نقش سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در حمایت از حقوق بشر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین‌‌الملل

چکیده

عرصه حقوق بین‌الملل دارای نقش‌آفرینان مختلفی است که همه آن‌ها در شکل‌گیری و ارتقاء آن تأثیرات متفاوتی داشته‌اند. تشکل افراد به گروه‌ها و سازمان‌های گوناگون، پدیده‌ای جدید نیست. در حوزه حقوق بشر نیز، از آنجا که اقدامات افراد در دفاع از حقوق بشر به ندرت منجر به توفیق شده است، به منظور بالا بردن سطح اطلاعات و میزان توانایی‌هایشان در قبال نقض گسترده حقوق بشر، تجمعاتی به نام سازمان‌های غیردولتی به وجود آورده‌اند تا بتوانند در ایجاد مفاهیم جدید و نیز حراست از حریم حقوق بشر سهم داشته باشند. در واقع، سازمان‌های غیردولتی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده نقش تعیین کننده‌ای در عرصه حقوق بین‌الملل ایفا می‌کنند تا حدی که این سازمان ها بزرگ‌ترین گروه سازمان‌های بین‌المللی را تشکیل داده و از آنجا که نمایندگان بخش‌های گوناگون عمومی را دربرمی‌گیرند مبارزه‌ای پایدار را برای حفظ و حمایت از حقوق بشر آغاز کرده و نقش مهمی را در این خصوص بر عهده گرفته‌اند. با مدنظر قرار دادن این واقعیت که طرف‌های دادرسی‌های بین‌المللی غالباً دولت‌ها بوده‌اند این پرسش وجود دارد که آیا می‌توان در پرتو صلاحیت و عملکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر، برای سازمان‌های غیردولتی در دادرسی های بین‌المللی نقشی را در نظر گرفت و اگر پاسخ مثبت باشد بررسی چگونگی این نقش‌آفرینی موضوع این مقاله است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of NGOs in Human Rights Protection in ECHR Practice

نویسنده [English]

  • Armaghan Abiri
چکیده [English]

Seems to be doubtless,in recent decades, it has been demonstrated that NGOs, as well as actors and individuals, have the possibility to act as amici curiae before several international and regional courts. Different courts, however, make different use of the rules on submissions from non-parties, Regarding the importance of such issue in international era, in this article, at glimpse, our aim is to investigate the present legal status of non-governmental organizations (NGOs) in ECHR procedure and to discuss this status in relation to the functioning and legitimacy of the international legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NGOs
  • Human rights
  • Amici Curiae
  • European Court of Human Rights
  • Amnesty international
رضوانی، ابوالفضل. «دادگاه اروپایی حقوق بشر». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1384.
رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین. «حضور سازمان‌های بین‌المللی در پیشگاه مراجع قضایی بین‌المللی». فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دوره 38، ش2، 1387.
لیچ، فیلیپ و دیگران. نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر. ترجمه و تدوین سیدقاسم زمانی و دیگران. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای شهر دانش، تهران: 1386.
Lauterpacht, Hersh. "The subjects of the law of nations", 63 The Law Quality Review (1947).
Shelton, Dinah. "The Participation of Non-Governmental Organization in International Judicial Proceedings", American Journal of International , in Abdelsalam, A. Mohamed, Individual and NGO Participation in Human Rights Litigation before the African Court of Human and peoples Rights: Lessons from the European and Inter American Court of Human Rights, Journal of African Law, 43, pp. 201-213.
Lindblom, Anna-Karin. Non-Governmental Organizations in   International Law, Cambridge University Press, The Edinburgh Bulding, Cambridge UK, Published in the United States of America by Cambridge University, New York R .J. Crampton 1997, 2005.
Black's Law Dictionary, Abridged 6th end., ST Paul, MN: West Publishing Co.,1991.
European Convention of Human Rights, Articles 32,33,34,35.
Rules of Court A (as in force at 1 February 1994), Article13.
European Court of Human Rights, Rules of Procedures , Article 5 (3).
European Court of Human Rights, Rules of Court, Strasbourg 1999  (As in force at 1 November 1998) Article 11& 34.
European Court of Human Rights, Karner v. Austria, 24 July 2003.
European Court of Human Rights, McGinley and Egan v. The United Kingdom, 9 Juan 1998.
European Court of Human Rights, Chahal v. The United Kingdom, 15 November 1996.
European Court of Human Rights, John Murray v. The United Kingdom, 8 February 1996.
European Court of Human Rights, Aydin v. Turkey, 25 September 1997.
European Court of Human Rights, Sheffield and Horsham v. The United Kingdom, 30 July 1998.
European Court of Human Rights, Kurt v. Turkey, 25 May 1998.
European Court of Human Rights, Tyrer v. the United Kingdom, 24 April 1978.
European Court of Human Rights Stankov and the United Macedonian Organization Ilinden v. Bulgaria, 10 February 2001.
European Court of Human Rights, United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, 30 January 1998.
European Court of Human Rights, Plattform ‘ A rzte fu das Leben’ v. Austria, 21 Juan 1998.
European Court of Human Rights, Brannigan and McBride v. The United Kingdom, 26 May 1993.
European Court of Human Rights, Rai, Allmound  and Negative Now v. UK, 19 May 1995.
European Court of Human Rights, Ashingdane v.  The United Kingdom, 28 May 1985.
European Court of Human Rights, Winterwerp v. the Netherlands, 24 October 1979.
برای مطالعه بیشتر در خصوص آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، نک:
http//:www.councilofeurope.com