اصل پیشگیری در پرتو آرای زیست‌محیطی دیوان بین‌المللی دادگستری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده دانشکدۀ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

چکیده

اصل پیشگیری به جلوگیری از خطرات یقینی موجود در حوزۀ محیط ‌زیست اشاره دارد که ثمرۀ اصلی توجه به آن حفظ محیط‌ زیست می‌باشد؛ دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به عنوان نهاد حقوقی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، در حوزۀ مسائل مربوط به اصل پیشگیری در حقوق بین‌الملل محیط ‌زیست، در پرونده‌هایی مانند گابچیکوو ـ ناگیماروس و کارخانه‌های خمیر کاغذ، آرایی صادر نموده است و ضمن تأکید بر اهمیت این اصل، جهت تحقق هرچه بهتر آن، الزاماتی را برای دول به عنوان تابعان اصلی حقوق بین‌الملل، می‌شناسد؛ دولت‌ها نیز در دادخواست‌ها و دفاعیات خویش به اصل پیشگیری توجهی ویژه داشته‌اند و بر ضرورت وجودی و لزوم رعایت آن تأکید کرده‌اند.
در این مقاله به نحوۀ توجه دیوان بین‌المللی دادگستری به اصل پیشگیری در حقوق بین‌الملل محیط ‌زیست و جایگاه اصل پیشگیری در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principle of prevention in the light of the environmental judgments of the International Court of Justice

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Reza Razavi Nezhad
M.A. in International Law, Faculty of Crime Prevention and Corrections, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The principle of prevention refers to the prevention of certain existing hazards in the field of environment, the main fruit of which is to pay attention to environmental protection. The International Court of Justice (ICJ), as the legal body for the peaceful settlement of international disputes in matters relating to the principle of prevention in international environmental law, has issued cases such as Gabcikovo-Nagymaros Project and Pulp Mills Case. While emphasizing the importance of this principle in order to better achieve it, recognizes the requirements for governments as the main subjects of international law. Governments have also paid special attention to the principle of prevention in their petitions and defenses, and have emphasized the necessity and importance of its observance.
This article discusses how the International Court of Justice pays attention to the principle of prevention in international environmental law and the place of the principle of prevention in the judicial procedure of the International Court of Justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Principle of Prevention
  • International Environmental Law
  • International Court of Justice
  • Gabcikovo-Nagymaros Case
  • Pulp Mills Case