حمایت کیفری از کودکان درمقابل سوءاستفاده در فضای مجازی در قوانین ایران و انگلیس و اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

با افزایش میزان مشارکت کودکان در فعالیت‌های برخط، استفاده از اینترنت بیش از دیگر رسانه‌ها برای اجتماعی شدن و برقراری ارتباط مورداستفاده کودکان قرار گرفته است. فقدان تجربه و آگاهی لازم در رابطه با تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی مدرن پدیده سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی را به عنوان یک نگرانی مشترک در جامعه بین‌المللی پدیدار کرده است. ازجمله یافته‌های این مقاله، اهمیت اینترنت و تکنولوژی‌های ارتباطی برای اجتماعی شدن، اشکال و قلمرو سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی و اهمیت جلوگیری از آن و بیم کودکان از افشای موارد سوءاستفاده برخط به سایرین، خصوصاً والدین می‌باشد، بنابراین نقش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در این رابطه حیاتی است تا از کودکان درمقابل سوءاستفاده برخط حمایت مقتضی به‌عمل آورند، البته جرم‌انگاری سوءاستفاده برخط از کودکان، ازجمله اقدامات پیشگیرانه و مهم به‌شمار می‌آید. قانونگذار ایران، انتشار محتویات مستهجن، آموزش و تسهیل ارتکاب به اعمال منافی عفت در فضای مجازی، انتشار تصویر خصوصی افراد و ... را جرم‌انگاری کرده است، اما قوانین انگلستان و اسناد بین‌المللی داشتن، توزیع، به اشتراک‌گذاری و یا ساخت تصاویر مستهجن از کودک را جدای از موارد فوق جرم می‌داند؛ بنابراین فقدان حمایت خاص از کودکان و عدم‌تفکیکِ دقیق بین نوع اعمال ارتکابی در نظام حقوقی ایران احساس می‌شود و متعاقباً به امکانِ مفسد فی‌الارض شناخته شدن افراد کم‌سن‌و‌سال، به‌واسطه شرکت در تولید فیلم مستهجن، پیدایش کودک‌ِ کارِ مجازی و ورود سیلی از پرونده‌ها به دادگاه با ادعای نقض حریم خصوصی در کودکی در سال‌های آینده می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Protection of Children against Online Abuses in Iran and UK Regulations and International Documents

نویسندگان [English]

  • Haleh Hosseini Akbarnezhad 1
  • Mohsen Javaheri Arasteh 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 M.A. Student in Criminal Rights of Children and Adolescents, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Empirical data show that increasingly children are engaging in online activities. Children and youths use electronic technology such as the Internet more than any other medium through which to communicate and socialize. Many children lack experience and knowledge of the implications and practices related to information and communication technologies, then the phenomenon of cyber abuses from children's and youths' perspectives has become a common concern in the international community as a whole. Findings revealed the regularity and importance of the Internet and communication technology for socialization; the forms, extent, and impact of cyber abuse; and children' fear of disclosing cyber abuse to adults, particularly parents. So the role of the states and international organizations in this relation is vital to protect the children from the online abuses and the criminalization of online abuses of children is one of the protective and important measures. Iranian lawmaker criminalizes dissemination of pornographic contents and private pictures, also training and facilitating these crimes in cyberspace. English Law and international documents criminalize possessing, distributing, sharing or making pornographic images of a child is an offense. Therefore, the lack of specific protection for children and precise distinction between these types of acts committed in the Iranian legal system are felt. It will lead to many lawsuits concerning child labor, child crimes and privacy violation in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • Criminalization
  • Online Abuse
  • Online Protection

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
آماده، مهدی. حمایت از حریم خصوصی. تهران، نشر دادگستر، 1392.
احمدلو، منا. حریم خصوصی. تهران: انتشارات مجد، 1392.
اسدی، عباس و حامد بابازاده مقدم. مجموعه مقالات همایش ملّی وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران. تهران: انتشارات علامه طباطبائی، 1396.
اسلامی، رضا و سیّده‫ سارا میریان. «ﺑﺮدﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن در نظام بین‌المللی ﺣﻘـﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق اﻳﺮان». پژوهشنامه حقوق کیفری 6(1) (1394): 36-7.
پالاش، افسانه. «مطالعه تطبیقی پدیده هرزه‌نگاری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، 1394.
تقی‫پور، علیرضا و مرتضی زرینه. «پاسخ کیفری در قبال هرزه‌نگاری سایبری در اسناد بین‌المللی و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388». مجله حقوقی دادگستری 99 (1396): 83-59.
جنگجوی، فرزاد و حسین نصیری و جواد جامی. «مروری بر حمایت از کودکان کار در نظام حقوقی ایران و با نگاهی بر اسناد بین‌المللی». ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه 181 (1394): 76-70.
حبیب‫زاده، محمدجعفر و حامد رحمانیان. «هرزه‌نگاری در حقوق کیفری ایران». مجله حقوقی دادگستری 76 (1390): 121-89.
حسینی اکبرنژاد، هاله و حوریه حسینی اکبرنژاد. تحلیل کنوانسیون حقوق کودک.تهران: انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 1392.
حسینی اکبرنژاد، هاله و حوریه حسینی اکبرنژاد. حقوق کودک: قوانین داخلی، آموزه‌های اسلامی و اسناد بین‌المللی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، 1396.
عزیزی، امیرمهدی. حقوق کیفری جرایم رایانه‌ای. تهران: انتشارات مجد، 1394.
کردعلیوند، روح‌الدین و محمد میرزائی. «گونه‫شناسی جرایم سایبری با نگاهی به قانون جرایم رایانه­ای و آمار پلیس فتا». مجله حقوقی دادگستری 102 (1397): 207-191.
ماتیو، ویلیامز. بزهکاری مجازی. ترجمة امیرحسین جلالی و محبوبه منفرد. تهران: انتشارات میزان، 1391.
محسنی، فرید. «سهم کودکان و نوجوانان از حمایت کیفری در فضای مجازی و حقیقی». مجله ﺁﻣﻮﺯ‌ه‌های حقوق کیفری ﺩﻭﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪ، شماره 1 (1390): 169-137.
مدنی، سعید و امیرحمزه زینالی. آسیبشناسی حقوق کودکان در ایران.چاپ اول.تهران:انتشارات میزان، 1390.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، علی خالقی و امیرحمزه زینالی. «حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی، از منع جهانی تا واکنش نظام‌های کیفری داخلی». فصلنامه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﯽ 5 (1388): 121-81.
ب) منابع خارجی
Baruh, Lemi, and Ekin Secinti, and Zeynep Cemalcilar. “Online Privacy Concerns and Privacy Management: A Meta-Analytical Review.” Journal of Communication 67(1) (2017): 26-53.
Bird, Amanda. Children’s Rights in the Digital Age. Sydney: Young and Well Cooperative Research Centre, 2014.
Child Exploitation and Online Protection Command. “I Am Worried about Something that Has Happened to.” Last Accessed 2020/11/27. https://www.ceop.police.uk/ceop-reporting/.
Council of Europe Convention on Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse.
Equations (2008), Rights of the Child in the Context of Tourism a Compilation.
EU Convention on Cybercrime.
EU Protection of Children Act 1978 with Amendments in 1994 and 2008.
Government United Kingdom. “Minimum ages Children Can Work Part-Time Work.” Last Accessed 2020/11/27. https://www.gov.uk/child-employment.
Government United Kingdom. “UK Council for Child Internet Safety (UKCCIS).” Last Accessed 2020/11/27. https://www.gov.uk/government/groups/uk-council-for-child-internet-safety-ukccis#ukccis-publications.
International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) Child Pornography: Model Legislation & Global Review. 2008.
Martin, Jennifer. “Child Sexual Abuse Images Online: Implications for Social Work Training and Practice.” British Journal of Social Work 46 (2016): 372-388.
National Crime Agency. “Policing and Crime Bill- Part 9, Chapter 1, Clause 107: Child Sexual Exploitation.” Last Accessed 2020/11/27. www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/312-live-online-child-abuse-29-international-arrests-made.
National Society for the Prevention of Cruelty to Children. “Keeping Children Safe.” Last Accessed 2020/11/27. https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/
National Society for the Prevention of Cruelty to Children. “Keeping Children Safe.” Last Accessed 2020/11/27. https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/.
National Society for the Prevention of Cruelty to Children. “Sexting: Advice for Professionals.” Last Accessed 2020/11/27. https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/briefings/sexting-advice-professionals.
Report of the Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (2014), A/HRC/28/56.
Sentencing Council. “Possession of Indecent Photograph of Child/ Indecent Photographs of Children.” Last Accessed 2020/11/27. https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/possession-of-indecent-photograph-of-child/.
The Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse.
The Draft African Union Convention on the Establishment of a Legal Framework Conducive to Cyber Security in Africa.
The International Labour Organization Convention No. 182 (1999) Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
The International Telecommunication Union (ITU) (2017), Regional Review of National Activities on Child Online Protection in Europe, Geneva.
The Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography.
The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children.
The United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
Wells, Melissa and Kimberly Mitchell. “Peer Harassment among Youths with Different Disabilities: Impact of Harassment Online, in Person, and in Mixed Online and In-Person Incidents.” Children & Schools 41(1) (2019): 17-24.