اساسی‌‌ترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات در ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

مرحله تشخیص مالیات، یکی از اصلی‌‌ترین مراحل مالیاتی است که سرنوشت یک پرونده مالیاتی را رقم می‌‌زند و می‌‌تواند حقوق مؤدیان را دستخوش تضییع قرار دهد. بر این اساس استخراج و تشریح ضوابط حقوقی حاکم بر این مرحله، اهمیت خاص خود را می‌‌یابد. علی‌‌رغم وجود ضوابط حقوقی متعددی که در مرحله تشخیص مالیات قابل شناسایی است، اما می‌‌توان مهم‌ترین و کاربردی‌‌ترین این ضوابط را در «هفت ضابطه» خلاصه کرد. این ضوابط هفت‌‌گانه غالباً در راستای احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی است، چراکه دستگاه مالیات‌‌ستانی، دارای حاکمیت و قدرت برتر است و نقض حقوق این مؤدیان از احتمال بیشتری برخوردار است. باوجوداین‌‌ بعضی ضوابط نیز در جهت وضع تسهیل در فرآیند مالیات‌‌ستانی توسط دستگاه است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Most Basic Legal Rules Governing Tax Detection in Iran

نویسنده [English]

  • Hossein Abdollahi
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The tax detection phase is one of the main tax stages that determines the fate of a tax case and can provide or undermine the taxpayer rights. Therefore, it is important to extract and explain the legal rules governing this stage.
The question is, what are the rules governing Iran's legal systems regarding the tax detection phase? In spite of the existence of several legal criteria that can be identified at the tax detection stage, the most important and applicable of these terms can be summarized in the "Seven Criteria". These seven criteria are often in line with the rights of taxpayers, because the tax Organization has superior sovereignty and power, and violations of taxpayers' rights are more likely. However, some of the criteria are also intended to facilitate the taxation process by the Organization. The method used in this study is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic law
  • Tax law
  • Tax detection
  • Privacy
  • Tax
  • Tax Management