بحران میانمار، آزمونی برای شورای امنیت در چارچوب نظم حقوقی بین‌المللی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

کارشناس ارشد حقوق بین الملل (دانشگاه علامه طباطبایی)

چکیده

شورای امنیت در حوزه مرتبط با حقوق بشر، مسؤولیت توجه به اموری را دارد که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازند. پیوند ظریفی که منشور سازمان ملل متحد میان رعایت حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی برقرار نموده و همچنین روزنه نویدبخشی که تدوین‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری جهت استقرار هرچه بیشتر عدالت در گستره این پهنه خاکی به منظور مصون نماندن مرتکبان هولناک‌ترین فجایع علیه بشریت به روی شورای امنیت گشوده‌اند، مبنای حقوقی استواری برای صلاحیت شورای امنیت جهت ارجاع وضعیت‌های ناقض حقوق بشر در کشورهایی که عضو اساسنامه ICC نمی‌باشند، به دیوان ایجاد کرده است. بررسی اخبار، اسناد و گزارش‌های ارائه شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین سایر اسناد صادره توسط دیگر نهادهای حامی حقوق بشر خبر از وقوع جنایاتی به واقع هولناک و دردآور در کشور میانمار دارند که همگی حاکی از سیستماتیک، گسترده و فاحش بودن فجایع رخ داده، دارند. از آنجا که دستیابی به صلح، در گروی تأمین عدالت و بی‌کیفر نماندن مرتکبان فجایع ددمنشانه علیه بشریت است، انتظار می‌رود شورای امنیت با پیشینه عملکردی خویش ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان بین‌المللی کیفری در خصوص نقض‌های شدید حقوق بشری صورت گرفته در میانمار که علیه اقلیت مسلمان این کشور از سال 2012 ، به طور جدی، آغاز شده است، واکنش نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Myanmar Crisis: A Test for UN Security Council in the context of International Legal Order

نویسندگان [English]

  • Fatemeh FathPour
  • Marziyeh Ghalandari
چکیده [English]

In human Rights domain, Security Council should take in to consideration any issues which endanger International peace and security. The elegant link that is made by United Nation charter among maintenance of International peace and security and respect to Human Rights, as well, the ray of hope which is given by ICC statute composers to establishment of more justice have committed gruesome crimes against humanity, both create a legal basis for Security Council authority to refer the situation of countries which are not the ICC statute members. Review of news, documents and reports which are released by UN special reporter and other International organs shows that systematic, extensive and sever crimes are happening in Myanmar. Achievement to International peace is related to supplying justice and preventing of criminals, so by consideration of Security Council function in Darfur situation, it is expected that Security Council refer this serious situation to ICC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myanmar Crisis
  • authority of Security Council
  • maintenance of International peace and security
کتاب و مقاله:
ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، انتشارات بهتاب، چاپ اول، بهار1386.
دلخوش، علیرضا، مقابله با جرایم بین‌المللی؛ تعهد دولت‌ها به همکاری، انتشارات شهر‌دانش، چاپ اول، 1390.
شریعت‌باقری، محمد‌جواد، اسناد دیوان کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1390.
عباسی، بیژن، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نشر دادگستر، چاپ اول،1390.
کاسسه، آنتونیو، حقوق بین‌الملل کیفری، ترجمه حسین پیران و اردشیر امیرارجمند و زهرا موسوی، انتشارات جنگل، 1387.
کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، مسؤولیت بین‌المللی دولت، ترجمه علیرضا ابراهیم‌گل، انتشارات شهر‌دانش، چاپ چهارم، 1391.
کیتی شیایزری، کریانگ ساک، حقوق بین‌الملل کیفری، انتشارات سمت، چاپ اول، زمستان 1383.
وکیل، امیرساعد، حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی، انتشارات مجد، چاپ اول، اسفند 1383.
وکیل، امیرساعد، ضمانت اجرای حقوق بنیادین بشر، انتشارات میزان، چاپ اول، زمستان 1390.
هکی، فرشید، گفتمان حقوق بشر برای همه، انتشارات شهر‌دانش، چاپ اول، 1389.
پورجیا، ارنلا، «روابط دیوان بین‌الملل کیفری و سازمان ملل متحد»، ترجمه دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40، 1383.
زمانی، سید قاسم، «استقرار دیوان کیفری بین‌المللی؛ بیم‌ها و امیدها»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره2، 1381.
زمانی، سید قاسم، «حمایت از اقلیت‌ها در اسناد جهانی حقوق بشر»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، پاییز و زمستان 1384، شماره 15 و 16.
زمانی، سید‌قاسم‌، «دیوان بین‌الملل کیفری و صدور قرار بازداشت عمر‌البشیر»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 14،1387.
زمانی، سید‌قاسم، «شورای‌امنیت و ارجاع وضعیت دارفور (سودان) به دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره6،1383 .
فلسفی، هدایت‌الله، «روش‌های شناخت حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره9، بهار و تابستان 1370.
فلسفی، هدایت‌الله، «شورای امنیت و صلح جهانی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره8.
Lerner. Natan., group rights and discrimination in international law, martinus nijhoff, 1991.
David p. forsyth, human rights and world politics, London, university of Nebraska press, 1983.
M. cherif bassiouni, searching for peace and achieving justice, The need for accountability, in: nikos passas (ed.), international crimes, ashgate, 2003.
Group Rights and Discrimination in International Law, Front Cover, Nātān Lerner, Reviews, Martinus Nijhoff Publishers, 2003 - Law - 196 pages.
اسناد:
اساسنامه‌ دیوان بین‌الملل کیفری
اساسنامه یونسکو
Barcelona traction case.ICJ Report1970.
Security council resolution No.1564
Security council resolution No.1593
Security council resolution No.1970
Security council resolution No.1973
Statement of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar
United Nation Charter
پایگاه‌های اینترنتی:
www.fardanews.com
www.farsnews.com
www.hawzah.net
www.iribnews.ir
www.khabaronline.ir
www.mashreghnews.ir
www.tebyannews.com