بررسی ابعاد حقوقی شناور جایگزین موتورلنج ها در خلیج فارس

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 داشنگاه پیام نور - واحد پاکدشت

2 عضو هیات علمی ، گروه حقوق دانشگاه پیام نور،ایران

10.48300/jlr.2021.290097.1675

چکیده

در این مختصر نوشتار ضمن آن که به این موضوع خواهیم پرداخت که شیوه‌های نوین حمل و نقل بین المللی و حتی داخلی کالا نیازمند یک بازآفرینی است و لازم است تا شناور جدیدی با امکانات و نیازهای به روز البته با امعان نظر جدی به شرایط طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی حوزه‌ی دریایی خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب جایگزین لنج‌های چوبی قدیمی گردد، ابعاد حقوقی آن نیز هم در خصوص تعریف کشتی از منظر دیگر کشورهای منطقه و هم در زمینه حقوق و قواعد بین اللملی به ویژه قواعد و الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران،مورد توجه قرار گرفته و پیرامون آن بحث می گردد. در این تغییر جای شکی نیست که عوامل حقوقی متعددی برای شروع به کار این شناور جدید از زمان طراحی تا ساخت و بهره‌برداری آن دخیل خواهند بود و لازم است تا برای پذیرش آن در بنادر کشورهای خارجی اقدام به تعریف این شناور در سطح بین المللی گردد و مهمتر از آن ثبت مالکیت معنوی این وسیله نقلیه جدید در حوزه‌ی فراملی است تا هم به عنوان یک اثر معنوی برای کشور جمهوری اسلامی ایران شناخته گردد و هم برای طراحان آن امکان بهره_مندی حقوقی – اقتصادی آن فرآهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Legal Dimensions of Alternative Floating Launches (Wooden Boats) in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Javad Ranjbarzadeh 1
  • khodadad khodadadi dashtaki 2
1 PUN, Pakdash unit
2 member of faculiyu of law .pnu,ac
چکیده [English]

In this brief article, while we will deal with the issue that new methods of international and even domestic transportation of goods need a re-creation and it is necessary to build a new vessel with up-to-date facilities and needs, of course, with a serious view of natural conditions., Geographical and climatic of the Persian Gulf, Oman Sea and Arabian Sea basin to replace the old wooden vessels, Its legal aspects are considered both in terms of defining the ship from the perspective of other countries in the region and in the field of international law and regulations, especially the rules and legal requirements of the Islamic Republic of Iran. There is no doubt in this change that several legal factors will be involved in starting the operation of this new vessel from the time of its design to construction and operation, and it is necessary to define this vessel internationally in order to accept it in foreign ports. And more importantly, the registration of intellectual property of this new vehicle in the transnational field to be recognized as a spiritual work for the Islamic Republic of Iran and to provide its designers with the possibility of legal-economic benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "launch"
  • "ship"
  • "maritime law" "registered ship"