نام و علامت تجاری؛ فرایند ثبت و حقوق ناشی از آن

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس حقوق، تهران ـ ایران

چکیده

حقوق مالکیت فکری یا معنوی به دو شاخه کلی حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود که امروزه بخش مهمی از مباحث تجاری را به خود اختصاص داده است. در شاخه حقوق مالکیت صنعتی که نوشتار حاضر توجه خود را به آن معطوف داشته است موضوع‌هایی چون اختراعات، علائم و نام‌های تجاری، طرح‌های صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی و اسرار تجاری حمایت می‌شوند که به صورت خاص بررسی و تحلیل توأمان از مقررات جدید و قدیم راجع به علامت و نام تجاری، مدّنظر این مقاله قرار گرفته است. با توجه به تازگی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) و تفاوت‌های آن با قانون ثبت علائم و اختراعات (مصوب 1310) و قانون تجارت (مصوب 1311) و کاربرد فراوان این مسأله در عرصه تجارت به نظر می‌رسد که هنوز درنگ در مفاهیم و آورده‌های مقررات جدید ضرروت دارد. تا قبل از تصویب قانون جدید هر گاه بحث از علائم و نام‌های تجاری به میان می‌آمد به قانون ثبت اختراعات مصوب 1310 و قانون تجارت رجوع می‌شد که نقص‌ها و ابهام‌های زیادی در این باب داشتند و از آنجایی که با تصویب قانون جدید نگرش‌های متفاوتی در این راستا به وجود آمده؛ در این نوشتار با مقایسه مواد پیرامون علائم و نام‌های تجاری با قانون سابق و قانون تجارت پاره‌ای از نقص‌ها و ابهام‌ها رفع و برای اصلاح هر چه بهتر قانون جدید نیز پیشنهاد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Name and trademark, the process of registration and related rights

نویسنده [English]

  • Eisa Rajabi
چکیده [English]

Intellectual property rights are divided to the two category of industrial and literary and artistic property rights. The category of industrial property rights, which is focused in this article, will support the topics such as patents, marks and trade names, industrial designs, geographical indications and trade secrets. In particular this article discussed about the analysis of both the new and old regulations relating to trademarks and tradenames According to the new regulation on Patents, Industrial designs and Trademarks (approved in 1386) and its differences with the law of Patents (approved in 1310) and Commercial Law (approved in 1311) and its imporatance in trade, it seems necessary thinking at concepts and terms of new regulation. Before the new regulation, any reference about trademarks and tradenames was just the law of Patent (1310) and the Commercial Code which have shortcomings and ambiguities. Since with the approval of the new regulation, there are different views in this regard. Because of that, In this article, by comparing the articles about trademarks and tradenames with previous Law and commercial law some shortcomings and ambiguities are solved and presented some suggestion for better amendment of new regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industrial property rights
  • trade marks
  • collective marks
  • trade names
  • register of trade marks and trade names
1. اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت و شرکت‌های تجاری. جلد 1. تهران: سمت، چاپ دوم، 1387.
2. اسلامی، شیرزاد. مجموعه قوانین مالکیت‌های فکری. تهران: مجد، 1388.
3. اصلانی، حمید رضا. حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر. تهران: میزان، 1389.
4. امیری، حسین‌علی. اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران. تهران: میزان، 1388.
4. جاکوب، سر رابین، الکساندر دنیل و لندسی لین. مالکیت فکری. ترجمه هاشم هاشم‌بیگی، تهران: جهاد دانشگاهی، 1386.
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386.
6. حجتی اشرفی، غلامرضا. مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای بازرگانی و تجاری. تهران: گنج دانش، چاپ سوم، 1386.
7. حسنی، حسن. حقوق تجارت. تهران: میزان، چاپ هفتم، 1389.
8. دمیرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، چاپ 6، 1386.
9. رئیسی، لیلا. نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت معنوی. تهران: جنگل، 1388.
10. ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت. تحقیق و تعلیق محسن صفری. تهران: دادگستر، ، چاپ 23، 1388.
11. شمس، عبدالحمید. حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی. تهران: سمت، 1382.
12. عبادی، محمدعلی. حقوق تجارت. ویرایش شیرین عبادی، تهران: گنج دانش، چاپ 11، 1374.
13. عرفانی، محمود. حقوق تجارت به زبان ساده. تهران: میزان، 1388.
14. کاتبی، حسین‌قلی. حقوق تجارت. تهران: گنج دانش، چاپ 7، 1375.
15. کلمبه، کلور. اصول بنیادین حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان. ترجمه علیرضا محمدزاده وادقانی، تهران: میزان، 1385.
16. میرحسینی، سیّدحسن. مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی. تهران: میزان، چاپ 2، 1385.
17. میرحسینی، سیّدحسن. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی. جلد 1و2. تهران: میزان، 1385.
18. وکیل، امیرساعد. حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران. تهران: مجد، 1383