انتقال ویروس ایدز و ارتکاب فعل نوعاً کشنده

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی، نویسنده مسؤول

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران

3 استادیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه بیرجند

چکیده

گسترش بیماری ایدز در سال‌های اخیر و فقدان درمانی برای آن باعث شده تا انتقال و سرایت این بیماری بتواند به عنوان عاملی برای صدمه زدن به اشخاص و وقوع جنایت باشد. در صورت وقوع مرگ در نتیجه انتقال ویروس ایدز، عمل فرد انتقال‌دهنده را می‌توان به عنوان قتل تحت تعقیب قرار داد. از طرف دیگر ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 یکی از شقوق ارتکاب قتل عمدی را هنگامی می‌داند که قاتل عمداً کاری را که نوعاً موجب جنایت باشد، هر چند بدون قصد جنایت، انجام دهد. لذا عمدی دانستن قتل در این موارد ناشی از خصوصیت عمل ارتکابی و شرایطی است که قانونگذار برای مفهوم کار نوعاً کشنده در نظر گرفته است. به همین دلیل انتقال ویروس ایدز در صورتی که منجر به مرگ قربانی آن شود، تحت شرایطی می‌تواند به عنوان عمل نوعاً کشنده محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transmission of AIDS Virus and Commit of Generic Deadly Action

نویسندگان [English]

  • Alireza Emamdadi 1
  • Ebrahim Taghizade 2
  • Mohammad-Ali Taheri 3
چکیده [English]

Spread of AIDS illness in recent years and impossibility of cure for it, causes the infection and transmission of this illness; can be a doer for damage the people and commitment of crime. If the death occurs because of transmission can persuade as a homicide. On the other hand, the 290th section of Islamic punishment law1392 says that one of the kinds of doing a murder, occurs when a killer do a generic deadly action without the purpose of killing him. So, thinking that this homicide is intent due to typicality of the perpetration action and situations that a legislator considers for the meaning of a generic deadly action. Because of this, transmission of HIV virus whenever cause the death of victim, can count as a generic deadly action in some situations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS
  • criminal
  • murder
  • a generic deadly action
  • intention of homicide
آدلر، مایکل. راهنمای پزشک خانواده (ایدز). چاپ دوم. ترجمه فرهاد همت‌خواه. تهران: انتشارات عصرکتاب، 1382.
آقایی‌نیا، حسین. حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اشخاص. چاپ چهارم. تهران: انتشارات میزان، 1387.
اباذری فومشی، منصور. مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری (قوه قضائیه) در زمینه جزایی. تهران: انتشارات خط سوم، 1386.
احسان‌پور، سید رضا. «ایدز و حقوق کیفری.» فصلنامه حقوق پزشکی 5 (1387).
احسان‌پور، سیدرضا. مسؤولیت کیفری ناشی ازانتقال ویروس ایدز. تهران: انتشارات حقوقی، 1388.
الهی‌منش، محمدرضا، و محسن مرادی اوجفاز. حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص. تهران: انتشارات مجد، 1392.
پاد، ابراهیم. حقوق کیفری اختصاصی: جرایم نسبت به اشخاص. تهران: انتشارات دانشور، 1385.
پوربافرانی، حسن. حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اشخاص. تهران: انتشارات جنگل، 1388.
پیرداده بیرانوند، احسان‌الله. «بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد.» ماهنامه کانون وکلای دادگستری (اردیبهشت 1389).
خوئی، سید ابوالقاسم. مبانی تکمله المنهاج، ج 1 و 2. چاپ سوم. به اهتمام علیرضا سعید. تهران: انتشارات خرسندی، 1391.
دادگر، یدالله. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرا دیوان عالی کشور: قتل عمد، ج 1. چاپ دوم. تهران: انتشارات دادگر، 1382.
سپهوند، امیرخان. حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اشخاص. تهران: انتشارات مجد، 1386.
شاکری، ابوالحسن، و اسفندیار کندلاتی. «بررسی رکن روانی قتل عمد و کار نوعاً کشنده.» پژوهشنامه حقوق وعلوم سیاسی 2:5 (1386).
شامبیاتی، هوشنگ. حقوق جزای عمومی، ج 1. چاپ هشتم. تهران: انتشارات ژوبین، 1376.
شامبیاتی، هوشنگ. حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اشخاص، ج 1. چاپ نهم. تهران: انتشارات مجد، 1384.
شهید ثانی. فقه استدلالی، ترجمه تحریرالروضه فی شرح المعه. چاپ 21. ترجمه مهدی دادمرزی. تهران: 1391.
شیخ طوسی، النهایه، ج 2. به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه. تهران: چاپ دانشگاه تهران، 1343.
صادقی، محمدهادی. حقوق جزای اختصاصی (1). چاپ هشتم. تهران: انتشارات میزان، 1384.
طاهری نسب، سید یزدالله. رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان. تهران: انتشارات دادگستر، 1388.
طباطبائی، سیدعلی. ریاض المسائل، ج 14. قم: موسسه النشر السلامی، 1422ه‍ ق.
عزیزمحمدی، سوسن، محمدمسعود وکیلی، و بیژن قبادیان. جهان در دام ایدز. تهران: نشر گلرنگ یکتا، 1380.
گلدوزیان، ایرج. بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی. تهران: انتشارات میزان، 1388.
گلدوزیان، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ هفتم. تهران: انتشارات مجد، 1386.
میرمحمدصادقی، حسین. جرایم علیه اشخاص. تهران: نشر میزان، 1386.
نایب‌زاده، اکبر. مترجم. جواهر الکلام: قصاص، ج 1. تهران: انتشارات خرسندی، 1392.
نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام، ج 42. چاپ چهارم. تهران: دارالکتاب الاسلامیه، 1374.
نوکنده‌ای، عزیز. تحلیل حقوقی قتل عمد. تهران: انتشارات حقوقدان، 1383.
ولیدی، محمدصالح. حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اشخاص، ج 2. چاپ هفتم. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1381.
Brown, W.J. GCSE Law, London: Sweet & Maxwell, 1999.
Elliot, Catherin, & Frances Quinn. Criminal Law. Pearson Education Limited, 1996.
http://www.afao.org.au
http://www.law yermkh.mihanblog.com/
http://www.notary.ir/
Martin, Elizabeth. A Dictionary of Law. New York: Oxford University Press, 2000.
Padfield, Colin, & D.L.A. Barker. Law Made Simple. Tehran: Majd Publisher, 2000.