تقابل ملاحظات اقتصادی و امنیتی در رژیم کنونی حقوقی دریای خزر

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 عضو موسسه حقوق بین‌الملل و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2023.368314.2198

چکیده

ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر در اصل ناشی از ارادۀ دولت‌های جدیدی است که در نتیجۀ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پا به عرصه وجود نهاده‌اند. این رژیم حقوقی جدید که در قالب معاهدۀ «آکتائو» صورت‌بندی شده است، تلاش می‌کند میان نگرانی‌های این دولت‌ها و دولت‌های ساحلی پیشین توازن ایجاد کند. از جنبۀ امنیتی، ترتیبات این معاهده تلاش دارد تا تهدیدهایی را که می‌تواند از داخل و خارج ناشی شوند، خنثی نمایند و از نگاه اقتصادی، مواد معاهدۀ یادشده انعکاسی از ارادۀ تضمین دسترسی به دریا برای دولت‌های فاقد خط ساحلی در منطقۀ دریای خزر، توزیع منابع طبیعی بین دولت‌های ذی‌ربط در کنار تضمین مدیریت خوب آنها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confrontation between Economic and Security Interests in Caspian Sea Current Legal Regime

نویسندگان [English]

  • Djamchid Momtaz 1 2
  • Massoud Alizadeh 3
  • Shahram Zarneshan 4
1 Professor, Department of Public Law, Faculty of law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.|Member of the International Law Institute and former head of the United Nations International Law Commission, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Public Law, Faculty of law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.|Member of the International Law Institute and former head of the United Nations International Law Commission, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Social Science, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Public and International Law, Faculty of law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The establishment of the legal regime of the Caspian Sea is basically the result of the will of the new States was created as a result of the collapse of the Soviet Union. This new legal regime, formulated in the form of the "Aktau" treaty, attempts to balance the concerns of these states from the security point of view. In this regard, the arrangements of this treaty try to neutralize the threats that could come from inside and outside. In other hand and from the economic point of view, the articles of the said treaty reflect the will to guarantee access to the sea for the states without a coastline in the Caspian Sea region. In addition, the distribution of the mineral resources of the largest lake in the world, as well as their management constitutes one of the assets of the new regime the gray zone which persists for various reasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Regime of Caspian Sea
  • Aktau Convention
  • Boundary Waters
  • The Rights of Border Lakes
  • Convention on the Law of the Sea