تعهد به همکاری بین‌المللی در مقابله با هجوم ریزگردها به ایران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

تقریباً از حدود بیش از دو سال پیش، هجوم ریزگردها به کشورمان از سوی کشورهای همسایه عربی موجب ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و انسانی بسیاری گردیده است، به طوری که در برخی از ایام سال، فعالیتهای عادی و روند کاری نهادهای دولتی و زندگی روزمره مردمان استانهایی چون خوزستان، ایلام و کرمانشاه به طور کامل مختل شده است. این پدیده جغرافیایی که بر اثر خشکسالی و عمدتاً مداخلات انسانی در طبیعت از جمله سدسازی و بهره‌برداری بیش از حد از منابع آبهای زیرزمینی، پسماندها و آلودگی‌های صنعتی و کشاورزی در هوای خشک ایجاد می‌شود، به معضلی تقریباً همه‌گیر در سطح جهان تبدیل شده است، به نحوی که در موافقتنامه‌های منطقه‌ای بسیاری از کشورهای مبتلابه، به این مسأله اشاره شده و ترتیبات خاصی برای مقابله با آن اندیشیده شده است. در این مختصر، با تأکید بر معضل ریزگرد در ایران، به طرح بحثی مختصر در این خصوص پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Commitment to International Co-operation Countering Haze to Iran

نویسنده [English]

  • Abdollah Abedini
چکیده [English]

Approximately in two recent years, importation of haze from Arab neighbor countries to Iran cause to environmental and human problems, so that this phenomenon has largely disturbed routine affaires of peoples and government in many of provinces such as Khuzestan, Elam as well as Kermanshah. It has been said this problem comes from human interferences including farming in dry weather, industrial and agricultural wastes, pollution, dam, fire of the peat fields and smoke produced by forest fires. So, it is an international problem. Some states, for example, in South Asia and North America regions, have concluded agreements concerning air pollution specially haze one. Regarding to difficulties arising from this phenomenon in our country, it is necessary to conclude an agreement within commitment to co-operation countering haze and its effects that this process is in progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution- Haze- Environment Law- Commitment to Co-operation- Iran- Good-neighborliness
زمانی، سید قاسم، «اجلاس کپنهاگ (2009) و ضرورت مقابله با تغییرات آب و هوایی»، مجله پژوهشهای حقوقی، سال هشتم، ش 16، نیمسال دوم 1388.
زمانی، سید قاسم، «توسعه مسؤولیت بین‌المللی در پرتو حقوق بین‌الملل محیط زیست»، مجله پژوهشهای حقوقی، سال اول، ش 1، نیمسال اول 1381.
Bratspies, Rebecca M. and Russell A. Miller (2006), Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration, Cambridge University Press.
Desai, Bharat H. (2002), “Mapping the Future of International Environmental Governance”, Yearbook of International law Environment.
Fitzmaurice, Malgosia (1996), “Environmental protection and the International Court of Justice”, in Fifty Years of the International Court of Justice, Essays in honour of Sir Robert Jennings, edited by Vaughan Lowe and Malgosia Fitzmaurice, Cambridge University Press, pp. 293-315.
Gundling, Lothar, “International Protection of Environment”, in, Encyclopedia of Public International Law, Vol. 9, 1986, Elsevier Science Publishers.
Gupta, Joyeeta (2007), “International Law and Climate Change: The Challenges Facing Developing Countries”, Yearbook of International Law Environment, Oxford University Press, pp. 114-153.
Hafner, Gerhard and Holly L. Pearson (2000 published in 2001), “Environmental Issues in the Work of the International Law Commission”, 11 Yearbook of Internatioanl Environmrntal Law, pp. 3-51.
Loibl, Gerhard (2004), “Environmental Law and Non-Compliance Procedures: Issues of State Responsibility”, in: Issues of State Responsibility before International Judicial Institutions, Edited by Malgosia Fitzmaurice and Dan Sarooshi, Hart Publishing.
Loucaides, Loukis (2004), “Environmental Protection through the Jurisprudence of the European Convention on Human Rights”, The British Yearbook of International Law, Volume 75, Issue 1, pp. 249-267.
Randelzhofer, Albrecht (1986), “Transfrontier Pollution”, in: Encyclopedia of Public International Law, Vol. 9, Elsevier Science Publishers.
Sands, Philippe (2003), Principles of International Environmental Law, 2nd ed., Cambridge University Press.
Shaw, Malcolm (2008), International Law, Cambridge University Press, 6th ed.
Wolfrum, Rudiger (1986), “International Law of Cooperation”, in: Encyclopedia of Public International Law, Vol. 9, Elsevier Science Publishers.
Case:
Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), ICJ Reports, 1949.
Nuclear Tests (Australia v. France), ICJ Reports, 1974.
Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), ICJ Reports, 1997.
Document:
The Ramsar Convention on Wetlands 1971, as amended in 1982 and 1987.
Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, 1972.
Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, 1979.
Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
North American Agreement on Environmental Cooperation, 1993.
Draft Articles on Responsibility with Commentaries thereto, adopted by The International Law Commission on First Reading, January 1997.
United Nations Millennium Declaration, 2000.
Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. II, Part Two.
Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. II, Part Two.
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, 2001.
World Summit Outcome, 2005.
Website:
http://www.unep.org
http://www.who.int
http://ec.europa.eu
http://www.mfat.govt.nz
http://www.spc.noaa.gov
http://khabarfarsi.com
http://w.khabaronline.ir
www.gostareshonline.com
http://fa.wikipedia.org/wiki/ریزگرد_در_ایران
http://www.iccim.ir/
http://www.irimo.ir
http://khouznews.ir
http://www.mapsofworld.com
http://haze.asean.org
http://hamshahrionline.ir
http://unfccc.int
http://www.un.org
http://unfccc.int
http://www.cc2010.mx
http://www.idi-iil.org