ساخت، معرفی، حمل، نگهداری و خریداری نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی (جرایم موضوع ماده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

به منظور حمایت از آثار فرهنگی- تاریخی منقول دربرابر جاعلین و سازندگان نمونه تقلبی و همچنین خریداران این آثار در تاریخ8/4/1388 قانونگذار اسلامی، قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵را تصویب نمود. امری که هر چند دیر اتفاق افتاد، اما در زمینه حمایت از این آثار نقطه عطفی به حساب می‌آید. در این ماده مقنن پنج رفتار مختلف ساخت نمونه تقلبی، معرفی، حمل، نگهداری و خرید این اشیا را جرم‌انگاری نموده است. موضوع جرم در این ماده آثار فرهنگی- تاریخی منقول اعم از ایرانی وخارجی است. این اعمال از لحاظ عنصر روانی بعضاً با یکدیگر فرق می‌کنند.در طبقه‌بندی جرایم بر حسب موضوع، بزه‌های مندرج در این ماده را می‌توان در زمره جرایم علیه آسایش عمومی قرار داد. این بزه‌ها از جمله جرایم عمدی است و بر این اساس برای تحقق آنها لازم است، مسؤولیت مرتکب احراز گردد. نسبت به این جرم‌ها سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Penal Code of Iran on Crimes against Cultural Property: 566 bis Article

نویسندگان [English]

  • Hassan Pourbaferani 1
  • Heydar Mansoori 2
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سیزدهم، 1386.
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم، 1383.
آوری، پیتر، تاریخ معاصرایران، ترجمه محمد رفیعی، تهران، نشر عطایی، چاپ اول، 1363.
پیمانی، ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، 1385.
سالاری، مهدی، جعل و تزویر، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386.
شامبیاتی، هوشنگ، جرایم برضد مصالح عمومی کشور، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ سوم، 1380.
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو، 1382.
صمدی، یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین‌الملل، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ اول، 1382.
قاسمی، بهنام، «تخریب اموال تاریخی- فرهنگی»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، 1381.
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، چاپ نهم، 1383.
گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1378.
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، 1383.
معین، محمد، فرهنگ فارسی، دوره شش جلدی، ج 3، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و چهارم، 1386.
میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، 1383.