دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، فروردین 1390، صفحه 1-393 
چالش‌های قانون‌گرایی: اعتبار و پایایی قانون

صفحه 205-216

داوود سیروس؛ میرزاعلی صبوری‌نیا؛ جبرئیل مرزی‌علمداری


رویکرد قانون‌گذاری به قراردادهای الکترونیکی

صفحه 305-330

غلام‌نبی فیضی‌چکاب؛ ابراهیم نوشادی