همکاری دولت‌ها در تبادل اطلاعات مالیاتی و بانکی در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مالیاتی با تأکید بر وضعیت ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق بین الملل ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

3 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.316388.1865

چکیده

هدف دولت‌ها از انعقاد موافقت‌نامه‌های مالیاتی علاوه بر ممانعت از اخذ مالیات مضاعف، همکاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی نیز هست. یکی از مصادیق بسیار بارز این همکاری، مبادله اطلاعات مالیاتی بین دولت‌های طرف قرارداد است. در حال حاضر، روند انتقالات فرامرزی اعم از سرمایه، نیروی کار، فناوری و تا حدودی نیز تجارت کالا و خدمات بین کشورها سرعت روزافزونی گرفته و از اهمیت مرزهای بین کشورها به عنوان عامل محدودکننده ارتباطات و معاملات مرتباً کاسته می‌‌شود. با توجه به وسعت و حجم عظیم این‌گونه معاملات نیازی به گفتن نیست که آنها چه مقام مهمی را به عنوان منبع درآمد مالیاتی برای همه کشورها تشکیل می‌‌دهند. لذا تحت این شرایط بررسی و تحلیل مفاد ماده 26 موافقت‌نامهOECD  و همکاری دولت‌ها در تبادل اطلاعات بانکی و مالیاتی و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The cooperation of governments in the exchange of tax and banking information in international tax agreements with emphasis on the situation in Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Pournaji 1
  • Dariush , Ashrafi 2
  • Mansour Pournouri 3
1 PhD Student, Department of International Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor and Faculty Member, Department of International Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor and Faculty Member, Department of International Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of governments in concluding tax agreements In addition to preventing double taxation, cooperation is aimed at preventing tax evasion. One of the most obvious examples of this cooperation is the exchange of tax information between the contracting governments. At the present, the process of cross-border transfers, including capital, labor, technology, and to some extent the trade of goods and services between countries, is accelerating and the importance of borders between countries as a limiting factor in communication and trade is constantly decreasing. Due to the huge size and volume such transactions, it goes without saying that they constitute an important source of tax revenue for all countries. Therefore, under these conditions, reviewing and analyzing the provisions of Article 26 of the OECD Agreement and the cooperation of governments in the exchange of banking and tax information and its impact on tax revenues of governments is of particular importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax agreement
  • Avoid double taxation
  • Exchange of tax information
  • Global Account Tax Compliance Act
  • Tax evasion