برخی تحولات راهبردی استرداد اموال فرهنگی در نظام بین‌المللی معاصر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در نظام بین‌المللی معاصر، استرداد اموال فرهنگی و شیوه‌های جایگزین آن در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی ناشی از نقل و انتقال و یا سرقت اموال فرهنگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به برخی مسائل جدید مرتبط با استرداد اموال فرهنگی و راهکارهای جایگزین آن و معضلات مطرح پرداخته می‌شود. نکته قابل تامل آن است که همگام با توسعه دیگر شاخه‌های حقوق بین‌الملل خصوصا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق ناظر بر اموال فرهنگی و نحوه استرداد این اموال نیز دستخوش تحولاتی گردیده است. از جمله می‌توان به نقش آفرینی مهم برخی نهادها و مؤسسات از جمله موزه‌ها و نیز شناسایی حقوق مردم بومی در این رابطه اشاره نمود. همچنین لحاظ جنبه‌های غیرحقوقی از جمله تعهدات اخلاقی دولت‌ها نیز عامل بسیار تعیین کننده‌ای در حمایت از این اموال قلمداد شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Strategic Developments in Restitution of the Cultural Property in Contemporary International Law

نویسنده [English]

  • Haleh Hosseini Akbarnezhad
چکیده [English]

In the modern international system, restitution of the cultural property and alternative methods of it are important measures to settlement international disputes on the transport or robbery of cultural properties. This article explains about the situations in which such methods might be preferred to the classical judicial means and to examine the problems that might arise. An important point to this respect is that the development of other fields of international law especially human rights and humanitarian law affects on this issue. The promotion of the roles of some legal personality such as museums is an other considerable factor. Also the consideration of non-legal factors and a sense of “moral obligation,” can help the parties find a path to consensus and protect the cultural properties well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural property
  • Restitution
  • Conditional Restitution
  • Museum
  • Alternative Methods
  • Reparation
  • Loans
  • Donations
  • Cultural Cooperation
نقدی نژاد، مجتبی و نارویی، اصغر، حقوق تطبیقی جرایم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، انتشارات جاودانه، جنگل، 1390.
نژندی منش، هیبت الله و الیاسی قهفرخی، زهرا، حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، انتشارات خرسندی، 1389.
سیمونیدس، جانوس، محمد علی شیرخانی (مترجم)، حقوق بشر: ابعاد نوین و چالش‌ها، انتشارات دانشکد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383.
ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق جنگ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1380.
غنی کله‌لو، کیوان (ترجمه)، میراث فرهنگی در نظام قانونگذاری کشورهای باستانی (ایران، ایتالیا، ترکیه، سوریه، مصر و یونان)، انتشارات خرسندی، 1390.
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1،کتاب فروشی اسلامی، 1377.
صمدی، یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین‌المللی، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی کشور، 1382.
UNESCO Convention on the Means of Prohibition and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership Cultural Property of November 14, 1970.
International Committee of the Red Cross, Report on the Meeting of Experts: Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 2002.
Cornu, Marie and Renold, Marc-Andre, “New Developments in the Restitution of Cultural Property: Alternative Means of Dispute Resolution”, International Journal of Property (2010), vol.17.
the UNESCO web site: http://unesdoc.unesco.org/images/001394/139407eb.pdf
Thirteen Session, UNESCO, Paris, February 7-10, 2005, CLT-2005/ Conf.202/4
The Declaration on the Rights of Indigenous People
The Indigenous and Tribal Population Convention (ILO Convention NO. 107).
The Indigenous and Tribal People Convention (ILO Convention NO. 169).
Declaration on the Importance and Value of Universal Museums, 8 December 2002.
M. bailey, “Natural History Museum Returns Aboriginal Remains”, the Art Newspaper, London no. 181, June 1, 2007, vol.8(1).
Hutt, Sherry (ed), Year book of Cultural Property Law, Walnut Creek, CA (Left Coast Press), California, 2007.