داوری‌های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و وکیل دادگستری

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

داوری تجاری بین‌المللی به عنوان شیوه خصوصی حل‌وفصل اختلافات، نقش تعیین‌کننده‌ای در حوزه قراردادهای بین‌المللی و چندجانبه ایفا می‌کند. داوری‌های مختلط یکی از مباحث پیچیده در حقوق داوری است که دارای طیف وسیعی است و در اکثر قریب به اتفاق قواعد داوری ملی و بین‌المللی مغفول مانده است. اما در قواعد جدید داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است. بخش سوم قواعد داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی مسائل مربوط به داوری‌های مختلط را در مواد 10-7 بررسی می‌کند. در این قواعد هریک از طرفین داوری می‌توانند با یک درخواست تقریباً مشابه درخواست داوری، از دیوان داوری، شخص ثالث را به جریان داوری ضمیمه نمایند. در داوری‌های مربوط به اختلافات ناشی از قراردادهایی که بیش از دو طرف دارد (کنسرسیوم‌ها و جوینت ونچر‌ها)، ممکن است هریک از طرفین علیه طرف دیگر اقامه دعوا نماید. همچنین در دعوای ناشی از قراردادهای متعدد یا مرتبط (در پیمانکاری‌ها میان کارفرما و پیمانکاران دسته اول و اشخاص اخیر با پیمانکاران دسته دوم و بعد) با بیش از یک قرارداد ممکن است در یک جریان داوری رسیدگی شود. نهایتاً دیوان داوری می‌تواند بر اساس درخواست یکی از طرفین، دو یا چند داوری مرتبط را در یک داوری ادغام نماید. در داوری‌های چندجانبه خواهان‌ها مشترکاً و خواندگان نیز مشترکاً یک داور انتخاب خواهند کرد و رئیس مرجع داوری توسط دیوان داوری انتخاب می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ICC Arbitration Rules on Multiple Parties, and Multiple Contracts

نویسندگان [English]

  • Javad Kashani 1
  • Mahdi Sheykhiani 2
1
2
چکیده [English]

International commercial arbitration as private settlement disputes solution plays an important role in international multiple Contracts. Multiple arbitrations which have divergence kinds are known as complex issues at arbitration law and are not well-known both in international and domestic law, but in Third section of ICC arbitration new rules (article 7-10) wildly are considered. Subject to those rules a party wishing to join an additional party to the arbitration shall submit its request for arbitration against the additional party (the “Request for Joinder”).
Multi-parties arbitration, (joint venture and consortium) and claims arising out of or in connection with more than one contract (relations between main contractor with second and third contractors) may be made in a single arbitration, irrespective of whether such claims are made under one or more than one arbitration agreement.
Finally the Court may, at the request of a party, consolidate two or more arbitrations pending under the Rules into single arbitration. In multi-parties arbitration where there are multiple claimants or multiple respondents, and where the dispute is to be referred to three arbitrators, the multiple claimants, jointly and the multiple respondents, jointly, shall nominate an arbitrator and the third arbitrator, who will act as president of the arbitral tribunal, shall be appointed by the Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International commercial arbitration
  • Joinder of Additional Parties
  • Multiple Parties
  • Multiple Contracts
  • Consolidation of Arbitrations
افتخار جهرمی، گودرز و مرتضی شهبازی‌نیا، «بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و امریکا»، مجله حقوقی، ش 30، بهار 1383.
امیرمعزی، احمد، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1388.
بوکشتگل، کارل‌هانس، داوری و واحدهای تجاری دولتی، ترجمه محسن محبی، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی، 1368 تهران.
شمس، شهرام، «داوری‌های چندطرفه»، مباحثی از داوری‌های بین‌المللی، مجموعه همایش‌های مرکز منطقه‌ای داوری تهران، جلد دوم، خرداد 1389.
شهبازی‌نیا، مرتضی و دیگران، «عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس»، مجله حقوقی دادگستری، ش 75، سال 74، تابستان 1390.
گایار، امانوئل، «قاعده استاپل یا منع تناقض‌گویی به ضرر دیگری»، ترجمه و تلخیص: ناصر صبح‌خیر، مجله حقوقی، ش 6، 1365.
مرادی، فهیمه، «توسعه شرط داوری در گروه شرکت‌ها»، مباحثی از داوری‌های بین‌المللی، مجموعه همایش‌های مرکز منطقه‌ای داوری تهران، جلد دوم، خرداد 1389.
وصالی، منصور، «توسعه شرط داوری از طریق رضایت مفروض با تأکید بر مفهوم گروه قرارداها»، مباحثی از داوری‌های بین‌المللی، مجموعه همایش‌های مرکز منطقه‌ای داوری تهران، جلد دوم، خرداد 1389.
Blessing, Marc, Introduction to Arbitration – Swiss & International Perspectives (Swiss Commercial Law Series), Switzerland, Helbing & Lichtenhahn, Vol. 10, 1999.
Brekoulakis, Stavros, “Multi-Party and Multi-Contract Arbitration”, www.qfinance.com
Hackman, Nana Adjoa, The Problem of Arbitration & Multi-Party / Multi-Contract Disputes: Is Court-Ordered Consolidation an Adequate Response?, University of Dundee.
Hill, Timothy & Jonathan Leach, The New ICC Rules: Revolution or Evolution?, Hong Kong International Arbitration Center, October 2011.
ICC Ruls of Arbitration 2012 come into force, www.jonesday.com
Jan Heiner Nedden, “The New ICC Rules of Arbitration”, Danish Association of Arbitration, Copenhagen, 24 November 2011.
Lam, Solomon & Michael Schafler, The new ICC Arbitration Rules – What You Need to Know?
Palay, Marc S. & Tanya Landon, “Participation of third Parties in International Arbitration: Thinking Outside of the Box”, www.iclg.co.uk, Global Legal Group Ltd., London.
Park, William W., “Non-Signatories and International Contracts: An Arbitrators Dilemma”, Belinda (ed.), Multiple Party Action in International Arbitration, Oxford University Press, 2009.
Redfern, Alen & Martin Hunter, Law & Practice of International Commercial Arbitration, 3rd ed., London, Sweet & Maxwell, 2003.
Voser, Nathalia & Christopher Boog, “The 2012 ICC Arbitration Rules, 2012, www.swlegal.ch
www.financierworldwide.com
www.iccwbo.org