد مقاومتی». مجله معرفت اقتصاد اسلامی 10 (1393): 173-151.
شاکری، زهرا، حکیمه محمدی. «جستاری حقوقی در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات». مقاله ارائه‌شده در همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی، سازمان بسیج حقوق‌دانان، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تالار شیخ انصاری، 27/10/1393.
شیخی، مریم. راهبردهای قانونگذاری در حقوق مالکیت صنعتی. تهران: انتشارات خرسندی، 1392.
صادقی، محسن. حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان جهانی تجارت. تهران: نشر میزان، 1387.
عباس‫زاده، سیّد ابوالفضل، مرتضی عطایی‌نژاد و محمدجواد اسماعیل‌زاده. «نقش مالکیت فکری در اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار عملیاتی». مقاله ارائه‌شده در اولین کنفرانس ملّی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، مشهد: انجمن مدیریت ایران واحد خراسان، 16/07/1394.
عزیزی مرادپور، حمید. «تأملی بر محدودیت‌های حقوق دارندگان حق اختراع». مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی 1 (1391): 130-106.
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386.
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389.
قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 1384.
معین، محمد. فرهنگ فارسی. جلد اول. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1380.
معین، محمد. فرهنگ فارسی. جلد دوم. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1380.
میرحسینی، سیّد حسن. حقوق اختراعات. تهران: نشر میزان، 1387.
میرحسینی، سیّد حسن. حقوق علائم تجاری. تهران: نشر میزان، 1390.
میرحسینی، سیّد حسن. حقوق نشانه‌های جغرافیایی. تهران: نشر میزان، 1385.