فساد به مثابه جنایت علیه بشریت و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آن

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف‌آباد)، نجف‌آباد، ایران.

2 گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی(واحد نجف‌آباد)، نجف‌آباد، ایران، نویسنده مسؤول. گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه فساد به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه سیاسی و اقتصادی شناخته شده است. علی‌رغم تلاش‌های فراوان، جهت مقابله با این پدیده، تاکنون راه حل مناسب و مؤثری برای مبارزه با آن یافت نشده است. با توجه به افزایش روزافزون این پدیده در بین جوامع انسانی و گسترش فقر، بی‌عدالتی، فقدان حاکمیت قانون و نبود حاکمیت مطلوب به عنوان آثار و تبعات قطعی فساد از سویی و ناکارآمدی مکانیسم‌های موجود برای مقابله با فساد در سطح ملی و بین‌المللی از سوی دیگر، برای جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مفسدانی که آثار و تبعات رفتارشان در برخی موارد، کمتر از جنایتکاران جنگی نمی‌باشند، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله، استناد به اساسنامه دیوان و گسترش شمول صلاحیت آن بر این جرم می‌باشد.
وجود وجوه مشترک فراوان بین فساد و جنایت علیه بشریت، همچنین توجه به برخی از مواد اساسنامه حاکی از این واقعیت است که تدوین‌کنندگان اساسنامه در هنگام تدوین آن، از عباراتی استفاده کرده‌اند که بتوانند هرگونه جنایتی که ممکن است در آینده رخ دهد و وجدان بشری را متأثر نماید ولی در فهرست جنایات علیه بشریت نمی‌باشد بی‌مجازات نگذارند. تا به این وسیله خلأ قانونی را که در سزادهی جرایم نوظهوری مانند فساد که بر اثر اقتضائات و مناسبات جدید اجتماعی شکل گرفته‌اند و آثار و تبعاتی هم‌تراز با سایر جرایم مذکور در بند ماده هفت اساسنامه دارند جبران شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corruption as a crime against humanity and investigation the jurisdiction of the International Criminal Court to hear it

نویسندگان [English]

  • Isa Koohestani far 1
  • Heibatollahe Najandimanesh 2
  • Masoud Raei 1
1 Department of Law, Islamic Azad University (Najafabad Branch), Najafabad, Iran.
2 Department of Law, Islamic Azad University (Najafabad Branch), Najafabad, Iran. Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
Today, corruption is recognized as one of the most important obstacles to political and economic development. Despite many efforts to combat this phenomenon, so far no suitable and effective solution has been found to combat it.
Due to the Widespread prevalence of corruption among human societies and the spread of poverty, injustice, lack of rule of law and lack of good governance as definite effects and consequences of corruption on the one hand and the inefficiency of existing national and international mechanisms to combat it on the other hand, for prevention the impunity of corrupters whose effects and consequences of their behaviors are no less than those of war criminals, one of the most effective ways to combat corruption, Citing the Statute of the ICC and extending its jurisdiction over this crime.
The existence of many commonalities between corruption and crimes against humanity, as well as attention to some articles of the Statute, indicate that at the time of drafting it, Consciously used phrases that will cover any crime that may occur in the future and affect humanity conscience, but it is not on the list of crimes against humanity .
By this means would compensate a legal vacuum in the punishment of newfound
 Crimes such as corruption Which have been formed as a result of new social requirements and relations and have the same effects and consequences as the other crimes mentioned in the article 7 of the statute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • crime against humanity
  • International Criminal Court
  • Jurisdiction