رویۀ حاکم بر حقوق استرداد مجرمین؛ مطالعۀ موردی: پروندۀ جولیان آسانژ

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

چکیده

برخلاف رویه پیشین حقوق حاکم بر استرداد مجرمین که منافع سیاسی حاکمان، نقش تعیین‌کننده‌ای در چرایی و چگونگی استرداد مجرمین داشت، در نظم نوین بین‌الملل، برای به فعلیت درآمدن فرایند استرداد مجرمین ناگزیر به عبور از دو رهیافت حقوقی ـ اخلاقی با عنوان رهیافت وجود قانون و اجرای قانون باشیم که در مواردی همچون قضیه جولیان آسانژ، فرایند ناظر بر حقوق استرداد مجرمین تحت‌تأثیر منفعت‌طلبی و سیاست‌ورزی پاره‌ای از کشورها قرار می‌گیرد. در این مقاله ضمن ارائه مختصری از تاریخچه استرداد مجرمین، به توضیح و تبیین دو رهیافت وجود قانون و اجرای قانون با عنایت به قضیه جولیان آسانژ بنیانگذار سایت ویکی لیکس می‌پردازیم و با شرح اقدامات آسانژ و تمسک به دو رهیافت مذکور به واکاوی اتهام‌های وارد شده به آسانژ در مرحله وجود قانون و مسؤولیت دولت‌های سوئد وانگلستان در مرحله اجرای قانون خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The procedure in extradition law with insist on Julian Assange’s cases

نویسندگان [English]

  • Farid Azadbakht 1
  • Mehdi TavanaeManesh 2
چکیده [English]

Despite of the previous procedure in regard of extradition’s law which the authorities’ political profits had determined role in its status, in the new international order in order to activateextradition’s process, we need inevitably to consider two approaches; law and morality which can be recognized as law approach and enforcement law approach. In some cases like Julian PaulAssange, the extradition’s process is affected by political interests of some countries. In this essay we are going to present a short history of extradition and explain the two mentioned approaches with regard to Julian Assange’s case, the founder of WikiLeaks, and via his functions and the approaches we will analyses his charges in the law level and Sweden and England governments’ liabilities in enforcement law level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law approach
  • enforcement law approach
  • Julian Paul Assange
  • WikiLeaks
  • United States of America
  • England
  • Sweden
منابع فارسی
1. ضیایی بیگدلی، محمدرضا. حقوق بین الملل عمومی. تهران: نشر گنج دانش، 1385.
2. صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی. تهران: طرح نو، 1388.
3. فن گلان، گرهارد. درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی. جلد اول. ترجمه سیّدداوود آقایی، تهران: نشرمیزان، 1386.
4. ذوالعین، پرویز. مبانی حقوق بین الملل عمومی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1384.
5. وب‌سایت پژوهشکده باقرالعلوم:
http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=44685
 
منابع لاتین
1. Geoff, Gilbert. responding to international crime. Netherlands: Martinus Nijhoff publisher, 2006.
2. Geoff, Gilbert. Transnational Fugitive Offenders in International Law: Extradition and Other, mechanisms, Netherlands: Martinus Nijhoff publisher, 1998.
3. Shearer, Ivan Antony. Extradition in International Law. Manchester, published by university of Manchester 1971.
4. Zanotti, Isidoro. Extradition in Multilateral Treaties and Conventions Netherlands: Martinus Nijhoff publisher, 2006.
5. G. Eftekhar. Law text, Tehran.Ganje Dansh Publication.1386.
Journals and Article
1. Pyle, Christopher H. “Extradition Politics & Human Rights”, The American Journal of International Law, Vol. 95, No. 4 (Oct., 2001), 997-1001. Accessed February 3, 2013.
2. Harrington, Joanna. “The Role for Human Rights Obligations in Canadian Extradition Law”. Canadian Yearbook of International Law, Vol. 43, (2005): 1-56. Accessed February 3, 2013.
3. Thakur, Rustam Singh. “Extradition Laws as Customary International Law, Pakistan Should Handover Dawood Ibrahim & Masood Azhar to India”. Hidayatullah National Law University, (2009). Accessed February 3, 2013
4. Onyeneke, Obinna H.C. Extradition: International Law and Domestic Law: Gary McKinnon v. Natwest Three. Independent (2009): Accessed February 3, 2013.
5. Van Cleave, Rachel A.” The Role of United States Federal Courts in Extradition Matters: The Rule of Non-Inquiry Preventive Detention and Comparative Legal Analysis”. Temple International & Comparative Law Journal, (Vol. 13, No. 27, 1999): 26-55. Accessed February 3, 2013.
Website:
1. http://www.capitalpunishmentincontext.org/issues/international
2. Webcite: WikiLeaks to publish new documents Available at: http://webcitation.org/5ukvPaEhj
3. The Christian Scince Monitor: WikiLeaks chief Julian Assange: ‘Terrorist’ or journalist. Available at
http://www.csmonitor.com/USA/2010/1220/WikiLeaks-chief-Julian-Assange-Terrorist-or-journalist
4. The Telegraph: WikiLeaks: US Senators call for WikiLeaks to face criminal charges. Available at:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/8166607/WikiLeaks-US-Senators-call-for-WikiLeaks-to-face-criminal-charges.html
5. Mail Online: Hunt WikiLeaks chief down like Osama bin Laden: Sarah Palin demands Assange is treated like Al Qaeda terrorist. Available at:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1334341/WikiLeaks-Sarah-Palin-demands-Julian-Assange-hunted-like-Al-Qaeda-terrorist.html
6. The Moscow Times: Putin Plot Suspect Extradited to Russia. Available at: http://www.themoscowtimes.com/mobile/news/article/putin-plot-suspect-extradited-to-russia-report-says/467109.html
7. Just Foreign Policy: UK: Don’t Allow US Extradition of Assange. Available at: http://salsa.democracyinaction.org/o/1439/p/dia/action/public/?action_KEY=11300
8. Crikey: Assange case: it’s time for Gillard to ask Obama some important questions. Available at: http://blogs.crikey.com.au/this-blog-harms/2011/11/17/assange-the-questions-gillard-must-ask-obama
 9. Aljazeera:Assange case:Sweden’s shame in violating human rights. Available at: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/09/20129674125619411.html
10. Hayes, Ben. “The new UK-US Extradition Treaty”. Statewatch analysis no 17
11. Amnesty. Available at :http://www.thelocal.se/43498/20120928
12. Extradition Treaty between Australia and the Republic of Italy Available at: http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_reg/eoir417/sch1.html
13. Extradition Treaty between Australia and the Republic of Indonesia Available at: http://www.comlaw.gov.au/Details/F1996B01255
14. Extradition Treaty between Us and the Switzerland Available at:
http://www.assetrecovery.org/kc/node/cc539144-a342-11dc-bf1b-335d0754ba85.1
15. Extradition Treaty between Us and Mexico Available at:
http://www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en_traites-ext-usa-mex.pdf
16. Extradition Treaty between Us and philippine Available at:
http://internationalextraditionblog.files.wordpress.com/2011/03/phil.pdf
17. The European Convention on Human Rights Available at:  http://www.hri.org/docs/ECHR50.html
18. African Charter on Human and Peoples’ Rights Available at: http://www.hrcr.org/docs/Banjul/afrhr3.html
19. International Covenant on Civil and Political Rights Available at:
The procedure in extradition law with insist on Julian Assange’s cases