مبارزه با تقلب در بازارهای اوراق بهادار نگاهی به نظم حقوقی بازار اوراق بهادار در ایالات متحد امریکا

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

رئیس و استادیار پژوهشکده حقوقی شهر دانش و وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

توسعه اقتصادی نیازمند واحدهایی از سرمایه‌های متراکم است. امروزه بازارهای اوراق بهادار نقش جمع‌آوری سرمایه و ایجاد سرمایه‌های متراکم را برعهده دارند و توسعه اقتصادی کشورها در گرو کارآیی این بازارهاست. به علاوه این بازارها به مهمترین پشتوانه اقتصاد و نظام پولی کشورها تبدیل شده‌اند و نشاط آنها برای سلامت اقتصاد کشور حیاتی است. از طرفی مهمترین خطری که این بازارها را تهدید می‌کند و می‌تواند آنها را مختل سازد برهم خوردن امنیت است که می‌تواند به خروج سرمایه‌گذاران از بازار و در نتیجه سقوط ارزش این اوراق و ضعف اقتصاد کشور بینجامد. حفاظت از سرمایه‌گذاران در برابر تقلب افرادی که سود خود را خارج از قواعد بازار می‌جویند برای تأمین امنیت این بازارها فوق العاده اهمیت دارد و کوتاهی دستگاه قانون‌گذاری و دولت در این زمینه قابل قبول نیست و شایسته است آنها پیش از متقلبان نسبت به شناسایی راههای تقلب در بازار و جلوگیری از آنها و اتخاذ واکنشهای مناسب در برابر آنها اقدام کنند و از متقلبان عقب نیفتند چرا که تأخیر در این امر می‌تواند برای اقتصاد کشور هزینه زیادی داشته باشد. استفاده از تجارب سایر کشورها می‌تواند این مسیر را کوتاه‌تر کرده وصول به آن را تسهیل کند. در این میان اطلاع از تجارب و دستاوردهای بازار اوراق بهادار ایالات متحد امریکا به عنوان بزرگترین و یکی از توسعه‌یافته‌ترین نمونه‌ها می‌تواند برای قانون‌گذار، حقوقدانان، و دست‌اندرکاران بورس ایران مفید باشد تا با در نظر گرفتن مقتضیات خاص کشورمان به راه حلهای مناسب دست پیدا کنند. آنچه از شیوه‌های تقلب در اوراق بهادار در ایالات متحد امریکا شناسایی شده و به دنبال واکنش مناسب آن گشته‌اند هزینه‌هایی را برای آنان به دنبال داشته است که ما می‌توانیم از تحمل دوباره این هزینه‌ها اجتناب کنیم. در این مقاله ضمن آشنایی مختصری با نظم حقوقی حاکم بر این بازار، به برخی از روشهای متقلبانه‌ای که در این نظم حقوقی با آنها برخورد شده است نگاهی خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combating the Securities Fraud in the Stock Exchange (The Case of the U.S.)

نویسنده [English]

  • Vahid Eshtiagh
چکیده [English]

Securities fraud is a practice that induces investors to make purchase or sale decisions on the basis of false information, frequently resulting in losses, in violation of the securities laws. It consists of deceptive practices in the stock and commodity markets, and occurs when investor are enticed to part whit their money based on untrue statements. Therefore the securities fraud includes outright theft from investors and misstatements on a public company's financial reports.
It also encompasses a wide range of other actions, including insider trading, front running and other illegal acts on the trading floor of a stock exchange. In this article, by focusing on the legal order of the US, we will analysis the fraud and try to provide a model of combating this phenomenon towards the relevant rules and regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Exchange
  • Marketplace
  • Insider Trading
  • Law of the United States
  • Fraud
  • White Collar Crimes
15 United States Codes § 78ff
18 United States Codes U.S.C. § 1001
Beth MacLean and Peter Elkind, Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron, 2003.
Bethany McLean and Peter Elkind, The Smartest Guys in the Room, 2005.
Bloodletters and Badmen: A Narrative Encyclopedia of American Criminals from the Pilgrims to the Present, by Jay Robert Nash.
Bray, Chad, (March 12, 2009), “Madoff Pleads Guilty to Massive Fraud”, The Wall Street Journal (Dow Jones, Inc) March 12, 2009.
Brittanica Concise Encyclopedia, Stock Market Crash of 1929.
Companies Act 2006
Department of the Treasury/Federal Reserve Board, Report on Major Foreign Holders of Treasury Securities, November 16, 2010, http://www.treas.gov/tic/mfh.txt
Encyclopaedia of Crime and Punishment, Sage Publications, 2002.
Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA)
http://www.irbourse.com
http://www.world-exchanges.org/statistics, World Federation of Exchanges, Statistics.
Insider Trading Sanctions Act of 1984
Investment Company and Investment Advisors Act of 1940
Jones v. SEC, 115 F.3d 1173, 1180-81 (4th Cir. 1997)
Lawrence M. Salinger, White Collar and Corporate Crime, 2005, Sage Publications, Vol. 2.
Litigation Release No. 15237/January 31, 1997 & US v. Charles O. Huttoe, Cr. 96-429-A (JC) (E.D.Va.).
Los Angeles Times, Sept. 16, 2004.
Misrepresentation Act 1967
Morley Safer, (September 27, 2009), “The Madoff Scam: Meet The Liquidator”, CBC Sep 28, 2009.
Peloso, John F.X., “The Criminalization of Securities Laws”, N.Y. L.J., May 28, 1987.
Salinger, Lawrence M., White Collar and Corporate Crime, 2005, Sage Publications, Vol. 2.
Sarbanes-Oxley Act of 2002
SEC Litigation Release, No. 15959/ October 27, 1998.
SEC v. Fehn, 97 F.3d 1276, 1282-83 (9th Cir. 1996) & United States v. Wiles, 102 F.3d 1043, 1066-67 (10th Cir. 1996)
Securities Act Amendment of 1964
Securities Act of 1933
Securities Enforcement Remedies and Penny Stock Reform Act of 1990
Seid, Jessica, “Lay and Skilling’s Day of Reckoning”, CNN Money, May 25, 2006.
Sobel, Robert, The Big Board: A History of the New York Stock Market, 2000, Beard Books, Washington DC.
The International Association of Securities Commissions
The Securities Exchange Act of 1934
Yee Wan, Wai, “Reconsidering Personal Liability of Directors and Senior Managers for Misststements and Non-disclosures to the Securities Market”, The Journal of Corporate Law Studies 9 pt 1 235-55 Ap 2009.