تأثیر حقوق بشر بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین‌‌الملل

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.48300/jlr.2022.304938.1775

چکیده

پس از فجایع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد به‌ منظور حفظ صلح و امنیت بین‌‌المللی، «حقوق بشر» به یک موضوع حقوقی بین‌‌المللی تبدیل شد و بدین ترتیب رویکرد جدیدی در حقوق بین‌‌الملل پدید آمد. پژوهش توصیفی ـ تحلیلی حاضر در پی ‌شناخت آثار این رویکرد بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین‌‌الملل طی هفت دهه گذشته است. از جهت ماهوی می‌توان گفت پذیرش انسان به‌ مثابه تابع و در نتیجه انسانی شدن حقوق بین‌‌الملل و ذی‌نفع‌‌‌‌ قرار دادن انسان مهم‌ترین تأثیرات بنیادی بوده‌‌اند. از حیث ساختاری نیز رابطه دولت با افراد (به‌ویژه شهروندانش) از انحصار حاکمیت ملّی خارج‌شده و جامعه بین‌‌المللی نیز در حمایت از حقوق بنیادین مسؤول شمرده می‌‌شود. به‌علاوه قلمرو هنجارهای حقوقی بین‌‌المللی نیز دستخوش تحول شده‌‌اند که ازجمله می‌‌توان به تحولاتی در حوزه‌‌های حق شرط بر معاهدات، حمایت دیپلماتیک و دسترسی کنسولی و نیز حقوق بشردوستانه اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Human Rights on the Evolution of the Nature, Structure, and Norms of International Law

نویسندگان [English]

  • Hajar Raee Dehaghi 1
  • Amir Maghami 2
1 Ph.D. in Public International Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran.
2 Assistant Profossor, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Esfahan, Iran.
چکیده [English]

Following the disasters of World War II and ratification of the United Nations Charter in order to maintain international peace and security, "human rights" became an international legal issue, thus new approach create in international law. The current descriptive-analytic study sought to understand the effects of this approach on the evolution of the nature, structure and norms of the international law over the past seven decades. From the point of nature, acceptance of human as the subject and consequently humanization of international law and placing human beings as the beneficiaries have been the most fundamental important influences. From the point of Structure, the government's relationship with individuals (especially its citizens) is out of the monopoly of national sovereignty and the international community is also held accountable for protecting fundamental rights. In addition, the scope of international legal norms has also evolved, including developments in the areas of treaties, diplomatic protection, consular access, and humanitarian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • international law
  • national sovereignty
  • responsibility for protection
  • reservation
  • consular access
  • humanitarian law