شناسایی در حقوق بین‌الملل: آثار حقوقی شناسایی کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با اعلام استقلال یکجانبه پارلمان کوزوو در 17 فوریه 2008، تابعان جامعه بین‌المللی واکنشهای متضادی از خود بروز دادند که از اعلام حمایت رسمی و برپایی سفارت در پریشتینا پایتخت کوزوو تا محکومیت آن و تحریم کوزوو در نوسان بوده است. یکی از اشکال ابراز حمایت از اعلامیه‌های استقلال شناسایی آن است. تا به امروز (دسامبر 2010) تعداد 72 کشور کوزوو را شناسایی کرده‌اند[1] (69 کشور عضو سازمان ملل‌متحد و تایوان) و معدودی کشور نیز صریحاً استقلال کوزوو را به رسمیت نشناخته‌اند[2]. بقیه کشورها در میان ‌این دو سر طیف قرار دارند. پس از جنگ 27 اوت 2008 در گرجستان نیز با شناسایی دو استان خودمختار گرجستان یعنی اوستیای جنوبی و آبخازیا توسط روسیه و سپس نیکاراگوئه مواجه بودیم. ‌اینکه جایگاه شناسایی در حقوق بین‌الملل کجاست و شناسایی یا عدم شناسایی دارای چه آثاری در ارتباط با وضعیت کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا است موضوع بحث ‌این نوشتار است. این مقاله با ارائه و معرفی «دکترین بینابین» به شناسایی و اعمال آن در سه وضعیت مذکور، به حل اختلافات مربوط به پراکنش شناسایی کشورها برآمده است.[1]. همچنین دو کشور بنگلادش و قطر تمایل خود را برای شناسایی اعلام کرده‌اند.


[2]. همچنین بعضی نهادهای بین‌المللی کوزوو را به رسمیت شناختند. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد استقلال کوزوو از صربستان را به رسمیت می‌شناسد و در حال حاضر به بررسی عضویت آن می‌پردازد. همچنین پارلمان اروپا در 30 مه 2008 استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت. سازمان کنفرانس اسلامی ضمن شناسایی ضمنی کوزوو، شناسایی رسمی را به اعضا محول نمود که تا به حال 10 کشور از 57 کشور عضو کوزوو را شناسایی کرده‌اند. همچنین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و امنیت اروپا ‌این امر را به اعضا محول کرده‌اند که به ترتیب 20 کشور از 27 کشور اتحادیه اروپا و 31 کشور از 56 کشور عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا کوزوو را شتاسایی کرده‌اند. کمیته بین‌المللی المپیک نیز کوزوو را با شروطی شناسایی کرده است. همچنین کوزوو درخواست عضویت در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به ‌این سازمانها تسلیم نموده است.
       Available at: http://www.kosovothanksyou.com/

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition in International Law: Legal Effects of Recognition of Kosovo, South Ossetia and Abkhazia

نویسنده [English]

  • Seyed Yaser Ziaee
چکیده [English]

After the unilateral declaration of independence of Kosovo Parliament in February 17, 2008 the contradictory responses of the subjects of international community arose, which fluctuate from declaration of official support and instituting of embassy in Pristina – Capital of Kosovo- to convicting it and imposing sanction on it. One Way to inform support of these kinds of independence is to recognize it. Until now (August 2010) 70 states have recognized Kosovo, albeit less of them explicitly rejected to recognize it. Other states are alongside of this spectrum. We witnessed recognition of two autonomous provinces of Georgia namely South Ossetia and Abkhazia by Russia and then Nicaragua after the war in Georgia in August 27, 2009. In this paper we will analysis the status of recognition in international law and what are legal effects of the recognition of Kosovo, South Ossetia and Abkhazia. This article with proposing and introducing  of the Doctrine of Recognition  and applying it in these three situations tries to solve the problems of adverse recognition of States.

کلیدواژه‌ها [English]

  • recognition
  • International Legal Personality
  • International Law
  • Elements of Statehood
  • Kosovo
  • South Ossetia
  • Abkhazia
بارین چهاربخش، ویکتور، «شناسایی و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل اسلامی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1369.
زمانی، سیدقاسم، حقوق سازمانهای بین‌المللی: شخصیت، مسؤولیت، مصونیت، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ چهارم، 1387.
سیفی، سیدجمال، «تحولات مفهوم حاکمیت دولتها در پرتوی اصل حق تعیین سرنوشت ملتها»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 17-15، 1374-1373
شاو، ملکم، حقوق بین‌الملل، ترجمه محمدحسین وقار، نشر اطلاعات، چاپ اول، 1374.
شایگان، فریده، شورای امنیت سازمان ملل‌متحد و مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، نشر دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1380.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1385.
ضیایی، سیّدیاسر، «استقلال کوزوو از منظر حقوق بین‌الملل»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، سال تحصیلی 87-1386.
عبدالهی، محسن و میرشهبیز شافع، مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، نشر معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، چاپ اول، 1382.
عزیزی، ستار، «استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی، شماره 38، سال 1387.
کاسسه، آنتونیو، حقوق بین‌الملل، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، چاپ اول، 1385.
کک دین، نگوین و دیگران، حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول، ترجمه حسن حبیبی، نشر اطلاعات، 1382، ص 50.
ممتاز، جمشید و امیرحسین رنجبریان، حقوق بین‌الملل بشردوستانه: مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ سوم، 1387.
هوشنگ، مقتدر، «مداخله انسان دوستانه: مورد کوزوو»، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، 1379.
ولی‌الله ملکشاه، حبیب‌اله و احمد جعفری، ریشه‌های بحران کوزوو و دخالت نظامی ناتو، نشر وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1380.
Aljaghoub Mahasen M., “The International Court of Justice’s Advisory Opinion on Kosovo’s Declaration of Independence: Could it be the Court’s second non-liquet?”, European Journal of Social Sciences, Volume 15, Number 1 (2010).
Almqvist, Jessica, The Politics of Recognition: Kosovo and International Law, Document de Drabajo, Working Paper, 2009, Available at www.realinstitutoelcano.org
Anthony, T. J., F. Quan, “Respeta I Taotao Tano: The Recognition and Establishment of the Self-Determination and Sovereign Rights of the Indigenous Chamorros of Guam Under International Law, Federal and Local law”, Asian-Pacific Law and Policy Journal, 2002.
Berry Gray, Christopher, The Philosophy of Law, vol. II.
Binder, Guyora, “The Kaplan lecture on human rights: the case for self-determination”, 29 Stanford Journal of International Law, no. 223, 1993.
Blix, H.M., "Contemporary Aspects of Recognition", ACADI, Vol. 130, 1970.
Borgen, Christopher J., Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination, Secession and Recognitiona, American Society of International Law, 2008, available at <http://www.asil.org/insights/2008/02/insights080229.html>
Bridget L. Coggins, Secession, Recognition and The International Politics of Statehood, The Ohio State University, 2006.
Brietzke, Paul H., “Insurgents in the ‘New’ International Law”, Wisconsin International Law Journal, no. 13, 1994
Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, New York, Clarendon Press, 1998.
Caplan, Richard, Europe and the Recognition of New States in Yugoslavia, UK: Cambridge University Press, 2005.
Carty, Anthony, Philosophy of International Law, Edinburgh University Press, 2007.
Cassese, Antonio, International Law, Oxford University Press, 2003.
Chiangchen, Ti, The International Law of Recognition, Stevens and Sons Limited, 1951.
Cia. Minera Ygnacio Rodriguez Ramos, S.A. v. Bartlesville Zinc Co. (1925, Tex.) 275 S.W. 388. (Mexico), Williams v. Bruffy (1877) 96 U.S. 176, 186 (United States), Russian Reinsurance Co. v. Stoddard (1925) 240 N.Y. 149, 147 N.E. 703; (Russia).
Coppieters, Bruni, Kosovo and the Principles of Just Secession, Center for European Plicy Studies, no. 146, 2007, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1334073
Craven, Greg, “The Quebec Secession Reference: The Law Of Politics Or The Politics Of Law?”, Murdoch University Electronic Journal of Law, vol. 6, no. 1, 1999.
Cyprus v. Turkey, Judgment of 10 May 2001
Drew, Catriona "The criteria for statehood in international law are based on the principle of effectiveness not legitimacy", Centre for International Studies and Diplomacy, 2003.
Dubinsky, Gregory, "The Exceptions That Disprove The Rule? The Impact Of Abkhazia And South Ossetia On Exceptions To The Sovereignty Principle", Yale Journal of International Law, no. 34
Fawcett, J.E.S., The Law of Nations, Harmonds Worth, Middlesex, Penguin Books, 1971.
Friedmann, W., The Changing Structure of International Law, Columbia University Press, 1967.
General Assembhy Resolution 1514 (1960).
General Assembhy Resolution 1541 (1960).
General Assembhy Resolution 2526 (1970).
General Assembly Resolution 2625 (XXV), 1970.
General Assembly Resolution 3314 (XXIX), 1975.
General Assembly Resolution 63/3 (A/63/L.2), 7 October 2008.
Gowland-Debbas, Vera, Collective Response to Illegal Acts in International Law: United Nations Action in the Question of Southern Rhodesia, Matinus Nijhoff Publishers, 1990.
Harris, A.W., Human Rights and the Mediation of Insurgent Conflict, Prepared for presentation at the 46th Annual Conference of the International Studies Association, San Francisco, CA, March 26-30, 2008.
Heintze, Hans-Joachim, Contradictory Principles in the Helsinki Final Act?: The Right of Peoples to Self-Determination versus the Territorial Integrity of States, “Post-Conflict: Rebuilding of States – Völkerrechtliche Aspekte der Wiederherstellung von Staatlichkeit” [Post-Con-flict: Rebuilding of States – International Law and the Restoration of Statehood] funded by the German Foundation for Peace Research (DSF), 2005.
http://www.kosovothanksyou.com/
ICJ Report 1962, Case Concerning the Temple of Preah Vihear.
ICJ Report 1994, Case Concerning the Territorial Dispute.
ICJ Reports 1949,Corfu Channel Case.
ICJ Reports 1951,Reservation to the Genocide Convention Advisory Opinion.
ICJ Reports 1970, Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd, Second phase.
ICJ Reports 1971, The Case Concerning South Africa in Namibia, Advisory Opinion.
ICJ Reports 1975, The Case Concerning West Sahara, Advisory Opinion.
ICJ Reports 1991, Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain)
ICJ Reports 1995, The Case Concerning East Timor.
ICJ Reports 1996, Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia)
ICJ Reports 1998, Request for Interpretation of the Judgment of 11 June 1998 in the Case concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria) 1998, Preliminary Objections (Nigeria v. Cameroon)
ICJ Reports 2003, Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)
ICJ Reports 2010, Case Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo (Request for Advisory Opinion) - Advisory Opinion - Advisory Opinion of 22 July 2010.
ICJ Reports, 1975, Western Sahara, Advisory Opinion.
International Law Commission, The Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001.
International Law Commission's Comments on Article 53 of Vienna Convention on Treaty law.
Jones, J. Mervyn, The Retroactive Effect of the Recognition of State and Governments, Whewell Scholar of International Law in the University of Cambridge, 1935.
Kohen, Marcelo, Secession: International Law Perspectives, Cambridge University Press, 2006.
Kolstø, Pål, "The Sustainability and Future of Unrecognized Quasi-States", Journal of Peace Research, vol. 43, no. 6, 2006, Available at: http://jpr.sagepub.com/cgi/content/abstract/43/6/723
Loizido v. Turkey, Merits, ECHR Rep. 1996
Macklem, Patrick, “Indigenous Recognition in International Law: Theoretical Observations”, Michigan Journal of International Law, no. 30, 2008
McNamara, Sally, Russia’s Recognition of Independence for South Ossetia and Abkhazia Is Illegitimate: They Are Not Kosovo, Produced by The Margaret Thatcher Center for Freedom, Published by The Heritage Foundation, No. 2037, 2008. Available at http://www.heritage.org/Research/Europe/wm2037.cfm
Medvedev, President Dmitry, Statement, Aug. 26, 2008, available at: http://www.kremlin.ru/eng/text/speeches/2008/08/26/1543_type82912_205752.shtml.
Mei-Ling, Chang, State Sovereignty as Social Construct: A case study of Kosovo’s pursuit of independence, SGIA Research Working Papers Series, Durham University, 2008.
Montevideo Convention, Signed 26 December 1933, Hudson, art. 3.
Nicaragua Recognizes South Ossetia and Abkhazia, Reuters, Sept. 3, 2008, available at http://www.reuters.com/article/gc07/idUSN0330438620080903.
Nußberger, Angelika, “The War between Russia and Georgia – Consequences and Unresolved Questions”, Göttingen Journal of International Law, Vol. 1, No. 2, 2009.
Parliamentary Assembly of the Council of Europe Res. 1647, 28 January 2009.
Pavković, Aleksandar and Peter Radan, “In Pursuit of Sovereignty and Self-Determination: Peoples, States And Secession In The International Order”, Macquarie Law Journal, no. 1, 2003
Pavković, Aleksandar and Peter Radan, Violent and Non-Violent Secessions in The Contemporary World: Their Causes, Justifications and Legality, Ashgate Publishing, 2007
Pavković, Aleksandar, Secession, Majority Rule and Equal Rights: a Few Questions, Macquarie Law Journal, no. 5, 2003.
Quereshi v. USSR [1981] Pakistani Supreme Court, I.L.M., 1981, vol. 33.
Raic, David, Statehood and the Law of Self-Determination, Kluwer Law International, 2002.
Rebecca M.M. Wallace, International Law, London, Sweet & Maxwell, 5th ed., 2005.
Reehorst, Mick ter, The recognition of South Ossetia and Abkhazia by the Russian Federation, Research report, LEMUN, 2008.
Roth, Brad R., Governmental Illegitimacy in International Law, Oxford University Press, 2000.
Rywkin, Michael, The Phenomenon of Quasi-states, Diogenes, Nom. 53, 2006, Available at: http://dio.sagepub.com/cgi/content/abstract/53/2/23, Jochen ABR. Frowein, Non-Recognition, in: R. Bernhardt (ed), Encyclopedia of Public International Law, Vol 10.
Schulze, Peter W., “Geopolitics at Work: the Georgian-Russian Conflict”, Göttingen Journal of International Law, Vol. 1, No. 2, 2009.
Security Council Resolution 216, 1965.
Security Council Resolution 423, 1978.
Security Council Resolution 423, 1978.
Security Council Resolution 858, 24 August 1993.
Security Council Resolution 934, 30 June 1994.
Security Council Resolution 1244, 1999.
Security Council Resolution 1808, 15 April 2008.
Security Council Resolutions 146 (1960); 161 (1961); 541 (1983); 550 (1984); 269 (1969); 1244 (1999); 6158th Meeting SC/9700 (2009).
Sellers, Mortimer, The New world order: sovereignty, human rights, and the self-determination of peoples, Oxford, 1996.
Summery of Chatham House International Law Discussion Group, meeting held on 22 April 2008, Kosovo: International law and Recognition, Available at: www.chatham house.org.uk
Supreme Court of Canada, Reference Re Secession of Quebec, 20 August, 19; Mikulas Fabry, Secession and State Recognition in International Relations and Law, Paper to be presented at the APSA Annual Convention, Chicago, Aug. 30 - Sep. 2, 2007.
Talmon, Stefan, Who Is a Legitimate Government in Exile? Towards Normatic Criteria for Governmental Legitimacy in International Law, in Guy S. Goodwin-Gill and Stefan Talmon, Oxford University Press, 1999.
The Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts
Turns, David, "The Stimson Doctrine of Non-Recognition: Its Historical Genesis and Influence on Contemporary International Law", Chinese Journal of International Law, no. 105, 2008.
Wall, Andru E., Legal and Ethical Lessons of NATO’s Kosovo Campaign, Naval War College, 2002.
Warner, Richard, “Adjudication and Legal Reasoning”, in Martin P. Golding and William A. Edmundson, The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, Blackwell Publishing, 2005.
White House News Release, President Bush Condemns Actions Taken by Russian President in Regards to Georgia (Aug. 26, 2008) (footnote omitted), Available at: http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2008/08/20080826-2.html