حق برخورداری از محیط زیست سالم در حقوق فرانسه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه قم

چکیده

امروزه معضلات زیست‌محیطی شهرها به گونه‌ای وسیع در حال گسترش‌اند. در جامعه فرانسه صد سال اخیر انواع آلودگی‌های ناشی از افزایش جمعیت، صنعتی شدن و الگوی مصرف زمینه‌های شناسایی و ارتقاء حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم را در این کشور فراهم نمود. فرانسه نخستین کشوری به شمار می‌ورد که منشور اساسی محیط زیست را در راستای حق بر محیط زیست سالم تدارک دیده است. این مقاله به اختصار به بررسی زمینه‌ها و دلایل ظهور مفهوم حق بر محیط زیست (بخش نخست) و مهم‌ترین مؤلفه‌های رویه‌ای و ماهوی این حق در فرانسه (بخش دوم) پرداخته است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که حق بر محیط زیست پیش از آنکه در قانون مربوط به تقویت حمایت از محیط زیست در سال 1996 معروف به قانون بارنیه به صراحت در حقوق ملی فرانسه مورد شناسایی قرار گیرد و همچنین پیش از آنکه این حق به مثابه یک حق بشری در مجموعه قانون اساسی فرانسه وارد گردد، ریشه‌های عمیق‌تر حقوقی و اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Right to Healthy Environment in French Legal System

نویسنده [English]

  • Ali Mashhadi
امیرارجمند، اردشیر، تقریرات درس حقوق بین‌الملل محیط زیست، دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385.
بونفو، ادواردو، آشتی انسان با طبیعت، ترجمه صلاح‌الدین محلاتی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1375.
داربی‌شر، ایان، تحولات سیاسی در فرانسه؛ از ژیسکاردستن تا فرانسوا میتران، ترجمه ناصر موفقیان، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1369.
مجنونیان، باریس هنریک، تقریرات درس حفاظت از محیط زیست، دوره کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی.
علی مشهدی، «بررسی و شناسایی جنبه‌های حقوقی آلودگی صوتی؛ از قواعد داخلی تا تلاشهای بین‌المللی»، علوم محیطی، ش 1، پاییز 1386.
مشهدی، علی، «تحولات اخیر حق بر محیط زیست در حقوق اساسی فرانسه»، نشریه حقوق اساسی، سال 6، ش 11، تابستان 1388.
Amir-Arjomand, Ardechir & Ali Mashhadi, “Right to Clean Air and Related Sanctions in Iranian and French Law”,Tanaffos Journal, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease, (2010) (1).
Billet, Philippe et Chantal Cans, Code de l’environnement, Paris: Dalloz, 11e édition, 2008.
Blachere, Marco, “le droit a l’air pur, principe sans effet?”Journal l’Humanité, 1996, sur la site: www.humanite.fr
Grenier-Sargos, Aline, “Tous les problèmes juridiques des pollutions et nuisances industrielles”, Encyclopedie delams pour la vie des affaires, 1973.
Huten, Nicolas, “Les nouveaux fondements constitutionnels du droit de l’environnement”, Les apports de la Charte de l’environnement à l’ordre juridique interne, Thèse en Droit de l’environnement, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et de Paris II Panthéon-Assas, 2002-2003.
Joubleau, Félix et Jean Baptiste Colbert, “Études sur Colbert: ou Exposition du système d'économie politique suivi en france de 1661 a 1683”, Gullaumin, Volume 2, 1856.
Lamarque, Jean, Code de l’environnement, Paris: Dalloz, 1998.
Maljean-Dubois, Sandrin, Quel droit pours l’environnmnet? Paris, Hachette, 2008.