آسیب‌شناسی قوانین حمایت از میراث فرهنگی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

چکیده

آثار تاریخی بازگوی هویت،اصالت و درجه پیشرفت انسان‌ها در طول تاریخ هستند. علی‌رغم ارزش معنوی این آثار، آنها همواره مورد تهدید از بین رفتن و غارت واقع می‌شوند. عوامل بی‌توجهی به میراث فرهنگی را می‌توان در نبود قوانین، ضعف‌های مدیریتی مسؤولان و اشخاص حقوقی، نبود نگرش‌های فرهنگی و... جست‌وجو کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deficiencies in Legislations for Protection of Cultural Heritage

نویسنده [English]

  • Sheyda Baradaran Bazaz
چکیده [English]

Flashback historical identity ،are origin and progress of human in history despite the spiritual value of these works ،they always threatened to kill and plunder are located. Neglect of cultural heritage can be traced to deficiencies in legislation ،and the corporate head employee management weaknesses, lack of cultural attitudes and can be searched. This article examines some of the rules in the field of cultural heritage and national level we have just in case they happened to witness events and addressing the shortcomings of existing rules of international law in this area and at the end of the guidelines and suggestions offered.

ابراهیم گل، علیرضا و آقاشاهی،فرزانه، در فراسوی حقوق معاهدات پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی، مجله حقوقی بین‌المللی نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، سال 1388، شماره 40.
زرشکن عابد، لیلا، تحلیل چالش‌های بخش فرهنگ با تأکید بر چالش‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در برنامه سوم توسعه، مجلس و پژوهش، پاییز 1383، شماره 44.
شکری، رضا، جرایم علیه میراث(آثار) فرهنگی- تاریخی، مجله دادرسی، مرداد و شهریور 1382، شماره 39.
شکری، رضا و سیروس، قادر؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، مهاجر، 1381.
صانعی، یوسف، توضیح المسائل، دفتر نشر مصطفی، قم، 1373
طبسی،محسن و انصاری، مجتبی، قوانین جزایی حوزه میراث فرهنگی ضرورت بازنگری در اندیشه‌ها و روش‌ها، فصلنامه اثر، تابستان 1383، شماره 36 و 37.
فلامکی، منصور، فرهنگ و حقوق معماری- شهری در ایران از دیدگاه مرمت، مجلس و پژوهش، پاییز 1383، شماره 44.
قاسمی مطلق، نسیم، موزه‌ها مشکلات و نابسامانی‌ها، مجلس و پژوهش، پاییز 1383، شماره 44.
کامیار، غلامرضا، تخریب آثار فرهنگی- تاریخی توسط اشخاص حقوقی، مجلس و پژوهش، پاییز 1383، شماره 44.
موسوی، فاطمه، نگرشی بر جرایم آثار فرهنگی- تاریخی و علل وقوع آنها، مجلس و پژوهش، پاییز 1383، شماره 44.