آنچه از نظام آموزشی حقوق در انگلستان آموختم

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات عالی حقوقی (دانشگاه وارویک) و کارشناس حقوق (دانشگاه شهید بهشتی)

2 وکیل دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل توسعه و حقوق بشر (دانشگاه وارویک) و کارشناس و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل (دانشگاه علامه طباطبایی)

چکیده

بی‌شک نظام آموزشی غرب با توجه به توسعه‌یافتگی، اعمال الگوهای نوین آموزشی، و برخورداری از کتابخانه غنی و دیگر امکانات از کشور در حال توسعه‌ای چون ایران پیش‌تر است. این شاید مهم‌ترین دلیل پروراندن رؤیای تحصیل در دانشگاه‌های خارجی در قاره‌های اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا در اذهان دانشجویان ایرانی در رشته‌های مختلف دانشگاهی باشد. پرورش قدرت استدلال، مباحثه، تفکر انتقادی، و مهارت‌های فردی و گروهی مختلف از دیگر مزایای ارزشمند تحصیل در دانشگاه‌های خارجی است. خصوصاً اینکه حجم مطالعات و همچنین تکالیف دانشجو بسیار بیشتر از نظام آموزشی حقوق در ایران است و این مسأله به توانمندتر شدن ذهن دانشجو کمک می‌کند. این نوشتار با ترسیم نظام آموزشی حقوق در انگلستان، تفاوت‌های آن با نظام آموزشی حقوق در ایران را به بحث می‌گذارد و با تکیه بر نقاط مثبت آموزش حقوق در انگلستان به طور ضمنی به تغییرات در راستای اعتلای نظام آموزشی حقوق در ایران اشاره دارد. در واقع، نویسندگان با توجه به تجارب تحصیلی خویش در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق این دانشگاه، به این موضوع پرداخته‌اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What I learned from Legal Education System of England

نویسندگان [English]

  • Zoha AbdolAlizadeh 1
  • Setareh Saedi Araghi 2
1
2
چکیده [English]

Undoubtedly, the Western educational system, concerning it to be developed, is ahead from a developing country such as Iran, application of new educational models, enjoyment of rich library, and other facilities. This might be the most important reason for Iranian students at different majors to dream of studying in foreign universities in Europe, North America, and Australia. Other valuable advantages of studying in foreign schools are: training and enhancing the power of reasoning, discussion, critical thinking, and different personal and team skills. More particularly, the coursework studies and the student's workload are more than of Iran, which help the student to empower his mind. This article pictures the educational system of law in England, while discussing its differences with Iranian legal education system and emphasizing on its positive points indirectly refers to adjustments in relation to promoting Iran's legal education system. Indeed, the authors reflect on this issue through their experience of studying law at masters' level at University of Warwick.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational system
  • legal education
  • legal research
  • Iran
  • England
http://www.guardian.co.uk/education/table/2012/may/22/university-guide-law
http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/DocLib/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.htm
http://www.ukcisa.org.uk/about/statistics_he.php
http://www2.warwick.ac.uk/about/campus/
http://www2.warwick.ac.uk/about/history/
http://www2.warwick.ac.uk/about/history/
http://www2.warwick.ac.uk/about/profile/finance/
http://www2.warwick.ac.uk/about/profile/people/
http://www2.warwick.ac.uk/about/profile/ranking/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/about/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/pg/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/pg/pgprogram/ http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/pg/pgprogram/human_rights_law/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/staff/academic/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/ug/degrees
http://www2.warwick.ac.uk/services/library/