مقابله با آلودگی‌های ناشی از امواج الکترومغناطیسی در کلان‌شهرها

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بشر

چکیده

دستاوردهای بدیع عصر تکنولوژی سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد مرزها را درنوردید و تمام شئونات زندگی بشری را از ابعاد گسترده خویش متأثر ساخت. جهان مادی معاصر به واسطه رهاوردهای نوین صنعتی‌اش وابستگی شدیدی به انرژی الکترومغناطیسی پیدا کرده است و ارزش ذاتی انرژی مذکور و نقش بی‌بدیل آن در تحقق اهداف توسعه پایدار سیر فزاینده استفاده از طیف امواج الکترومغناطیسی را شتاب بخشیده است. با وجود این یافته‌های اخیر پزشکی ابهامات فراوانی را در خصوص اثرات استعمال گسترده این امواج بر سلامتی انسان نمایان ساخته است که ضرورت بازنگری و قانونمند نمودن استفاده از امواج الکترومغناطیسی به خصوص در کلان‌شهرها را مطرح می‌سازد. از یک سو وجود کابلهای برق فشار قوی، فرستنده‌های مخابراتی سازمانهایی نظیر شرکت مخابرات، صداوسیما و برخی از بخشهای نیروهای مسلح، نصب رو به افزایش آنتنهای BTS تلفن همراه و اخیراً ارسال امواج پارازیت ماهواره‌ای، شهروندان کلان‌شهرهای ایران را در معرض بمبارانی از تشعشعات امواج الکترومغناطیسی قرار داده است، و از سوی دیگر فقدان قانونی جامع و عام‌الشمول در این حوزه چالشهای فراوانی را پیش روی گذارده است. حق بر سلامتی و به تبع آن حق بر محیط زیست سالم عناصر کلیدی هستند که در کنار توسعه روزافزون فعالیتها و تجهیزات مبتنی بر کاربرد این امواج باید مد نظر قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deal with Electromagnetic Waves Pollutions in Metropolises

نویسنده [English]

  • Majid Bakhshi Ganjeh
چکیده [English]

New Achievements of Technology Age went on Borders Faster of What Was thought and Affected All Dignities of Human life by His broad dimensions. Contemporary supernatural Through his new Industrial productions Found Strong dependence to electromagnetic energy ،and Intrinsic value of These energy and its Unique role in Realization of Sustainable Development Goals Accelerated the growing Process of Use of electromagnetic waves spectrum .Nevertheless the Recent findings of Medical researches detected Many Ambiguities About Effects of Extensive use of these waves On human Health. In this respect it is necessary to review and reform and regulated use of these waves in metropolis.
In this context right to health and right to clean environment are key elements that should be consider alongside the increasing development of activities and Equipments based on Application of these waves. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • right to health
  • Right to clean environment
  • Pollution- Electromagnetic waves
  • Environmental effects assessment
امیرارجمند، اردشیر، «حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین‌المللی» مجله تحقیقات حقوقی، ش 15، تابستان 1374.
امیرارجمند، اردشیر، تقریرات درس حقوق بشر و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم سال تحصیلی 85-1384، ص 2.
باوندی، بیژن، با دانش اکولوژی آشنا شویم، تهران، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، ١٣٥٤.
بنان، غلامعلی، محیط زیست انسان و جلوگیری از آلودگی آن، تهران، انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، ١٣٥١.
تقی‌زاده انصاری، مصطفی، حقوق کیفری محیط زیست، تهران، نشر قومس، ١٣٧٦.
تقی‌زاده انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، تهران، انتشارات سمت، 1374.
جاویدنیا، کیومرث، «همکاری‌های بین‌المللی محیط زیست از استکهلم تا ژوهانسبورگ»، مجله سیاست خارجی، سال شانزدهم، ش 2، تابستان 1380.
جی. کان، رابرت، فناوری‌های جدید و طرز کار آنها، ترجمه و ویرایش سیدکمال طبائیان و همکاران، تهران، انتشارات پارک فناوری پردیس با همکاری نشر آتنا، چاپ اول، 1382.
خوانین، علی و دیگران، «اثر بیولوژیکی امواج ماکروویو تلفن سیار بر تغییرات ظرفیت آنتی‌اکسیدانی خون خرگوش»، مجله علوم پایه پزشکی ایران، جلد 9، ش 4، زمستان 1385، صص 249-244.
دبیری، فرهاد و مژده کیانی، «بررسی قوانین ومقررات پیشگیرانه ازجمله ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در کشور ایران و چند کشور صنعتی»، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نهم، ش 4، زمستان 1386.
رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین، «نگاهی به اصل استفاده غیر زیان‌بار (پایدار) از سرزمین در حقوق بین‌الملل محیط زیست»، مجله علوم محیطی، سال چهارم، ش 4، تابستان 1386.
زمانی، سیدقاسم، «پخش مستقیم ماهواره‌ای و اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل با تأکید بر ارسال پارازیت»، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 24، ۱۳۸۵.
زمانی، سیدقاسم، «شبیه‌سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین‌الملل بشر»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۱۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۵.
سمبر، هرمان، آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی، ترجمه محمد ابراهیم ابوکاظمی و همکاران، مرکز نشر دانشگاهی 1371.
سند، پیتر اچ.، و وین فرید و الکساندر کیس، حقوق محیط زیست، ج 2، ترجمه محمدحسن حبیبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٨١.
صفری واریانی، علی، «مطالعه و ارزشیابی میزان ریزموجها (microwave) در قسمت ترافیک هوایی مهرآباد و بررسی اثرات آن بر سلامت کارکنان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، 1371.
عبدالهی، محسن، «حمایت کیفری از محیط زیست، تأملی بر بایسته‌های حقوق کیفری زیست‌محیطی»،مجله علوم محیطی، سال پنجم، ش 1، پاییز 1386.
فیروزی، مهدی، حق بر محیط زیست سالم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384.
قوام، میرعظیم، حمایت کیفری از محیط زیست، تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، 1375.
کاتوزیان، ناصر و مهدی انصاری، «مسؤولیت ناشی از خسارتهای زیست‌محیطی» فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، ش 2، تابستان 1387.
Banik, S. & S. Bandyopadhyay & S. Ganguly, “Bioeffects of microwave–a brief review”, Bioresource Technology, Vol. 87, Issue 2, April 2003, pp. 155–159.
Beason, Robert C. and Peter Semm, “Responses of neurons to an amplitude modulated microwave stimulus”, Neuroscience Letters, Volume 333, Issue 3, 29 November 2002, pp. 175–178.
Bedjaoui, Mohammed, “The Right to Development”, in International Law: Achievements and Prospects, Edited by Mohammed Bedjaoui, Paris and Dordrecht: UNESCO and Martinus Nijhoff Publishers, 1992.
Chatterjee, S.K., “International Law of Development”, in Encyclopedia of PublicInternational Law,North - Holland, Elsevier Science Publishers, Vol. 9, 1990.
Cotgreave, Ian A., “Biological stress responses to radio frequency electromagnetic radiation: are mobile phones really so (heat) shocking?” Archives of Biochemistry and Biophysics, 2005, Volume: 435, Issue: 1, pp. 227-240.
http://www.johannesburgsummit.org.
Mahroura, Nawel et al., “In vitro increase of the fluid-phase endocytosis induced by pulsed radiofrequency electromagnetic fields: importance of the electric field component”, Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, Volume 1668, Issue 1, 1 February 2005, pp. 126–137.
Nakamura, Hiroyuki et al., “Nonthermal effects of mobile-phone frequency microwaves on uteroplacental functions in pregnant rats”, Reproductive Toxicology, Volume 17, Issue 3, May–June 2003, pp. 321–326.
Oschman, James L., “The electromagnetic environment: implications for bodywork: Part 2: Biological effects”, Journal of Bodywork and Movement Therapies, Volume 4, Issue 2, April 2000, pp. 137–150.
Salford, Leif G. et al., “Permeability of the blood-brain barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at 8, 16, 50 and 200 Hz”, Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Volume 30, March 1993, pp. 293–301.
Shelton, Dinah L., “Human Rights and the Environment”, in Yearbook of International Environmental Law,Vol. 9, 1998, Oxford, Oxford University Press, 1999.
Williams, Phillip L. & Robert C. James & Stephen M. Roberts, The Principles of Toxicology: Environmental and Industrial Applications, New York, John Wiley and Sons, Mar 31, 2000.