قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام در پرتو قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه، مدرس دانشگاه

چکیده

قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیره‌نویسی و جمع‌آوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز می‌شوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر می‌کند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأدیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت می‌پذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمع‌آوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rules Governing the Formation of Public Joint-Stock Companies in light of the Securities Market Act of The Islamic Republic of Iran (2005)

نویسنده [English]

  • Mohammad Soltani
چکیده [English]

The rules governing the formation of public joint-stock companies have been transformed fundamentally after the approval of Securities Market Act of The Islamic Republic of Iran. Before the approval of this Act and under the Amendments of Commercial Act, public joint- stock companies, which are distinguished from other types of companies by the characteristic of issuing prospectus and gathering the capital from the public, were not required to obtain any specific license for the formation, other than registration at the Companies Registration Office. But, according to the regulations of the Securities Market Act, any establishment of public joint-stock company is conditional on the previous license provided by the Securities and Exchanges Organization. In reality, the Company Registration Office permits the issue of prospectus just after the consent of the Organization and meeting other requirements. In addition, Securities and Exchange Organization controls the mannere of offering the securities and the use of funds paid, and the Company is registered just after the confirmation of the Organization. These arrangements are made for the purpose of ensuring transparency and accuracy of information provided to the public and providing an accurate and clear assessment of economic efficiency of subject matter of Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formation of public Join-Stock Company
  • Subscription
  • Public Offering
  • Securities
  • Securities Market Act of the Islamic Republic of Iran
  • Securities and Exchange Organization
ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، ج 2، چ 7، انتشارات توس، 1383.
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج 2، سمت، چ 12، 1388.
پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، سمت، 1386.
خزاعی، حسین، حقوق تجارت، شرکتهای تجارتی، ج 2، نشر قانون، 1385.
دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چ 7، میثاق عدالت، 1387.
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج 2، نشر دادگستر، 1375.
عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج 2، شرکتهای تجارتی، انتشارات جنگل، 1388.
عیسائی‌تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج 2، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، 1386.
کاویانی، کوروش، حقوق شرکتهای تجارتی، نشر میزان، 1386.
میرزایی‌منفرد، غلامعلی، حقوق کیفری بازار اوراق بهادار، نشر میزان، 1389.
وکیل، امیرساعد و پوریا عسکری، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، چ 2، انتشارات مجد، 1387.