اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (با نگاهی به قانون تجارت الکترونیکی ایران)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می‌آید که می‌توان آن را استمرار روند هماهنگ‌سازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سری‌لانکا، ماداگاسکار، سیرالئون، پاراگوئه و روسیه، امضا شده ‌است. برخی دیگر از کشورها نیز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون، از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن در عرصه تجارت الکترونیکی تأکید کرده‌اند. این مقاله، ضمن معرفی و پیشینه مختصر سند مذکور، به بررسی اصول، قواعد و استثناآت وارد بر آن، و تلاش انجام شده برای ایجاد حداکثر هماهنگی، در حقوق کشورها، در زمینه حقوق ارتباطات الکترونیکی، پرداخته است. در این بررسی، تلاش گردیده تا دیگر اسناد قانونی که در این زمینه وجود دارند، نیز مورد توجه قرار گیرد. در میان این بررسی، به تطبیق این اصول با مواد قانون تجارت الکترونیکی کشورمان، پرداخته شده و به منظور هماهنگی و رفع نقایص، پیشنهادها و راهکارهای عملی، نیز ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental principles of UNCITRAL Electronic Communications Convention (With Reference to Iran's Electronic Commerce Act)

نویسنده [English]

  • Ali Rezaee
چکیده [English]

UNCITRAL Electronic Communication Convention is the last codified doucument in electronic commerce area that may treat as continuing process of harmonization of different legal systems in this ground. This Convention adopte by the United nations General Assembly on 23 November 2005. Until now, it has been signed by Lebanon, Senegal, Central African Republic, China, Singapore , SriLanka, Madagascar, Sierra Leone, Paraguay and Russian Federation.
Some of Countries also, promise to sing this convention, protected by this and put emphasis on its importance in electronic commerce area.This paper, in addition to introduce definition and background of this document, analyze the principles and rules and exclusion of it and advantage to international trade and great efforts that conduced for creation of utmost harmonization of different systems of law in context of electronic communications law .In this essay, was attempted that consider most of concerned legal documents. In the middle of this query, corresponded articles of electronic commerce act of our country with articles of convention and in order to harmonization and removal of defects, has introduced suggestions and actual guidelines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UNCITRAL Electronic Contracts Convention
  • Electronic Communications
  • Technological Neutrality
  • Comparative Law
  • Iranian Electronic Commerce Act [IECA]
آهنی، بتول، «انعقاد قراردادهای الکترونیکی»، ندای صادق، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، واحد خواهران، سال نهم، تابستان و پاییز 1383، شماره 35-34.
آهنی، بتول، «برقراری امنیت در قراردادهای الکترونیکی»، ندای صادق، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، واحد خواهران، شماره 30.
اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، مؤسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، ترجمه و تحقیق: بهروز اخلاقی و فرهاد امام، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران، چاپ اول، 1379.
داراب‌پور، مهراب، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی (ترجمه)، نوشته هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1374.
زرکلام، ستار، «قانون تجارت الکترونیکی و الفبای الکترونیکی»، در: مجموعه مقاله‌های همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، چاپ نخست، نشر سلسبیل، 1384.
السان، مصطفی، «ابعاد حقوقی بانکداری اینترنتی»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 7، نیمسال اول 1384.
سلمن، جفری سی.، «فرایند تشکیل قراردادهای الکترونیکی؛ قواعدی جدید برای تجارت جدید»، ترجمه علی رضائی، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 67، بهمن‌ماه 85.
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، تهران، 1380.
قانون امضاهای الکترونیکی در تجارت جهانی و داخلی، [Electronic Signature in Global and National Commerce Act] که از اول اکتبر 2000 لازم‌الاجرا شد.
قانون اموال انگلستان، مصوب 1989
قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (1999)[Uniform Electronic Transaction Act] که توسط کنفرانس ملی نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات متحد (NCCUSL)، در کنفرانس سالانه‌شان که 23 تا 30 ژوئیه 1999 برگزار شد به تصویب رسید.
قانون متحد‌الشکل معاملات مبتنی بر اطلاعات رایانه‌ای (2000)، [Uniform Computer Information Transaction Act] (که آخرین اصلاح آن در سال 2000، صورت گرفت)، توسط کنفرانس ملی نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحد‌الشکل ایالات متحد (NCCUSL) در کنفرانس سالانه‌شان که در 28 اوت 2000، یعنی متعاقب کنفرانس سالانه که در 23 تا 30 ژوئیه 1999 برگزار شد، به تصویب رسید.
کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1380.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران، 1374.
معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، 1371.
نوفو، وینسِنت جِی.، «لزوم اثر انگشت در معاملات ثبتی: حربه‌ای در مقابل تقلب در اسناد»، ترجمه علی رضائی، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 64، مهر و آبان 85.
Boss A, “The Uniform Electronic Transaction Act in a Global Environment”, Idaho Law Review, Vol. 37, 2001.
Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act, 2000.
Directive 1999/93/EC of 13 December 1999 on a Community Framework for Electronic Signatures. Available at: http://europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of June 2000 on Certain Legal Aspects of Information Society Services, In Particular Electronic Commerce. Available at:
EU Directive on Electronic Signature 1999
Gregory, John D, “The Proposed UNCITRAL Convention on Electronic Contracts”, The Business Lawyer, Nov 2003.
Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996, www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html.
http://www.spokesman.gov.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=2873&Itemid=51
Martin, Charles H., “The UNCITRAL Electronic Contracts Convention: Will it be Used or Avoided?”, Pace International Law Review, Vol. 17, 2005.
McKenzie, P.D., E-Commerce Law in PR of China, 2002, available at: www.perkinscoie.com/recource/ecomm/prc.htm.
Nichols, Philip M., “Electronic Uncertainty within the International Trade Regime”, 15 AM. U. INT’L L. REV. 1379, 1405 (2000).
Report of the Secretary-General, UNCITRAL, 17th Session on Legal Aspects of Automated Data Processing, U.N. Doc. A/CN.9/ 254 (1984).
Resolution 2205 (XXI), Adopted by the General Assembly During its Twenty-First Session on Establishment of the United Nation Commission on International Trade Law, 17 December 1966, available at: www.un.org/documents/ga/res/21/ares21.htm
The Model Notary Act, September 1, 2002, Published As a Public Service by the Notary Association. Available at: www.nationalnotary.org/Userimages/Model_Notary_Act.pdf.
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001), [MLES]. Available at:
Uniform Electronic Commerce Act of Canada, 1999.
United Nation Commission on International Trade Law, Report of the Working Group on Electronic Commerce on the Work of its Forty-Fourth Session, U.N. Doc. A/CN.9/571, (Nov. 8, 2004).
United Nations Commission on International Trade Law, Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-eighth session, Annex 1, U.N. Doc. A/60/17, (July 26, 2005)
United Nations Commission on International Trade Law, Working Group on Electronic Commerce, Note by the Secretariat, Proposal by the United States of America, U.N. Doc. A/CN.9/WG.IV/WP.77, (May 25, 1998), available at: http://www.uncitral.org.
United Nations Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracts, [CUECIC]. Adopted by the General Assembly on 23 November 2005, Available at: www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/2005Convention.pdf.
United Nations, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996, with additional article 5 bis as adopted in 1998, [MLEC]. available at: www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html.
Wei, Chong Kah & Joyce Chao Suling; “United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts – A New Global Standard”, Singapore Academy of Law Journal, No. 18, 2006.
www.europea.oeu.int/ISPO/ecommerce/legal/documents/2000_31ec_en.pdf
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_signatures.html