رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حقوق ثبت شرکت‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تهران، ایران.

چکیده

در دنیای امروز که فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است ضروری است که این فعالیت‌ها به صورت نظام‌مند و سازمان‌یافته تعریف گردد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اقدام برای راه‌اندازی کسب و کار و ارائه خدمات و تولید ثروت را می‌توان در فعالیت‌های تجاری که با مشارکت افراد و سرمایه‌های آنها محقق می‌شود، دانست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل نمایانگر می‌شود. در این میان ایجاد شرکت‌های تجاری تلاشی برای رسیدن به این هدف بوده است؛ اما فرایند ایجاد و فعالیت این شرکت‌ها باید به صورت دقیق مورد کنکاش قرار گیرد. در همین راستا است که مقوله ثبت و هویت‌بخشی به این شرکت‌ها اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. اهمیت حوزه بیمه و بیمه‌گری در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست که متولی اصلی این مهم نیز شرکت‌های بیمه‌ای می‌باشند؛ لذا شناخت چگونگی ثبت این شرکت‌ها و مقررات حاکم بر آن دارای اهمیت می‌باشد.
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی ثبت شرکت‌های بیمه‌ای و در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی اقدام نسبت به اخذ مجوزهای لازم در این زمینه و نهایتاً تسهیل این امر می‌باشد. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع بیمه در زندگی روزمره مردم می‌توان گفت که فعالیت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه‌ای یکی از مهم‌ترین اشخاص حقوقی فعال در کشور ما می‌باشند که هم تأثیر آنها در زندگی و سلامت و آرامش مردم ملموس است و هم نقش انکارناپذیری در حوزه اقتصادی و مسائل مرتبط با آن دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ثبت شرکت‌های بیمه‌ای در راستای هویت‌بخشی به آنها، شناسایی ذ‌‌‌ی‌نفعان و دارندگان مسؤولیت‌های مرتبط، نظارت بر فعالیت آنها و تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف و ... حیاتی بوده و آشنایی با روند ثبت آنها و مستندات مورد نیاز نیز در تحقق اهداف فوق مهم و ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Regime Governing the Registration of the Establishment and Changes of Insurance Companies

نویسنده [English]

  • Jamil Milani
Researcher of Companies Registration Law, Country's Documents and Real Estate Registration Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective:
The main purpose of this study is to investigate how to register insurance companies and provide information on how to obtain the necessary licenses in this field and ultimately facilitate this. Undoubtedly, one of the most important and fundamental steps to start a business and provide services and wealth can
Methodology:
The article has been done analytically and descriptively using library, internet resources and related upstream documents. In this research, we examine how to register insurance companies, requirements and regulations, as well as the necessary documents and its steps.
Findings:
In the meantime, considering the importance and position of the issue of insurance in people's daily lives, it can be said that insurance activities and insurance companies are one of the most important legal entities active in our country, and their impact on people's lives, health and peace is tangible. And they have an undeniable role in the economic field and related issues. Therefore, how to register these companies and identify them can be an important issue that knowing how it can be an effective help to improve activities related to insurance businesses.
Conclusion:
The results of the present study showed that the registration of insurance companies in order to identify them, identify stakeholders and holders of related responsibilities, monitor their activities and facilitate the provision of services to the target community, etc. is vital and familiarity with the registration process and documentation The requirements are also important and necessary in achieving the above goals.