مطالعه تطبیقی ممنوعیتهای دارندگان اطلاعات نهانی در رابطه با معاملات اوراق بهادار در حقوق اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه و ایران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و وکیل پایه یک دادگستری

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

در راستای حمایت از اعتبار و امنیت بازار سرمایه و مقابله با استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه در معاملات اوراق بهادار، در دستورالعمل اتحادیه اروپا ممنوعیتهای تحصیل یا انتقال اوراق بهادار مبنی بر اطلاعات محرمانه، افشاء اطلاعات و توصیه و ترغیب دیگران به معامله با استفاده از اطلاعات محرمانه، برای دارندگان اطلاعات مقرر گردیده است. در نظام حقوقی ایران قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در راستای جبران سالها خلأ قانونی در خصوص موضوع با رویکردی کیفری نسبت به تخلفات بازار سرمایه، تنها دو نوع ممنوعیت استفاده از اطلاعات محرمانه و فراهم نمودن موجبات افشاء و انتشار اطلاعات را با عباراتی کلی و اجمالی مورد تصریح قرار داده است. در این مقاله سابقه تاریخی موضوع و سپس ممنوعیتهای قابل اعمال بر دارندگان اطلاعات در مقررات اتحادیه اروپا و نظامهای حقوقی کشورهای انگلیس، فرانسه و ایران بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Prohibitions of Insider in Securities Dealing in E.U., English, French and Iranian Laws

نویسندگان [English]

  • Seyed Elhamodin Sharifi 1
  • Shaghayegh Beheshti 2
چکیده [English]

In direction of supporting from credit and security of capital market and confronting with unsuitable usage of inside information in securities dealing, it has been prescribed the prohibitions of using the information by acquiring or disposing transferable securities, disclosing inside information and recommending or inducing others to deal on the basis of inside information, for insider,  in European Union Directive.
In Iranian law system, Securities Market of Islamic Republic of Iran Act approved 1384 has just specified two types prohibition usage of inside information and providing means of disclosure and propagate information with general and glance expression in direction of compensation of many years legal vacancy in related to subject as penal procedures.
In this article, the historical record of subject and then influencing prohibition on insiders in European Union Directive, legal systems of England, France and Iran will be previwed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securities Dealing
  • Inside Information
  • Insiders
  • Iranian Legal System
بهشتی، شقایق، «معاملات اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، با مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه و ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، سال 1387.
شریفی، سیدالهام‌الدین، «بررسی تطبیقی جنبه‌های حقوقی معاملات در بازار بورس اوراق‌ بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6، 1383.
علم‌الهدی، سید مهدی، «نقش اطلاعات نهانی در تضییع حقوق سهام‌داران و راه‌کارهای مقابله با آن»، قابل دسترس در: www.iranbourse.com
«گزارش بهسازی مقررات ایمنی و شفافیت بازار (شناسایی و منع دستکاری بازار)»، قابل دسترس در:
www.Iranbourse.com
Alexander, Kern, “Insider Dealing and Market Abuse, The Financial Services and Market Act 2000”, ESRC Center for Business Research, University of Cambridge Working paper, N222, 2001.
Benny-Laura Nyantung, “Insider Trading Laws And Stock Markets Around The Word, An Empirical Contribution To The Theoretical Law And Economics Debate”, Journal Of Corporation Law Iowa City,Vol. 32, Iss. 2007.
Besorai, Ahal, The Insider and Tentative Information, In Barry Rider and Michael Ashe, The Fiduciary, the Insider and the Conflict, Dublin, Brehon Sweet & Maxwell, 1995.
Brudney, Victor, A. Marvin Chirelestein, Cases And Materials On Corporate Finance, Second Edition, U.S.A The Foundation Press, 1979.
Burger, Richard and Reeve and Davies, George A. “New Weapon”, International Financial Law Review, London, 2007.
Counsell, Lynne, “Defences To Insider Dealing”, In Barry Rider and Michael Ashe, The Fiduciary, the Insider and the Conflict, Dublin, Brehon Sweet & Maxwell, 1995.
Davies-Paul L., Gower’s Principles Of Modern Company Law, London, Sweet & Maxwell, 6th Edition, 1997.
Dine-Janet, Company Law, New York, Palgrave,4th Edition, 2001.
“European Foundation”, In Barry Rider and Michael Ashe, The Fiduciary, the Insider and the Conflict, Dublin, Brehon Sweet & Maxwell, 1995.
Falkner-Robert and Jon Gerty, “Regulation of Market Misconduct in the United Kingdom”, The Journal of Investment Compliance, London, 2005, Vol. 6, ISS4.
Guido A. Ferrarini, “The European Market Abuse Directive”, Common Market Law Review, New York, 2004, Vol 41, ISS 3.
Fried, Frank, Harris, Shriver and Jacobson LLp, Memorandum to our Friends and Clients, France Completes Implementation of EU Market Abuse Directive January 2006.
Goulding-Simon, Principles of Company Law, London, Cavendish, 1996.
Gros-Dansel and Lanno-Karel, Euro Capital Market, John Wiley & Sons Pub, NewYork, 2000.
Mackey – Tom, “London Stock Exchange Alternative Investment Market (AIM) and Regulation of the Main Market”, In Michael Blair Qc and Walker, Financial Markets and Exchanges Law, Oxford University Press, London, 2007.
Opoku – Kwasi, What Is Really Wrong With Insider Trading?, University of Cap town School Of Advanced Legal Student, 2006.
Peter, Engelen-Jon, “Criminal Behavior, A Real Option Approach With An Application To restricting Illegal Insider Trading”, European Journal Of Law And Economic, 2004.
Radford-Rupert and Lillian, “Insider Trading A Comparative Perspective”, The Securities Regulation Law Journal, 2002.
Rajan – Shruti, Shroff –Rishabh, “What France Must Learn From US Disclosure?”, International Financial Law Review, London, 2003.
Randzio – Plath – Christa, European Prepares for a Single Financial Market Inter Economic, Hamburg, Vol 30, ISS3, 2004.
Rider – Barry and Ashe – Michael, “The Insider Dealing Directive”, In Barry Rider and Michael Ashe, The Fiduciary, the Insider and the Conflict, Dublin, Brehon Sweet & Maxwell, 1995.
Rutledge - G. “Philip, Insider Conflicts in US and Japan, An American Perspective”, In Barry Rider and Michael Ashe, The Fiduciary, the Insider and the Conflict, Dublin, Brehon Sweet & Maxwell, 1995.
Staikouras – Panagiotis, “The New Market Abuse Regime in Greece, A Step towards Increased Market Transparency or a New Source of Confusion?”, Journal of Financial Regulation and Compliance, London, Vol 12, Iss4, 2004.
Umhoefer – Carol and Pietrancosta – Alain, “Insider Trading Law in France”, Columbia Journal of Transnational Law, volume 30, 1992.
Welch – Jane, Pannier - Matthias and others, Comparative Implementation of EU Directives Insider Dealing and Market Abuse, The British Institute of International And Comparative Law, City research Series, London, No 8, 2005.
قوانین و آیین‌نامه‌ها
دستورالعمل «افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان» مصوب 1386 هیأت‌ مدیره بورس.
قانون بازار اوراق ‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384.
Directive on Insider Trading 89/592/EEC
Directive 2003/6/EC of The European Parliament and of The Council of January 2003 on Insider Dealing And Market Manipulation (Market Abuse).
Criminal Justice Act 1993.
Financial Services and Market Act 2000 (FSMA).
COB Regulation No 90-08.
Reglemen General de I'Autorie de Market Financiers. (RGAMF) 2004.