بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

 با آماده شدن «ای.یو.سی.پی.» در اول آوریل 2002 سیر تکامل اعتبار اسنادی تجاری به سمت یک سیستم پرداخت الکترونیکی آغاز گردید. تکامل به سمت ارائه الکترونیکی اعتبار اسنادی، بدون شک وظایف و مسؤولیتهای بسیاری از بانکهای درگیر در قراردادهای اعتبار مبتنی بر کاغذ امروزی را تغییر خواهد داد. گرچه ممکن است به منظور تأمین مالی، اهداف مربوط به ریسک، مسائل سیاسی و غیره نیاز به بانکهای واسطه باز هم وجود داشته باشد، ولی تغییر فوق‌الذکر به کم‌رنگ شدن نقش بانکها منجر خواهد گشت. اعتبار اسنادی الکترونیک به عنوان یک شیوه پرداخت الکترونیک، مسائل خاص خود را دارد. تحقیق حاضر بر آن است که به بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک و مباحث خاص آن از قبیل ارائه الکترونیکی اسناد (زمان و مکان ارائه)، سیستمهای خارجی، تغییر داده‌های الکترونیک به‌طور عام و اسناد الکترونیکی به‌طور خاص، مفهوم و سازوکار بررسی الکترونیکی اسناد و دیگر مسائل بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Relations of Parties to Electronic Letter of Credit

نویسندگان [English]

  • Mehdi Etemadi 1
  • Ali Tazikinezhad 2
1
2
چکیده [English]

Provisions of the EUCP (2002) brings the documentary credit into the electronic age. Moving toward the electronic presentation of documentary credit will change the duties and responsibilities of the banks involved in the paper credit contracts. Although agent banks may be needed for the purposes of finance, risk-related purposes and political issues, such a change may diminish the banks roles. EUCP as a method of electronic payment has its own problems. This article examines the legal relations of the parties to an electronic letter of credit; its special cases such as electronic presentation of records (time and place of the presentation), hyperlinks, and changes in the electronic data in general and electronic records in particular, notions and methods of electronic survey of the records and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applicant
  • Beneficiary
  • Electronic Letter of Credit
  • Electronic Presentation
  • Issuing Bank