تحلیل کیفرشناختی جرایم مالیاتی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رفسنجان)، رفسنجان، ایران

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رفسنجان)، رفسنجان، ایران

چکیده

در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به بررسی کیفرهای تعیین شده برای مرتکبان جرائم مالیاتی و علت شناسی تعیین این کیفرها می پردازیم. قبل از اصلاحیه ی سال 1380 قانون مالیات های مستقیم فقط یک ماده پیرامون جرایم مالیاتی در قوانین مالیاتی ما پیش بینی شده بود لیکن امروزه مواد متعددی پیرامون این قبیل جرایم مطرح می شود که در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به دنبال چرایی طرح این مواد  هستیم. روند کیفرانگاری مالیاتی به دلایل متعددی ایجاد شده است که از آن جمله می توان به ترمیم در ساختار سیاست کیفری پیرامون جرایم مالیاتی اشاره کرد، زیرا در ابتدا با تصویب قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1345) که مؤکد عدم مداخله سیاست کیفری در حوزه ی اقتصاد بود پای هر گونه دخالت کیفری در حوزه مالیاتی را کوتاه کرد، لیکن امروزه این ساختار در حال اصلاح و بهبود است. همچنین می توان به ترمیم ضمانت اجراها اشاره کرد زیرا در قوانین مالیاتی اولیه ضمانت اجرایی در قبال جرم مالیاتی نداشتیم وضمانت اجراهای پیش بینی شده محدود به ضمانت اجراهای مدنی و اداری مانند جریمه نقدی می شدند ولیکن در اصلاحیه های اخیر ضمانت اجراهای کیفری هم پیش بینی شده است. از دیگر دلایل کیفرانگاری می توان بازدارندگی قوانین مالیاتی را نام برد که با  پیش بینی کیفرهای سنگین تر در اصلاحیه های اخیرقانون مالیات های مستقیم، قانون گذار در جهت نیل به این هدف گام برمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study the penological analysis of taxation crimes

نویسندگان [English]

  • Fereshte Abdolrahimi 1
  • Seyed mahdi Ahmadi Mousavi 2
1 M.A. in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University (Rafsanjan Branch), Rafsanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University (Rafsanjan Branch), Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

In penology of tax crimes, we review the penalties imposed on tax offenders and the etiology of determination of these punishments. Before the 2001 amendment to the 1380 Direct Taxes Act, only one tax law provision was foreseen in our tax laws, but today there are several issues surrounding such crimes that we are looking for in the penology of tax crimes. The process of tax penology has been created for several reasons, including the restoration of the criminal policy structure of tax crimes, as initially approved by the Direct Taxes Act (adopted in 1345), which stipulates the non-intervention of criminal policy in the field of economics, it eliminated any criminal interference in the tax area, but today the structure is improving and modifying. Also, we can mention the restoration of the sanctions because in the primary tax laws we did not have a sanctions of a tax crime and the projected sanctions was limited to civil and administrative sanctions, such as fines, but, in the recent amendments, criminal sanctions are also foreseen. One of the other reasons for criminalization is the deterrence of tax laws, which, in anticipation of the heavier penalties in recent amendments to direct taxes act, the legislator is pursuing this goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Crimes
  • Penology
  • Penal Tax Crimes