تحلیل اساسی ترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات در ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران

10.48300/jlr.2021.291938.1686

چکیده

مرحله تشخیص مالیات، یکی از اصلی‌ترین مراحل مالیاتی است که سرنوشت یک پرونده مالیاتی را رقم می‌زند و می‌تواند حقوق مودیان را تامین و یا دست خوش تضییع قرار دهد. براین اساس استخراج و تشریح ضوابط حقوقی حاکم بر این مرحله، اهمیت خاص خود را می‌یابد. پرسش این است که درنظام حقوقی ایران ناظربر مرحله تشخیص مالیات، چه ضوابطی حاکم است؟ علی‌رغم وجود ضوابط حقوقی متعددی که در مرحله تشخیص مالیات قابل شناسایی است، اما می‌توان مهمترین و کاربردی‌ترین این ضوابط را در «هفت ضابطه» خلاصه کرد. این ضوابط هفت‌گانه غالباً در راستای احقاق حقوق مودیان مالیاتی است، چراکه دستگاه مالیات‌ستانی، دارای حاکمیت و قدرت برتر است و نقض حقوق مودیان مالیاتی از احتمال بیشتری برخوردار است. از این رو اهتمام بیشتری را جهت پاسداری از حقوق مودیان در نظام های حقوقی شاهدیم. با این وجود بعضی ضوابط نیز در جهت تسهیل در فرآیند مالیات‌ستانی توسط دستگاه مالیات ستان پیش بینی شده است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the most basic legal criteria governing tax detection in Iran

نویسنده [English]

  • hossein abdollahi
law-shahed
چکیده [English]

The tax detection phase is one of the main tax stages that determines the fate of a tax case and can provide or undermine the taxpayer rights. Therefore, it is important to extract and explain the legal rules governing this stage.
The question is, what are the rules governing Iran’s legal systems regarding the tax detection phase? In spite of the existence of several legal criteria that can be identified at the tax detection stage, the most important and applicable of these terms can be summarized in the "Seven Criteria". These seven criteria are often in line with the rights of taxpayers, because the tax Organization has superior sovereignty and power, and violations of taxpayers' rights are more likely. However, some of the criteria are also intended to facilitate the taxation process by the Organization. The method used in this study is descriptive-analytical. The method used in this study is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Rights
  • tax rights
  • tax detection
  • Privacy