چالش اجرای تصمیمات ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف( ای دی آر) و شیوه مدیریت حقوقی آن

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.48300/jlr.2023.413727.2427

چکیده

با توجه به وجود برخی نارسایی ها در حل و فصل اختلافات از طریق محاکم دادگستری و داوری،گاه متداعیین تصمیم می‌گیرند از روش های غیرقضایی نظیر مذاکره، میانجیگری، سازش و یا شبه دادرسی برای حل اختلافاتشان بهره گیرند. روش های اخیر که در حقوق تجارت بین الملل به ای دی آر یا شیوه های جایگزین حل اختلاف موسوم هستند، در کنار مزایایی که دارند، با یک چالش اساسی در حوزه مکانیزم اجرای تصمیمات اتخاذ شده در پایان فرایند ای دی آر مواجه هستند؛ به گونه ای که اگر این چالش‌ از قبل شناسایی و توسط طرفین اختلاف، مدیریت حقوقی نشود، استفاده از شیوه های جایگزین حل اختلاف تنها باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین شده و آنها ناگزیرند به نقطه صفر بازگشته و اختلافشان را از طریق دادگاه یا داوری حل نمایند. این مقاله به دنبال رفع خلا تحقیقاتی موجود، درصدد پاسخ به این سوال است که اهم چالش های اجرای تصمیمات ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر)،کدامند؟ روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه و نمونه آرا و پرونده های این حوزه می-باشد. فرضیه قابل اثبات این مقاله آن است که چالش فوق را می‌توان با پیش‌بینی یک سری از اقدامات کاهش داد و مدیریت لازم جهت کاهش ریسک ناشی از شیوه های جایگزین را محقق نمود. بنابراین لازم است ریسک عدم اجرا از قبل شناسایی شده و مدیریت حقوقی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenge in Implementing Decisions Arising from Alternative Dispute Resolution (ADR) and its Legal Management.

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadeghi 1
  • Seyyed Ali Taghavi 2
1 Associate Prof, Group of private and Islamic law, Faculty of Law and Political Science of University of Tehran, Tehran, Iran.
2 M.A student, international commercial and economic law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to some shortcomings in resolving disputes through judicial courts and arbitration, some disputants decide to use non-judicial methods such as negotiation, mediation, conciliation, or mini trial to resolve their disputes. Recent methods known as alternative dispute resolution (ADR) or alternative dispute resolution mechanisms, which have advantages, face a fundamental challenge in the field of implementing decisions made at the end of the ADR process. If this challenge is not identified in advance and not managed by the legal management of the parties, the use of alternative dispute resolution will only result in wasting time and energy for the parties, and they will be forced to return to zero point and resolve their dispute through court or arbitration. This article seeks to answer the question of what the main challenges are in implementing decisions resulting from Alternative dispute resolution (ADR), aiming to fill the existing research gap. The research method of this study is descriptive and analytical, and it is based on library sources, sample opinions, and case files in this field. The provable hypothesis of this article is that this challenge can be reduced by predicting a series of actions and necessary legal management to reduce the risk arising from alternative methods. Therefore, it is necessary to identify and manage the risk of non-implementation in advance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternative Dispute Resolution (ADR)
  • Implementation of Decisions
  • Challenges
  • Legal Risk Management
  • International Trade Law