نظام حقوقی حاکم بر جانشینی تعهدات در ادغام شرکت های تجاری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، رییس اداره نظارت بر امور ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری.

چکیده

با وجود پیچیده بودن ادغام شرکت‌های تجاری، متأسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند کاهش هزینه‌ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره‌وری یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تأثیر فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، از این‌رو شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری است. هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری تمام دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید یا شرکت ادغام‌پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوة انتقال تعهدات یا دارایی‌ها باید در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر شود. مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم است که در این راستا مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند. زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت‌های تجاری امری مهم است. نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal system governed on succeed obligation for merging Trade Companies

نویسنده [English]

  • Bahram Hasanzadeh
چکیده [English]

Unfortunately, merging process and legal issues in Iran legal system hasn’t been resolved despite of the complexity on merging Trade Companies. Merging companies results to mitigate cost and trade risks and to elevates productivity as well as managing concentration on capital market, and affects significantly on financial and economical affairs.so, knowledge to legal issues of merging is essential. Although commerce law commits debts, obligation and assets of merging companies transfer to new company or integrative company, but transferring obligations or assets should be interpreted on a framework of general rules and principals. The time for transferring of debts and obligations is significantly important, so “companies Registration Offices“ consider specifically on them. Merging trade companies, the time of transferring obligations is too important. other issues to transfer obligations including asset exchanges, tax payments, assessment and account auditing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merge
  • commercial
  • Corporation
  • state enterprise
  • Transportation
  • commitments succession
  • capital blocking
  • 44 principle
  • Liability
1. اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت. شرکت‌های تجاری. ج اول. تهران: سمت، 1384.
2. حسن‌زاده، بهرام. اجرای مفاد اسناد رسمی. تهران: نگاه بینه، چاپ سوم، 1391.
3. حسن‌زاده بهرام. «ادغام شرکت‌های تجاری». مجله سند، تهران: نشریه سازمان ثبت اسناد و املاک، 1390.
4. خزایی، حسین. حقوق تجارت. ج اول، تهران: قانون، 1385.
5. شهیدی، مهدی. تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: چاپ پنجم، 1385.
6. عیسائی تفرشی، محمد. ج دوم. مباحث تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری. تهران: انتشارات آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، 1386.
7. قانون مدنی اصلاحی مصوب 1370 و قانون مسؤولیت مدنی.
8. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
9. قانون و آیین‌نامه قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران.
10. کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی در نظم کنونی. تهران: میزان، چاپ 28، 1390.
11. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی. معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه. ناشر روزنامه رسمی ایران.
12. مجموعه قوانین و مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی. تهران: وزارت امور اقتصاد و دارایی.
13. مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی. تهران: جنگل، 1391.
14. میرحسینی، سیّدحسن. شرح آرای شورای عالی ثبت. تهران: میزان، 1389