جرم‌شناسی مدرن و روابط متقابل میان جرایم

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، نویسنده مسؤول

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده

در میان جرایم روابط متنوع و گسترده‌ای وجود دارد. اگرچه برخی از جرایم بدون برقراری ارتباط با سایر جرایم قابلیت تحقق دارند (جرم مستقل)، اما بسیاری از جرایم، به جرایم دیگر وابستگی داشته و بدون برقراری ارتباط با جرایم دیگر، امکان تحقق ندارند (جرم وابسته). ارتباطات میان جرایم ممکن است ذاتی باشند یعنی ناشی از ماهیت جرایم باشند و یا ممکن است تبعی باشند و بسته به انتخاب مجرمین و شرایطِ تحقق جرم، برقرار شوند. توجه به روابط میان جرایم در سطح وسیع و با در نظر گرفتن دامنه و گستره این ارتباطات منجر به مشاهده مشخصه‌ها و ساختارهای اجتماعی نظیر نقش، نهاد، سازمان‌های اجتماعی و... در میان جرایم می‌شود که به نظر می‌رسد عموماً این ساختارها انعکاسی از ساختارهای جوامعی است که جرایم در آن جوامع تحقق می‌یابند؛ این ویژگی به جرایم، خصوصیتی اجتماعی می‌دهد. این جنبه از جرایم تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ممکن است دیدگاهی متفاوت به جرایم ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modern Criminology and Relationship between Crimes

نویسندگان [English]

  • Alireza Milani 1
  • Mohammad Hajighasemi Ardebili 2
چکیده [English]

There is a wide and variety relationship between crimes. But many crimes are dependent to the others) dependent crimes (so that they are not able to exist without them. This dependency may be substantive or subordinate which are created by offenders decisions and other circumstances .there are some crimes that are independents but very crucial in existence of other crimes. Considering to these relations and reviewing the social constructions and making comparison between the two shows us that there are many structures between crimes that are very similar to our social constructions and meanwhile some differences can be seen .it seems these social structures are reflections of the society in which crimes are committed and this issues gives social character to crimes .this aspect is less noted yet and may create a different view to the offences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independent crimes
  • Dependent crimes
  • community
  • social structures
اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. ج 1. چاپ هفتم. تهران: نشر میزان، 1384.
اسعدی، سید حسن. جرایم سازمان‌یافته فراملی. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1386.
بازگیر، یدالله. کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء در آرای دیوان عالی کشور. چاپ اول. تهران: انتشارات جنگل، 1389.
بروگمن، یرون. مبانی شبکه‌های اجتماعی. چاپ اول. ترجمه و تحقیق خلیل میرزایی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان، 1389.
پیمانی، ضیاءالدین. بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم. چاپ اول. قم: معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، 1374.
توسلی، غلام عباس. نظریه‌های جامعه‌شناسی. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت، 1386.
خندان، علی‌اصغر. منطق کاربردی. چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت، 1382.
خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376.
سلیمانپور، محمد. جعل اسناد در حقوق ایران از نظر حقوق تطبیقی. چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش، 1341.
سلیمی، صادق. جنایات سازمان‌یافته فراملی. چاپ اول. تهران: انتشارات تهران صدرا، 1382.
صانعی، پرویز. جامعه‌شناسی ارزش‌ها. چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش، 1372.
طباطبائی، محمد حسین. نهایة‌الحکمة. ج 2. چاپ دوم. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1374.
قرائی مقدم، امان‌اله. مبانی جامعه‌شناسی. چاپ اول. تهران: انتشارات ابجد، 1374.
کوزر، لوئیس، برنارد روزنبرگ. نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی. چاپ پنجم. ترجمه و تحقیق فرهنگ ارشاد. تهران: نشر نی، 1390.
کوئن، بروس. مبانی جامعه‌شناسی. چاپ پنجم. ترجمه و تحقیق محسن ثلاثی. تهران: انتشارت توتیا، 1384.
گیدنز، آنتونی. جامعه‌شناسی. چاپ اول. ترجمه و تحقیق منوچهر صبوری. تهران: نشر نی، 1389.
نجفی ابرند آبادی، علی حسین، و همکاران. «جرایم مانع (جرایم بازدارنده)». فصلنامه مدرس 37 (1383): 48-23.