شمشیر کند عدالت در صیانت از میراث فرهنگی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

قانونگذار در مقام پاسداری از میراث فرهنگی این مرز پر گهر برخلاف معمول دستاری بر چشمان فرشته عدالت بسته و شمشیر او را در نیام مصلحت اندیشی‌های حقیقت سوز مقامات اداری گرفتار کرده است. فروکاستن از حیثیت عمومی جرایم علیه میراث فرهنگی و قلب ناروای ماهیت ملی این آثار به ملک یک سازمان دولتی موجب شده است که این تراژدی تقنینی رقم خورد که شهروندان جامعه نتوانند علیه اخلال به حق بهره‌مندیشان از میراث فرهنگی اعلام جرم کنند و حتی «دادسرا» نیز در مقام تعقیب فرهنگ ستیزان با مانع قانونی روبه‌رو شود. در چنین فضایی است که سوداگران فرهنگ و تاریخ کشور در سایه چتر امنیتی که قانون بر فرازشان گسترده است در آرامش اهداف شوم خود را عملیاتی می‌کنند. این نوشتار بر آن است با دمیدن در نی حقوق بشر به حکایت این واقعه پرداخته تا شکوائیه دیگر بر عدم اهتمام قانونگذار به صیانت از حق بهره‌مندی از میراث فرهنگی قلم خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unable Justice and Preservation of Cultural Heritage

نویسنده [English]

  • Mohammad-Hadi Zaker Hossein
1. آخوندی‏،محمود(1383)،آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ یازدهم،تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
2. آشوری، محمد(1386) آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ دوازدهم، تهران: سمت.
3. بیگ‌زاده، صفر(1387)شیوه‌نامه نگارش قانون، چاپ سوم،تهران:مرکز پزوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
4. خالقی، علی (1387) آیین دادرسی کیفری،چاپ اول،تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
6. زراعت، عباس (1382) شرح قانون مجازات اسلامی: بخش تعزیرات، چاپ اول‏ تهران: ققنوس.
7. شاملو احمدی، محمدحسین (1384) کلید قوانین در امور کیفری، چاپ اول،تهران:نشر دادیار.
8. شریفی طراز کوهی،حسین (1380) حقوق بشر(نظریه‌ها و رویه‌ها)‏،چاپ اول، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
8. قاری سید فاطمی، سیدمحمد (1388) حقوق بشر در جهان معاصر(درآمدی بر مباحث نظری)، جلد اول، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
9. قاری سیدفاطمی، سیدمحمد (1388)حقوق بشر در جهان معاصر،جلد دوم،چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش.
10. کاتوزیان، ناصر{ودیگران}(1382)آزادی اندیشه و بیان،چاپ اول، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
11. کاتوزیان، ناصر (1386)حقوق مدنی: الزام‌های خارج از قرارداد‏، چاپ ششم،تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
12. کاتوزیان، ناصر{ودیگران} (1385) حکومت قانون و جامعه مدنی،چاپ اول، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
13. کاتوزیان، ناصر (1381) دوره مقدماتی حقوق مدنی:اموال و مالکیت،چاپ پنجک،تهران: نشر میزان.
14. مطهری، مرتضی(1387)،فلسفه تاریخ، چاپ پانزدهم،قم: صدرا.
15. مطهری، مرتضی (1387)جامعه و تاریخ، چاپ دوازدهم، قم: صدرا.
16. مرتضوی، سید ضیا (1386) «درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسؤولیت دولت اسلامی»، فقه، شماره پنجاه و یکم و دوم، صص 12-53.
17. مهرپور، حسین (1374) حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران،چاپ اول، تهران: اطلاعات.
18. ویلکنسون، رابرت (1385) هنر، احساس و بیان، ترجمه: امیرمازیار، جلد سوم، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.