حق برخورداری از محیط زیست سالم در دام گرمایش جهانی: اجلاس کنکان مکزیک (2010)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی مقطع دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حق برخورداری از محیط زیست سالم برای ادامه زندگی با کرامت انسانی، ضروری است و لازمه تحقق و بهره‌مندی از سایر حقوق بشر می‌باشد. گرمایش جهانی که پیامدهای خطرناک متعددی برای محیط زیست ایجاد می‌نماید و تهدیدی اساسی برای حق بر محیط زیست سالم تلقی می‌شود، لزوم اتخاذ اقدامات مناسب جهت حمایت از حق مذکور را آشکار می‌نماید. در این راستا، جامعه بین‌المللی پس از آگاهی از آثار مخرب گرم شدن کره زمین، کوشیده است تا با تدوین قواعد و برگزاری اجلاسهای بین‌المللی متعدد با این پدیده مقابله نماید. در اجلاس کَنکان که در سال 2010 در مکزیک برگزار گردید دولتها با نیل به توافقهای مختلف تلاش کردند تا گام رو به جلو دیگری در جهت حمایت و تأمین حق بشر در برخورداری از محیط زیست سالم بردارند. معهذا به نظر می‌رسد که برای برطرف شدن تهدید گرمایش جهانی، هنوز باید اقدامات مؤثرتری اتخاذ شود و همه دولتها متعهد شوند که شرایط مناسب زندگی در محیط زیست را، با اقدامات خود دچار تغییرات نامساعد ننمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right to Healthy Environment as a Hostage of Global Warming: Cancun Conference (2010)

نویسنده [English]

  • Ali Navari
چکیده [English]

The right to healthy environment is indispensable for leading a life with human dignity. It is a prerequisite for the realization and enjoyment of other human rights. Global warming that will create many Dangerous consequences for environment, and consider an essential threat for right to healthy environment, reveals necessity of take appropriate measures to protect this right. In this regard, the international society has tried to develop rules and establish various international conferences for combating to this phenomenon, after awareness of damaging effects of earth global warming. In Cancun conference that was held in Mexico in 2010, states tried to take another forward step for protect and support from human right to healthy environment, with ratification Cancun agreements. Nevertheless, it seems that it is necessary to take effective measures and all states shall be bound that do not make unfavorable change for proper life conditions in environment by their measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancun Conference
  • Global warming
  • Greenhouse Gases
  • the Right to Healthy Environment
  • Cancun Agreements
امیرارجمند، اردشیر، «حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 15، 74-1373.
زمانی، سید قاسم، «اجلاس کپنهاگ (2009) و ضرورت مقابله با تغییرات آب و هوایی»، مجله پژوهشهای حقوقی، ش 16، نیمسال دوم 1388.
عبدالهی، محسن، «تغییرات آب و هوایی: تأملی بر راهبرد‌ها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، ش 1، بهار 1389.
فیروزی، مهدی، حق بر محیط زیست، تهران، سازمانانتشارات جهاد دانشگاهی، 1384.
Kiss, Alexander and Dinah Shelton, Guide To international Environmental Law, Liden /Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
Yamin, Farhan and Joanna Depledge, The International Climate Change Regime: A Guide To Rules, Institutions and Procedures, Cambridge University Press, 2004.
www.unfccc.int/meetings/cop16/items/5571.php.
Rajamni, Lavanya “The Cancun Climate Agreements: Reading the Text, Subtext and Tea Leaves”, ICLQ, Vol. 60, April 2011.
Stavins, R., “What Happened (And Why): An Assessment of the Cancun Agreements”, available at: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/analysis/stavins/?p=876
Report of the Conference of the Parties on Its Sixteenth Session, Part One: Proceedings, FCCC/CP/2010/7.
Report of the Conference of the Parties on Its Sixteenth Session Held in Cancun, Part Two: Action Taken by the Conference of Parties at Its Sixteenth Session, Decision1/CP.16, LCA Outcome.
Verheyn, Roda, Climate Change Damage and International Law, Prevention Duties and State Responsibility, Liden / Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, pp. 29-30.
Kraiem, Ruben, “The Global Climate Change Regime in 2011: Its Role and Its Direction”, The Legal Impact of Climate Change, 2011 ed.: Leading Lawyers on Understanding Recent Developments in Litigation, Navigating Federal and State Regulations and Implementing an Effective Compliance Strategy (Inside the Minds), Aspatore Books, 2011.
CBS News, 3 October 2009, Available at: http://www.cbsnews.com/stories/2009/10/03/ap/ business/main5360574.shtml
Submissions from Bolivia, 21 February 2011, available at: http://unfccc.int/meetings/ad_ hoc_working_groups/lca/items/4578.php