سنجش قدرت قوانین ثبت اختراع ایران با تأکید بر قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری

چکیده

موضوع قدرت قوانین از جمله مباحث نوین در مطالعات حقوق مالکیت فکری به حساب می‌آید. در پی کمّی‌سازی شدت حمایت‌های اعطایی به مصادیق آفریده‌های فکری، این امکان فراهم می‌شود تا قدرت قوانین کشورهای مختلف سنجیده و با یکدیگر مقایسه شود و زمینة بررسی نتایج مثبت و منفی آن و تأثیرات آن بر رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آید. در این مقاله ابتدا طرق سنجش قدرت قوانین و شاخص‌های موجود در این زمینه بررسی شده و با به کارگیری شاخص برگزیده، قدرت قانون جدید ثبت اختراعات ایران مورد سنجش قرار می‌گیرد. از آنجا که بسیاری از اختراعات ثبت شده در دنیا مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات کشورهای توسعه‌یافته می‌باشند، ثبت این اختراعات و اعطای انحصارات گوناگون به آنها، کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته را با محدودیت‌های مختلفی در بهره‌برداری از دانش و فناوری مورد نیاز صنایع‌شان، مواجه می‌کند. از این رو بررسی تأثیرات اعطای اینگونه حمایت‌ها و طول مدت آنها می‌تواند در تدوین راهبرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مفید و مؤثر ‌باشد. در رابطه با ایران بررسی قانون ثبت اختراعات از منظر قدرت قوانین می‌تواند زمینه‌ساز تحلیل‌ها و مطالعات سازنده در این رابطه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Strength of Iran’s Patent Rights by Focusing on Iranian Patent Act 2008

نویسنده [English]

  • Mahdi Ebrahimi
چکیده [English]

For studying the effects of IPRs, measuring the strength of intellectual property rights can be an important step and by making the protections of intellectual property rights quantitative one can study and classify each country’s level in protecting the granted rights. It’s also an important issue, in the common fields of law and economy to study these rights studies, especially for the global scope of the economic researches. The output data will help in many ways in analyzing countries promotion and making suitable decisions for both economic and politic affairs. This paper will first introduce the most general measuring indexes for the determination of intellectual property rights and then using the chosen one, namely GPI which is more accurate than others, the strength of Iranian patent Act 2008 will be measured.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Patent Act
  • Intellectual Property
  • Patent
  • Property Rights
  • TRIPS
ابراهیمی، مهدی، «مقایسه قدرت قوانین ثبت اختراع ایران و هند»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، 1389.
امانی، تقی، مجموعه قوانین مالکیت فکری، تهران، بهنامی، 1383.
حکمت‌نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1386.
دبیرخانه گات، سند نهایی دور اروگوئه، ترجمه مسعود طارم‌سری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1373.
عامری، فیصل، «نقدی بر قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386 با عنایت به تریپس»، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، ش 27، 1388.
قربانی، حکمت‌الله، «نقدی بر قانون جدید ثبت اختراعات»، مجله پژوهشهای حقوقی، ش 12، نیمسال دوم 1386.
میرحسینی، سید حسن، فرهنگ حقوق مالکیت معنوی، تهران، میزان، 1385.
Ginarte, J.C. & Walter G. Park, “Determinants of patent rights: A cross-national study”, Research Policy, Volume 26, Issue 3, October 1997, pp. 283-301.
“Intellectual Property: Observations on Efforts to Quantify the Economic Effects of Counterfeit and Pirated Goods”, United States Government Accountability Office Report to Congressional Committees, 2010.
Martin, Brian, Information Liberation Challenging the Corruptions of Information Power, London, Freedom Press, 1998.
Ostergard, R.L., “The Measurement of Intellectual Property Rights Protection”, Journal of International Business Studies, Palgrave Macmillan, Volume 31, Number 2, June 2000.
Park, W.G., “International patent protection: 1960–2005”, Research Policy, Volume 37, Issue 4, May 2008.
Park, W.G., Issues in International Patenting, Washington University, 1997.
United Nations Publication, The least developed countries report 2011, The Potential Role of South-South Cooperation for Inclusive and Sustainable Development, 2011.
WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO publications, 2007.
World Intellectual Property Indicators,