حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه: بررسی رویه دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در نوشتار حاضر، به تجزیه و تحلیل مواد ذیربط اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY)، نقش این دادگاه در حمایت از اموال فرهنگی پرداخته شده‌است. اساسنامه دادگاه مزبور، در مواد مختلفی- ضمن ارائه تعریفی از اموال فرهنگی- جرایم علیه اموال فرهنگی و مجازات خاطیان را پیش‌بینی کرده است. همچنین در اساسنامه مزبور حمایت‌های لازم برای اموال فرهنگی پیش‌بینی شده است. از جمله مواد ذیربط اساسنامه در این رابطه می‌توان به مواد 2، 3 و 5 اشار کرد که به ترتیب حمایت مستقیم و غیرمستقیم از اموال فرهنگی و جرایم آزار و اذیت را بیان کرده‌اند. نوشتار حاضر، دربردارنده مقدمه(1)، ادبیات و سیر تاریخی(2)، سنخ‌شناسی اقدامات حمایتی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (3)، حمایت مستقیم(4)، حمایت غیر مستقیم (5)، مجازات نقض قوانین یا عرف‌های جنگ (6)، آزار و اذیت جنایتی علیه بشریت (7) حمایت واپسین(8) و نتیجه‌گیری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflicts: The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

نویسندگان [English]

  • Heybatollah Nazhandi-Manesh 1
  • Mohammad Afrough 2
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، آشنایی با حقوق بشر دوستانه بین‌المللی به انضمام کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی، تهران، چاپ اول، تابستان 1381.
Boylan, Patrick J., Review of the Convention for the protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague Convention of 1954), UNESCO (1993).
Nahlik, Stanislaw Edward; Protection of Cultural Property’ in International Dimension of Humanitarian Law (Martinus Nijhoff, 1988).
Nehru, Jawaharlal; Glimpses of World History, (New Delhi, 1935, 14th Reprint. 1999).
Schindler, D and J. Toman; the Laws of Armed Conflict, A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents (1988).
Shastry, K.A. Neelakanta et al;, Advanced History of India, (ed.2) ( Allied Publishers, 1990).
Solf, W. A; Cultural Property, Protection in Armed Conflict, EPIL, Instalment 9 (1986).
Toman, Jiri; The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, (Darthmouth).
Uhler, Oscar M. et al.; International Committee of the Red Cross, The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary IV 301 (Jean C. Pictet ed., Ronald Griffin & C.W. Dumbleton trans., 1958).
Verri, Pietro; the Condition of Cultural Property in Armed Conflict, 25 Int. Red Cross (1985).
Weech, W.N.; History of the World, (ed.) 2nd (Asia Publishing House, 1960.
D: Articles:
Abtahi, Hirad; “The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, Harvard Human Rights Journal, Vol. 14, spring 2001.
BHAT, P. ISHWARA; Protection of Cultural Property Under International Humanitarian Law: Some Emerging Trends, (2001) ISILYBIHRL.
Ereksoussi, M.K.; The Koran and the Humanitarian Conventions, International Review of the Red Cross, (1962).
Harris Hoffman, Michael; The Customary Law of Non-International Armed Conflict Evidence from the United States Civil War, International Review of the Red Cross, n.277 (1990).
Penna, L.R.; Written and Customary Provisions Relating to the Conduct of Hostilities and Treatment of Victims of Armed Conflicts in Ancient India, International Review of the Red Cross, n. 271 (1989).
Verri, Pietro; The Condition of Cultural Property in Armed Conflicts: From Antiquity to World War II, International Review of the Red Cross, n. 245 (1985).
E: Documents
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, May 14, 1954, 249 U.N.T.S. 240.
Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-Third Session, U.N. GAOR, 46th Session.
Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of the Security Council Resolution 808, Annex, at 38, U.N. Doc. S/25704 (1993).
Rome Statute of the International Criminal Court, at 5, U.N. Doc. A/CONF.189/9 (1998).
Security Council Resolution (S.C. Res.) 955, U.N. SCOR, 3452d mtg., Annex, at 4, 25- U.N. Doc. S/RES/955 (1994).