ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بشر

چکیده

قانون شهرداری به عنوان مهم‌ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی‌رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، زمینه برای تدوین قانونی جامع در حوزه کنترل ساخت‌وساز فراهم آید. برخی از مهم‌ترین انتقادات وارده در این خصوص عبارت‌اند: روح تسامح حاکم بر ماده 100 و اکثر تبصره‌های آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می‌نماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط‌ اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیون‌های بدوی آن که رسیدگی دو مرحله‌ای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیت‌ها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 می‌انجامد؛ الحاق تبصره‌های متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانون‌نویسی است؛ محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت‌ وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت‌وساز.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Legal System Governing Construction Torts

نویسنده [English]

  • Zeinab Taghidoost
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
اداره حقوقی قوه قضاییه، نظریه مشورتی شماره 7/3631 مورخ 1375/7/10.
بیگ‌زاده، صفر، شیوه‌نامه نگارش قانون، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چ 1، 1382.
تصویب‌نامه مورخ 1386/5/8 هیأت وزیران.
صمدی، یداله، تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران، اصفهان: انتشارات جنگل، چ 1، 1377.
قانون شهرداری.
قانون مجازات اسلامی. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
«مقررات جدید ساخت پارکینگ در تهران»، روزنامه دنیای اقتصاد، ش 1771، سال هفتم، 1388/1/25.