پایش حمل و نقل شهری و کاهش آلودگی هوا: مطلوب زیست‌محیطی کلان‌شهرها

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی مقطع دکترای حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در چند دهه اخیر، آلودگی هوا به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات زیست‌محیطی در شهرهای بزرگ جهان مطرح شده است. در کشور ایران نیز در شهرهای بزرگ، خصوصاً شهر تهران، آلودگی هوا، سلامت انسانها، حیوانات و گیاهان را تهدید می‌نماید. ناگزیر باید با اتخاذ سیاستها، قوانین و رویه‌های مقتضی در راستای کاهش آلودگی هوا گام برداشت. بدین منظور، مطالعه یافته‌ها و تجربیات سایر کشورها در مقابله با آلودگی هوا، امری ضروری قلمداد می‌گردد. سیستم حمل و نقل شهری یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی است که با میزان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ در ارتباط است. بی‌تردید، هر چه در اتخاذ سیاستها و برنامه‌ها و وضع مقررات مربوط به ساماندهی حمل و نقل شهری، پارامترهای زیست‌محیطی مورد توجه قرار گیرد، از میزان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کاسته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainability of Urban Freight and Decreasing of Air Pollution: Environmental Ideal of Large Cities

نویسنده [English]

  • Hoorieh Hosseini Akbarnezhad
چکیده [English]

This Article looks at the way urban goods movements are included in transport policies aimed at improving air quality in large cities. The movement of goods in cities is a major contributor to local emissions caused by mobile sources. It seems that there are few policy innovations in freight issues in cities. Nonetheless, responding to public opinion’ increasing concern over health issues and to European standards for urban air quality, some European cities have started to serve access to city centers to new, ‘clean’ or ‘fully loaded ‘ trucks. By doing so, they have engaged in a more environmentally oriented urban freight strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Environment
  • urban freight
حسامی، زهره و مریم آویشن، «چالشهای توسعه پایدار در مبحث آلودگی شهر تهران با تأکید بر بخش حمل و نقل»، دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت، 1385، قابل دسترسی در مرجع مهندسی عمران: www.civilica.com
دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست (به اهتمام احمد علی محسن زاده، نادر ساعد وعلی سمیعی)، حقوق محیط زیست، نظریه‌ها و رویه‌ها، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1388.
راد، محسن، «مروری بر پیشنه آلودگی هوا، منابع و راههای پیشگیری»، ماهنامه علمی، آموزشی و پژوهشی شرکت نفت پارس، سال هفتم، ش 82، خرداد 1389.
شرعی‌پور، زهرا و عباسعلی علی‌اکبری بیدختی، «بررسی آلودگی هوای شهر تهران و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی»، همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت، تهران، مؤسسه مطالعاتی زیست محیط پاک، اسفند 1384.
صلاحی، جواد و سپیده ملک‌پور، «ارزیابی اقتصادی جایگزینی خودروهای فرسوده سبک بنزین‌سوز در ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد ایران، سال ششم، ش 20، بهار 1388.
فطرس، محمدحسن و محمد نسرین‌دوست، «بررسی رابطه آلودگی هوا، آلودگی آب، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران 83-1359»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال ششم، ش 21، تابستان 1388.
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب 1374/2/3).
Abbot, C, Enforcing Pollution Control Regulation, Strengthening Sanctions and Improving Deterrence, Hart Publishing, Oxford 2009.
Backes, C, and R Koelmeijer and T Van Nieuwerburgh, ‘Transformation of the First Daughter Directive on Air Quality in Several EU Member States and its Application in Practice’, European Environmental Law Review, Vol. 14, 2005.
Baughen, Simon, International Trade and the Protection of the Environment, New York, Rutledge, Cavendish, 2007.
Bell, S, and D McGillivary, Environmental Law, Oxford, Oxford University Press, 6th ed, 2005.
Commission (EC) ‘Green Paper: Towards a New Culture for Urban Mobility’ COM (2007).
Commission (EC) ‘Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe’ COM (2005).
Commission (EC) ‘Thematic Strategy on Air Pollution’ COM (2005).
Council and European Parliament Directive (EC) 2002/3 of 12 February 2002 [2002] OJL 67/14.
Council and European Parliament Directive (EC) 2002/96 of 16 November 2000 [2002] OJ 313/14.
Council and European Parliament Directive (EC) 2004/ 107 of 15 December 2004 [2004] OJL 23/3.
Council Directive (EC) 1999/ 96/ EC, European Parliament and of the Council of 13 December 1999 [2000] OJL44/1.
Council Directive (EC) 91/ 542 of 1 October 1991 [1991] OJL 295/ 1.
Council Directive (EC) 96/62 of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management (1996] OSL 296/55.
Council Directive (EC) L999/ 30 of 22 April 1999 [1999] OJL 163/41.
Deblanc, Laetitia, “Urban Goods Movement and Air Quality Policy and Regulation Issue in European Cities”, Journal of Environmental Law, Vol. 20, No. 2, 2008.
Gehring, U and others, ‘Long- term Exposure to Ambient Air Pollution and Cardiopulmonary Mortality in Women’, Epidemiology, No. 17, 2006.
Hancock, Jan, Environmental Human Rights, Ashgate Publishing, 2003.
Papadopoulou, Danai, ‘The Role of French Environmental Associations in Civil Liability for Environmental Harm: Courtesyof Erika’, Journal of Environmental Law, Vol. 21, No. 1, 2009.
Programme on ‘Urban Sustainable Development’, Interdisciplinary Programme on Urban Sustainable Development, January 2006.
Purdy, Ray, “Using Earth Observation Technologies for Better Regulatory Compliance and Enforcement of Environmental Laws”, Journal of Environmental Law, Vol. 22, No. 1, 2010.
Scotford, Eloise, ‘Trash or Treasure: Policy Tensions in EC Waste Regulation’, Journal of Environmental Law, Vol. 19, No. 3, 2007.
Stephens, Tim, International Courts and Environmental Protection, Cambridge University Press, 2009.
The National Programme ‘Goods in Cities’ of the French Ministry of Transport and the Agency for the Environment Finances Studies, Surveys and experiments.
Tuinstra, W, ‘Preparing for the European Thematic Strategy on Air Pollution: At the Interface between Science and Policy’, Environmental Science and Policy, Vol. 10, 2007.