تأثیر تحریم‌ها بر داوری‌‌‌ تجاری بین‌المللی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2021.299204.1736

چکیده

به دنبال گسترش نظارت‌های تجاری‌‌‌ که در سال‌های اخیر از سوی‌‌‌ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی‌‌‌ تشدید گردیده ؛ حل و فصل خصوصی‌‌‌ اختلافات تجاری‌‌‌ فرامرزی‌‌‌ با مشکلات و چالش‌های جدیدی‌‌‌ مواجه شده است. یکی‌‌‌ از این اقدامات، وضع تحریم‌های‌‌‌ بین‌المللی بوده که در مورد کشور ما نیز به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.  وجود این تحریم‌ها، قطعاً قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین طرفین تحریم شده و سایر افراد را تحت‌الشعاع قرار داده و در موارد بسیاری‌‌‌ اجرای‌‌‌ آنها را با مشکلاتی مواجه و یا حتی‌‌‌ غیرممکن می‌سازد. در مقاله حاضر با توجه به قواعد داوری‌‌‌ مؤسسات داوری‌‌‌ تجاری‌‌‌ بین‌المللی ازجمله دیوان داوری اتاق بازرگانی‌‌‌ بین‌المللی، دیوان داوری‌‌‌ لندن و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط، به ویژه کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به این سؤال پاسخ خواهیم داد که وضع تحریم‌ها چه تأثیری بر داوری‌‌‌ تجاری‌‌‌ بین‌المللی دارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که تحریم‌ها به پنج صورت بر داوری‌‌‌ تجاری‌‌‌ بین‌المللی تأثیر می‌گذارد: تأثیر بر داوران، تأثیر بر مؤسسات داوری‌‌‌ بین‌المللی، تأثیر بر اجرای‌‌‌ آرای‌‌‌ داوری‌‌‌ بین‌المللی، تأثیر بر حقوق قراردادها و در نهایت تأثیر بر طرفین قرارداد. همچنین دولت‌های تحریم‌کننده عموماً به منظور توجیه قانونی‌‌‌ تحریم‌های‌‌‌ یکجانبه، این تحریم‌ها را به عنوان یک قاعده «نظم عمومی» در جریان داوری‌های تجاری‌‌‌ بین‌المللی مورد استناد قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Consequences of Sanctions on International Commercial Arbitration

نویسندگان [English]

  • Erfan Mirzazadeh 1
  • Seyyed Ghasem Zamani 2
  • Mohsen Mohebi 3
  • Fathollah Rahimi 4
1 PhD Student in International Law, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Following the expansion of trade oversight intensified in recent years by the United States and the European Union; Private settlement of cross-border trade disputes has faced new problems and challenges. One of these measures is the imposition of international sanctions, which have been used repeatedly in our country. The existence of these sanctions, of course, overshadows the contracts and agreements between the sanctioned parties and other individuals, and in many cases makes their implementation difficult or even impossible. In the present article, according to the arbitration rules of international commercial arbitration institutions, including; The Arbitration Court of the International Chamber of Commerce, the Arbitration Court of London, as well as related international conventions, in particular the Convention on the International Sale of Goods, will answer the question of what kinds of effects do sanctions impose on international commercial arbitration. The conclusion of the present study is that sanctions affect international commercial arbitration in five ways: the effect on arbitrators, international arbitration centers, implementation of international arbitral awards, contract law, and contractual parties. Sanctioning states have also generally invoked unilateral sanctions as a rule of "public order" in international commercial arbitrations in order to legally justify sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • International Commercial Arbitration
  • Public Order
  • Arbitrability
  • human rights